Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Doc. dr. sc. Mario BERNADIĆ

Profesor dogmatske teologije
Herceg Stjepana 6
71000 Sarajevo
Tel: +387-33-217-051
E-mail: mario.bernadic@kbf.unsa.ba; mbernadic@gmail.com

 

Biografija:

Mario Bernadić rođen je 29. siječnja, 1975. god. u Sarajevu, gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Kao svećenički kandidat Vrhbosanske nadbiskupije završava filozofsko-teološki studij 2001. god. u Sarajevu. Iste godine na Petrovo u Sarajevskoj katedrali je zaređen za svećenika. Poslije toga obnaša dužnost župnog vikara u Žepču, Novom Travniku i Sarajevu. 2004. god. odlukom Vrhbosanskog nadbiskupa Vinka kard. Puljić upućuje se na post-diplomski studij katoličke teologije u Innsbruck (Austrija). U okviru instituta za sistematsku teologiju pri Leopold – Franzens Univerzitetu, specijalizira se u području dogmatske teologije pod vodstvom Dr. Jozefa Niewiadomskog. Svoju doktorsku tezu pod nazivom „Wandlung im Gericht: Transformation des Gerichtsgedankens in der deutschsprachigen nachkonziliaren katholischen Eschotologie“ uspješno brani 28. travnja, 2009. god. S početkom akademske godine 2009/2010, imenovan je višim asistentom i predavačem pri katedri dogmatske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu te na Katehetskom institutu u Mostaru (od 2013.- docent na istoj katedri). Pored navedenoga, obnaša dužnost nadstojnika fakultetske knjižnice i voditelj je teoloških tribina na KBF-u (od ak. god. 2017/18.). Od izvannastavnih aktivnosti, generalni je tajnik Sinode Vrhbosanske nadbiskupije, te glavni urednik njezinog službenog glasila – Biltena Sinode. Također, pokretač je, te glavni i odgovorni urednik portala za teološka, filozofska i psihološka pitanja – www.poptheo.ba.

Područje znanstvenog istraživanja: dogmatska teologija, dramatska teologija (pitanje nasilja u religiji i kulturi), granična pitanja teologije i egzaktnih znanosti.

 

Bibliografija:

  1.  “Dramatska teologija: Od Karla Bartha do Raymunda Schwagera”, Vrhbosnensia 14 (2010.), 143-157.
  2.  “Sud nad gradom nekoć i danas: mezopotamska književnost, biblijski navještaj i moderna filmska apokaliptika”, Vrhbosnensia 15 (2011.), 337-360.
  3.  “Ekleziološki i teološki aspekti pisma o uspostavi Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije ‘Ubicumque et semper’”, Vrhbosnensia 16 (2012.), 113-124.
  4.    Mario BERNADIĆ – Irena PEJIĆ, “Knjižnica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu”, Bosniaca 18 (2013.), 43-49.
  5.    M. BERNADIĆ, „Između dramatične sadašnjosti i optimistične budućnosti. Društveni konflikti u širem kontekstu teorije evolucije“, Međunarodni teološki simpozij (Sarajevo, KBF, 1.10.2015.), Zlo nasilja u etničkim sukobima. Poraz moralno-povijesnog imperativa: nikad više, Darko Tomašević i Zorica Maros (ur.), (Sarajevo: KBF – Zagreb: GK, 2016.), 29-43.
  6.   „The situation of war victims in social context of Bosnia and Herzegovina – Twenty Years After the War“, in: Robert PETKOVŠEK, Bojan ŽALEC (EDS.), Sacrifice. From origins of culture to contemporery life chellenges, Wien; Zürich: Lit. cop. 2018., 199-207.
  7. “Hegel i Trojstvo u diskursu novovjekovnih mijena i tradicionalnog kršćanskog trinitarnog nauka”, Dijalog, 1-2, 2021. Časopis za filozofiju i društvenu teoriju.

 

Recenzije:

  1. „Prva dva tisućljeća papinstva (recenzija)“, Vrhbosnensia, XX, 2(2016.), 450-454;

 

Pored navedenog, autor je i oko 200 znanstveno-popularnih članaka i eseja objavljenih mahom u Katoličkom tjedniku, Biltenu Sinode i na portalu www.poptheo.ba.

 

Ažurirano  16. 1. 2019.