Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Izv. prof. dr. sc. Zdenko SPAJIĆ

Profesor socijalnog nauka Crkve
Josipa Stadlera 5
71 000 Sarajevo
E-mail: zdenko.spajic2@gmail.com

Biografija

Zdenko Spajić je rođen 11. srpnja 1968. godine u Gradačcu, župa Garevac. Filozofski dio studija završio na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi u Sarajevu, nakon čega studij nastavlja na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Innsbrucku (Austrija). Diplomirao je u svibnju 1994. godine. Iste godine je zaređen za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije te kroz tri godine obavlja različite službe u Vrhbosanskom nadbiskupskom ordinarijatu.

Godine 1997. upućen je na Katoličko sveučilište Amerike (The Catholic University of America) u Washington, DC gdje je licencirao iz područja moralne teologije u svibnju 2000. godine. Doktorat postiže 2004. godine također iz moralne teologije disertacijom pod naslovom The Legitimate Use of Force: The Search For a New Approach to International Conflict Resolution in the Writings of John Paul II. Tijekom cjelokupnoga studija, uža specijalizacija mu je bila socijalni nauk Crkve i socijalna etika. Po povratku u Vrhbosansku nadbiskupiju, preuzima službu kancelara (2004.-2008.) te je istovremeno obnašao službu ravnatelja „Međupomoći“ i direktora Medijskog centra Vrhbosanske nadbiskupije (2006.-2007.). Od 2006. godine predaje na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. Bio je dekan VKT od ak. godine 2008./2009. do njezina promaknuća u Katolički bogoslovni fakultet. Uz službu na KBF-u, obavlja i službu župnika u Prudu (2012.-2015.) i Ilijašu (2015.- ).

 

Bibliografija

Autorske knjige:

 1. The Legitimate Use of Force: The Search For a New Approach to International Conflict Resolution in the Writings of John Paul II, UMI, Washington, D.C., 2004. (doktorska disertacija)
 2. Zakonita uporaba sile u učenju Ivana Pavla II. Traženje novog pristupa za razrješenje međunarodnih sukoba. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet; Zagreb: Glas Koncila, 2013. (prerađeni prijevod doktorske disertacije)

 

Studijski članci:

 1. “Učenje Ivana Pavla II. o legitimnoj uporabi sile: traženje novog puta za prosuđivanje moralnosti rata”, Vrhbosnensia 13 (2009.), 83-95.
 2. “Prezbiterska služba i socijalno poslanje Crkve”, Vrhbosnensia 13 (2009.), 201-227.
 3. “Solidarnost u misli Ivana Pavla II.: Filozofsko-teološki okvir i primjena u razrješavanju međunarodnih sukoba”, Vrhbosnensia 14 (2010.), 57-81.
 4. “Djelovanje Crkve u osiromašenom društvu: milostinja ili integralno oslobođenje”, Vrhbosnensia 14 (2010.), 237-267.
 5. “Katolička crkva i gospodarstvo”, Vrhbosnensia 14 (2011.), 97-108.
 6. “Čovjek i društvo: o bosansko-hercegovačkoj stvarnosti iz perspektive socijalne filozofije Jacquesa Maritaina”, Vrhbosnensia 16 (2012.), 33-56.
 7. “Analiza društvenog stanja u Bosni i Hercegovini kao osnova za pastoralno planiranje”, Vrhbosnensia 16 (2012.), 267-290.
 8. “Crkva u Bosni i Hercegovini pred izazovima društvenih promjena”, Vrhbosnensia 17 (2013.), 157-182.
 9. „Milosrđe i solidarnost: od milostinje do institucionalizirane pravednosti“, Vrhbosnensia 21 (2017.), 221-248.
 10. “Katoličko poimanje pravednosti: može li Katolička Crkva doprinijeti pravednijem uređenju BiH”, u: Zorica Maros – Darko Tomašević (ur.), Pravda u BH društvu. Izazov temeljne ljudskosti, Sarajevo: KBF – Zagreb: Glas Koncila, 2017., 209-241.
 11. „Prijepori oko izborno zakona u BiH: Može li interes osobe biti u središtu javnog diskursa?“, Vrhbosnensia 1 (2018.), 99-116.

 

Recenzije:

 1. Zorica MAROS, Nasilje u etničkim sukobima. Etika otpora, odgovornosti i oprosta. Sarajevo: KBF – Zagreb: Glas Koncila, 2018.

 

 

Ostala bibliografija:
 • Više od 100 novinskih članaka iz područja društvenog nauka Crkve u Katoličkom tjedniku i službenom glasilu Vrhbosanske nadbiskupije Vrhbosna

 

 

Ažurirano 14. 1. 2019.