Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Izv. prof. dr. sc. Franjo TOPIĆ

Profesor fundamentalne teologije
Josipa Stadlera 5
71 000 Sarajevo
E-mail: franjo.topic1@gmail.com

 

 

 

 

Biografija

Rođen je 13. ožujka 1953. god. u Kasapovićima/Novi Travnik. Gimnaziju je završio u Subotici (1967.-1971.), filozofsko-teološki studij na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu (1971.-1977.), za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije je zaređen 29. 6. 1976.

Na poslijediplomski studij na Papinsko sveučilište Gregoriana u Rim poslan 1978. koji je završio doktoratom (1985.). temom L’ uomo davanti alla rivelazione di Dio nel pensiero di Hans Urs von Balthasar.

Od 1985. do 1991. predaje na VKT u Sarajevu: Ekumensku teologiju i Istočno bogoslovlje, a od 1985. predaje Ekleziologiju, Povijest i nauk islama, Vjerodostojnost kršćanske objave i Povijest i nauk religija (do 2011.).

Od 1986. do 1996. je prefekt studija i tajnik VKT.

Bio je član raznih crkvenih vijeća i društvenih odbora. Objavljivao je u raznim časopisima u zemlji i inozemstvu.

 1. god. dodijeljena mu je međunarodna nagrada «Titus Brandsma» od Međunarodne udruge katoličkog tiska /UCIP/ “jer se u svojim napisima i publikacijama u izuzetno teškim uvjetima zalagao za očuvanje humanosti i kršćanskog duha”.

Predsjednik je Hrvatskog kulturnog društva Napredak od obnove 1990. godine.

 


Bibliografija

Autorske knjige

 1. L’ uomo di fronte alla rivelazione di Dio nel pansiero di Hans Urs von Balthasar, Herder Editrice, Roma 1990
 2. Svjedok nade – kronopis 1994.-2001., HKD Napredak, Sarajevo 2004.
 3. Opstanak bosanskohercegovačkih Hrvata, HKD Napredak, Sarajevo-Zagreb 2005.
 4. Čovjek pred Objavom Boga u misli Hansa Ursa von Balthasara, Vrhbosanska katolička teologija (VKT), Sarajevo
 5. Prilog teologiji ljudskog napretka, VKT, Sarajevo, 2008.
 6. Napredak je misija. Intervjui od 1990.-2000., HKD Napredak-Napredak Futura, Sarajevo-Zagreb, 2013.
 7. Teologija povijesti i H. U. von Balthasar, Synopsis-HKD Napredak, Sarajevo-Zagreb, 2014.
 8. Franjo Topić, Hrvoje Šapina, Tvrtko Nevjestić, Marijo Pejić, Hrvatski koordinacioni odbor u Sarajevu 1993.-1994. (HKD Napredak – Napredak Futura, Sarajevo-Zagreb 2016.).
 9. Vjera i kultura (Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu -Glas Koncila-Zagreb; Sarajevo – Zagreb 2017.).
 10. Hrvoje Šapina i Franjo Topić, Hrvatsko kulturno društvo Napredak 1990.- 2015. U povodu 25. obljetnice obnove Hrvatskog kulturnog društva Napredak, HKD Napredak– Napredak Futura, Sarajevo-Zagreb 2017.

 

Su-urednik

 1. Teološke teme, Sarajevo 1991.
 2. Kršćanstvo Srednjovjekovne Bosne, Sarajevo 1991.
 3. Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990. Sarajevo-Bol 1993
 4. Stoljeće Vrhbosne 1887-1987, Sarajevo 1996.
 5. U službi Riječi i Božjeg naroda. Zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja, priredili Marko Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić, VKT, Sarajevo 2007.
 6. Volim ljude. Spomen na mons. Marka Josipovića, priredili B. Odobašić, T. Jozić, F. Topić, Vrhbosanska nadbiskupija-HKD Napredak, Sarajevo 2010.

 

Studijski članci

 1. Papa Ivan Pavao II i mladi, Bogoslovska smotra, 3-4/86, 275-284
 2. Katehetski institut u Sarajevu /1996./ za Katehetski leksikon, Zagreb, 1990, 111-134
 3. Prezbiter u poslanju Crkve, u Zborniku: Prezbiteri služitelji Božje Riječi, Sarajevo 1987, 111-134.
 4. Kulturna tematika na stranicama Vrhbosne, Zbornik: Stoljeće Vrhbosne, Sarajevo 1996, 81-91.
 5. Studij fundamentalne teologije, u Zbornik: Vrhbosanska katolička bogoslovija, Sarajevo-Bol 1993, 169-174.
 6. Fundamentalizam i kršćanstvo, AA.VV., Islamski fundamentalizam: Što je to, Sarajevo 1990., 95-100.
 7. Some parallels between the Islamic and Christian moral, in: Homo imago et amicus Dei, miscellanea in honorem Ivan Golub, Romae 1991., 485-493.
 8. Teologija oslobođenja, zbornik: Teološke teme, Sarajevo 1991, 362-381.
 9. Der kroatische Kulturverein Napredak im Krieg, u: A. RAAB (Hrsg.), Opfer, Taeter, Tatenlose. Die Agression gegen Kroatien und Bosnien-Herzegowina und das Versagen des Westens. Vorwort Otto von Habsburg, Gerhard Hess Verlag, Ulm/Kisslegg 1995, 143-150.
 10. HKD Napredak u prošlosti i sadašnjosti, u zborniku u čast kardinala Vinka Puljića Crtajte granice, ne precrtajte ljude, priredili M. Zovkić i M. Josipović, Sarajevo-Bol 1995. 638-645.
 11. Ekleziološka koncepcija Ivana Pavla II u govorima izrečenim u Sarajevu, zbornik Papa u Sarajevu, priredili I. Tomašević i T. Vukšić, Sarajevo 1997, 173-180.
 12. Papinstvo u spisima Čedomila Čekade, zbornik Život u službi riječi Čedomil Čekada, Sarajevo 1997, 223-240.
 13. Kirchen im ehemaligen Jugoslawien: nur der eigenen Gruppe verpflichtet?, zbornik Kirche in Osteuropa: Herschen oder dienen?, Internationaler Kongress Renovabis, Freising, 4.-6. September 1997, 115-123.
 14. Mržnja i(li) opraštanje, u zborniku: Verbi minister et omnis creati cultor. Zbornik u čast fra Vitomira Slugića, Sarajevo 1998, 147-154, članak je objavljen i na engleskom u časopisu Regional Contact, XII, No. 13, 1998 Journal for the exchange of experience and ideas an regionalism, cross-border, co-operation Copenhagen-Maribor 1998, 58-64.
 15. Stadler i muslimani, Josip Stadler. Život i djelo. Zbornik radova međunarodnih skupova o dr. Josipu Stadleru, održanih od 21. do 24. rujna 1998. u Sarajevu i 12. studenog 1998. u Zagrebu prigodom 80. obljetnice smrti prvog vrhbosanskog nadbiskupa, priredio P. Jurišić, Sarajevo 1999., 373-380
 16. Kundera i drugovi, Dijalog 1-2/2000, 149-155.
 17. Crkva i kultura. Uloga Napretka. Zbornik Teološke tribine, Sarajevo 2004., 133-154.
 18. Der christlich-muslimische Dialog in Bosnien-Herzegowina, u: F. LACKNER-W. MANTL (Hg.), Identitaet und offener Horizont, Festschrift fuer Egon Kapellari, Styria Graz 2006, 489-509.
 19. Čovjek pred objavom Boga u misli Hansa Ursa von Balthasara, u: I. RAGUŽ (prir.), Za tragovima Božjim. Teološka traganja Karla Rahnera i Hansa Ursa von Balthasara, Đakovo 2007, 255-272.
 20. Antropološko čitanje kršćanstva. Ogled o Rene Girardu, u: U službi Riječi i Božjeg naroda. Zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja, priredili Marko Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić, VKT Sarajevo 2007, 651-674.
 21. Kršćansko-muslimanski dijalog u Bosni i Hercegovini, u: U služenju Božjemu narodu. Zbornik radova u čast msgr. dr. Antuna Škvorčevića, prvog požeškog biskupa prigodom 60. obljetnice života, 35. obljetnice svećeništva i 10. obljetnice biskupstva, Požega, 2007., 374-390.
 22. HKD Napredak u ratnim godinama, Zbornik: Obrana i opsada Sarajeva, Sarajevo 2008, 292-312.
 23. Predsjednici HKD Napretka 1902-2002 Zbornik: Stoljeće HKD Napredak, Sarajevo-Zagreb 2008, 91-106.
 24. Riconciliazione in BE. (Pomirenje u BiH) Rim 2007 u zborniku: Dialogo sociale e Mediterraneo, Radovi Međunarodnog seminara MCL, (ne piše godina izdanja), 29-45.
 25. Glavne teme Balthasarove teologije povijesti u zborniku za prof. dr. Tomislava Ivančića: Teologijom svjedočiti i naviještati, Zagreb 2010, 337-356.
 26. Francis S. Collins. Odnos religije i sekularizma, Dijalog 3-4/2010, 123-129.
 27. Ivan Pavao II. i Europa, Za slobodu smo stvoreni. Festschrift za prof. dr. T. Jozića, KBF-GK, Zagreb-Sarajevo, 2013., 223-238.
 28. Krunoslav  S. Draganović  1903.-1983.     Osoba i djelo te značenje za Crkvu u Hrvata i hrvatski narod, Zbornik: Krunoslav Stjepan Draganović. Svećenik, povjesničar i rodoljub, KBF-HKD Napredak-HKDD-Glas Koncila, Sarajevo-Zagreb 2014, 13-34.
 29. Odnos Crkve i politike prema II. Vatikanskom  koncilu i nekim pokoncilskim dokumentima, Vrhbosnensia, 2/2014., 303-320.
 30. Noviji crkveni dokumenti o odnosu Kristove crkve i Katoličke crkve. Festschrift za mons. dr. Želimira Puljića. Zbornik “U jedinstvu, slobodi i ljubavi” povodom 25. obljetnice biskupske službe mons. dr. Želimira Puljića, zadarskog nadbiskupa i predsjednika HBK, priredio mons. dr. Tomo Vukšić, KBF u Sarajevu, Zadarska nadbiskupija, Katehetski institut u Mostaru, 2015, str. 433-450.

 

Recenzije

 1. Juraj Raguž. Recenzija: M. Josipović, Milano 1985. Mladi teolog 13/86, 87-88
 2. H. Kung-J. van Ess, Christentum und Weltreligionen. Islam, Guetersloh 1987 u Crkva u svijetu 4/1989, 272-274.
 3. H. Džubran (Gibran) , Isus, Sin čovječji, Zagreb 1987 u Crkva u svijetu, 4/1989, 274-276.
 4. Novi progonjeni. A. Socci, (Novi progonjeni. Istraživanje protukršćanske nesnošljivosti u novom stoljeću mučeništva), Piemme, Casale Monferrato (AL), 3. izd. 2002., Vrhbosnensia 1/2003, 208-209.
 5. Traganje za Bogom. N. DOGAN, U potrazi za Bogom. Kršćanin u postmodernom vremenu, Vrhbosnensia (1/2004), 233-235.
 6. Pitanje preživljavanja kršćanstva. F.-X. KAUFMANN, Kako da preživi kršćanstvo?”, Vrhbosnensia (1/2004), 235-237.
 7. Odnos kršćanstva i religija te problematika teologije religija, (recenzija: N. Bižaca, Ogledi iz teologije religija, Zagreba 2008.) Vrhbosnensia 2 (2008), 435-437.
 8. F. Dvornik, Vizantija i rimski primat, Beograd 2009, Vrhbosnensia 1-2010, 196-199.
 9. Još jedan prilog upoznavnaju odnosa kršćanstva i islama. Nikola M. Roščić, Isus Krist u islamu, Vlastita naklada, Šibenik, listopad 2012. Vrhbosnensia 2015.

 

Ažurirano 3. 5. 2018.