Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Izv. prof. dr. sc. Pavle MIJOVIĆ

Profesor na katedri Filozofije
71000 Sarajevo
Email: pavlemc@gmail.com

Biografija:

Pavle Mijović rođen je 1984. god. u Sarajevu. Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju završava u Zadru, nakon čega, u akademskoj godini 2003./2004. upisuje studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Poslije druge godine studija, kao stipendist Papinskog lateranskog sveučilišta dolazi u Rim, gdje i diplomira teologiju u lipnju 2008. Specijalizaciju iz filozofije nastavlja na istom Sveučilištu, te u lipnju 2010. postiže akademski stupanj magistra znanosti iz filozofije, te se upisuje na doktorske studije na istom sveučilištu. U akademskoj godini 2008./2009. pohađa i završava jednogodišnji master studij „Peace Building Management“ na Papinskom sveučilištu Seraphicum. Akademsku izobrazbu završava u lipnju 2012., uspješno braneći doktorat iz filozofije na Papinskom lateranskom sveučilištu. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu angažiran na Katedri za filozofiju od listopada 2013.

 

Bibliografija:

Knjige:

 1. Arhitektura problema um-tijelo (Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet; Zagreb: Glas Koncila, 2018.)

 

Znanstveni članci:

 1. “Služenje istini – veritatis diaconiam. Mogućnost dijaloga svećenika i suvremenog svijeta”, u: Željko Majić – Božo Goluža (ur.), Iz naroda za narod, Rim 2010, 175-193.
 2. “Europski ustav i/ili kršćanstvo: Između kulture i civilizacije”, u: Željko Majić – Božo Goluža (ur.), Na tragu zajedništva, Rim 2011, 39-63.
 3. “Vjera u kontekstu: forma i sadržaj”, u: Željko Majić – Božo Goluža (ur.), Mnogolikost vjere. Različiti pristupi istoj stvarnosti, Rim 2012, 29-40
 4. “La genesi del problema mente-corpo nella filosofia moderna: Da Cartesio a Kant”, u Aquinas 54 (2011.), 469-486.
 5. “La genesi del problema mente-corpo: Il dualismo di Cartesio”, u: Livio Melina – Juan Jose Perez – Soba (ur.), La soggettività morale del corpo(VS 48), Edizione Cantagalli s.r.l, Siena, 2012, 289-300.
 6. “Osoba kao moguće mjesto susreta filozofije i znanosti: teorijski pristup”, Vrhbosnensia19 (2015.), 137-154.
 7. “Ideja sveučilišta i inflacija znanja: opći kontekst”, Pregled 1(2015.), 123-136.
 8. “Odgoj između vjerskog i sekularnog: komparativni pristup”, u: Edin Šarčević – Drago Bojić (ur.), Sekularnost i religija: BiH i regija, CJP, Sarajevo 2015, 51-70.
 9. “Demokracija između terora i vrline: Nedovršeni projekt”, Pregled56 (2015.), 199-214.
 10. “Suverenitet i Bosna i Hercegovina: Postmoderna paradigma”, Pregled 57(2016.), 81-93.
 11. “Moderni identitet i perceptivna patologija: Uvjet mogućnosti moći”, u: Zorica Maros – Darko Tomašević (ur.), Zlo nasilja u etničkim sukobima. Poraz moralno-povijesnog imperativa: nikad više, Sarajevo 2016, 71-89.
 12. “Fenomen izbjeglica između individualne tragedije i kolektivne farse”, Dijalog – Časopis za filozofiju i društvenu teoriju 2014, 129-141.
 13. “The institutional sacrifice: Giorgio Agamben’s concept of the refugee“, Robert Petkovšek – Bojan Žalec (ur,), Sacrifice: From origins and culture to contemporary life challenges (LitVerlag; Berlin-London, 2017.), 96-111
 14. “Fragmenti filozofske antropologije Giorgia Agambena”, Ivan Dodlek – Nenad Malović – Željko Pavić (ur.), Religija između hermeneutike i fenomenologije. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Josipa Oslića (Kršćanska sadašnjost; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019.), 453-464.
 15. “Mogućnost institucionaliziranog personalizma unutar biopolitičke paradigme: Jacques Maritain i Giorgio Agamben”, Ivan Šestak – Ivan Čulo – Vladimir Lončarević (ur.), Odjeci filozofije personalizma (FFDI, Zagreb 2019.), 109-118.

 

Prijevodi knjiga:

 1. “Carlo Cardia, Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam, San Paolo,. Cinisello Balsamo 2007, 197 pp” [Izazovi laičnosti. Etika, multikulturalizam, islam, izdavačka kuća “Kršćanska sadašnjost – Zagreb”, 2012.]
 2. Ermes Ronchi, L’alfabeto della vita: commento ai vangeli festivi : anno B / Ermes Ronchi. 3. ed. Cinisello Balsamo (MI): San Paolo, 2011 [Abeceda života, Salesiana, Zagreb 2018.]

Ažurirano 5. 3. 2019