Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Doc. dr. sc. Sanda D. SMOLJO

Profesorica na katedri filozofije
E-mail: sanda.smoljo@hotmail.com


Sanda D. Smoljo rođena je 2. siječnja 1982. u Sarajevu. U Katoličkom školskom centru “Sv. Josip” Sarajevo završila je srednju medicinsku školu 2001. godine, nakon koje upisuje studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, na kojem je diplomirala 2007. U razdoblju od 2003. do 2005. godine radi u Caritasu Vrhbnosanske nadbiskupije, a potom i u Uredu za pastoral mladih Vrhbosanske nadbiskupije.

Od 2008.–2012. godine studirala je dubinsku psihologiju na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Stupanj magisterija postigla je 2011. godine radnjom pod naslovom: Psicodinamica della coppia. Dall’amore immaturo alla transcendenza orizzontale e verticale (Psihodinamika para. Od nezrele ljubavi prema horizontalnoj i vertikalnoj transcendenciji). Nakon magisterija, na istom fakultetu 2012. godine upisuje doktorski studij.

2015. uspješno je obranila doktorsku disertaciju pod naslovom: The influence of Catholic identity on the development of Christian intersubjectivity within the dynamics of the catholic couple(Utjecaj katoličkog identiteta na razvoj kršćanske intersubjektivnosti unutar dinamike katoličkog para), pod vodstvom prof. dr. Brenda Dolphin, RSM (prvi moderator) i prof. dr.Timothy Healy, DI (drugi moderator). Praktični dio studija iz kliničke psihologije pohađala je u Centru za savjetovanje pri Institutu za Psihologiju na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Rad je uključivao procjenu osobnosti, individualnu i grupnu psihoterapiju, posebno s osobama iz duhovnog života te s vjernicima laicima. Stažiranje iz psihijatrije obavila je u psihijatrijskoj ustanovi Villa Giuseppina u Rimu, pod supervizijom prof. dr. Tommasa Parisia.

U listopadu 2014. godine, nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić povjerava joj službu voditeljice Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije. Od akademske godine 2019./2020. uposlena je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao poslijedoktorand na katedri Filozofije, na kojoj predaje psihološke predmete. Od 2015. godine je vanjski suradnik na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 2016. do 2019. predavala je na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru, Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu, Teološko-filozofskom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Stručni je suradnik Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije te koordinator projekata obiteljskog pastorala u VN.

Od veljače 2016. godine sudjeluje u edukaciji za grupnog analitičara na Institutu za grupnu analizu u Zagrebu. Član je nekoliko društava i povjerenstava: Povjerenstva za pripravu Sinode Vrhbosanske Nadbiskupije, Vijeća za obitelj Biskupske konferencije BiH, Hrvatskog društva za znanost i umjetnost BiH, Europskog društva za katoličku teologiju, te član Instituta za grupnu analizu u Zagrebu.

 

Bibliografija

Studijski članci:

  1. “Obitelj – povlašteno mjesto razvijanja zdrave ljudske osobnosti”, Bošnjaković  J. (ur.), Izgrađivati zrelu ljudsku osobnost za plodne međuljudske odnose, Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija u Đakovu, 17. – 18. listopada 2014., Đakovo, Katolički bogoslovni fakultet, 2014., 11-28.
  2. “Dijaloški i suradnički identitet pastoralnih djelatnika”, Bogoslovska smotra 88 (2018.) 3, 637–656.
  3. „Psiho-pedagoška analiza uloge odgojitelja u dinamici praćenja kandidata u formaciji“, Vrhbosnensia, 23, (2019.) 1, 81-117.

 

Ažurirano 11. 12. 2019.