Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Mr. sc. Ivica MRŠO

Profesor filozofije
Josipa Stadlera 5
71 000 Sarajevo
Tel: +387-33-447-262
E-mail: imrso@kbf.unsa.ba

Biografija

Ivica Mršo, rođen je 12. 10.1969. na Kupresu, župa Otinovci-Kupres, gdje je završio osmogodišnju osnovnu školu. Od 1984. do 1988. god. pohađa Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju za spremanje svećenika u Zadru a potom upisuje teološki studij u Sarajevu. Teološki studij završava 1995. god., kada je i diplomirao te tako stekao akademski stupanj bakaleureata iz teologije. Nakon ređenja za svećenika (1995.) i pastoralnih službi odlazi na postdiplomski studij filozofije u SAD na Katoličko sveučiliište (Catholic University) u Washington D.C. gdje 2001. stječe akademski stupanj magistra filozofije (M. A.) s tezom Kultura i religija u spisima Josepha Piepera (Culture and religion in the writings of Joseph Pieper).

Iste godine vraća se u Sarajevo na Vrhbosansku katoličku teologiju, sada Katolički bogoslovni fakultet, te predaje povijest antičke/srednjovjekovne  filozofije, kozmologiju, etiku i teodiceju. Po povratku sa studija biva imenovan za profesora pri katedri iz filozofije na VKT i urednikom službenog glasila «Vrhbosna» za Vrhbosansku metropoliju.

Od 2006.godine  obavlja i dužnost ravnatelja Katoličkog školskog centra «Sv. Josip» – Sarajevo. U srpnju 2015. godine razriješen službe ravnatelja KŠCa „Sv. Josip“.

 

Studijski članci:

 1.  “Teologija i filozofija u djelima Josefa Piepera”, Vrhbosnensia 6 (2002.), 353-364.
 2.  „Politizacija Crkve – Evangelizacija politike, Teološke tribine, VKT Sarajevo, (2005.), 195-222.

 

Urednik knjiga:

 1. „Katolički školski centar ‘Sv. Josip’, 15.obljetnica“, monografija, Sarajevo, 2009., glavni i odgovorni urednik

 

Recenzije:

 1. “Knjiga na knjigu”, prikaz knjige: J. KRIŠTO, Knjiga na knjigu I. Lovrenovića o (bosanskim) Hrvatima, Zagreb 2003., Vrhbosnensia 7 (2003.), 214-217.

 

Ostala bibliografija:

Radovi i članci:

– “Josef Pieper: Što svećenika čini svećenikom – Differentia specifica”, Vrhbosnensia 2 (2009.), 273-278. (Problems of modern faith, What is a priest?-An urgent effort at clarification, Franciscan Herald Press, Chicago, 1985.).

– „Crkva kao sveta zgrada: Što crkvu čini crkvom?“, članak za monografiju o crkvi u Sunshein-u, Melbourne, Australia (2008)

– „Kako uskladiti politiku i religiju u suvremenoj demokraciji“ – Uloga i mjesto vjerskih vođa u BiH u izgradnji mira iz katoličke perspektive, Institutu Francais i Univerzitet u Sarajevu, (Međureligijski seminar, zbornik) 2012.

 • „Svijet novog“, Crkva na kamenu 2006.
 • „Svijet gusaka“, Crkva na kamenu 2006.
 • „Svijet odgovornosti“, Crkva na kamenu 2006.
 • „Svijet promjena“, Crkva na kamenu 2006.
 • „Svijet (anti)fašizma“, Crkva na kamenu 2007.
 • „Svijet vjerodostojnosti“, Crkva na kamenu 2007.
 • „Ne poželi nikakve tuđe stvari“, Katolički tjednik 2013.
 • „Advent: Ne boj te se“, Katolički tjednik 2013.
 • „Krštenje i križ“, Katolički tjednik 2014.
 • „Učiniti svijet ‘ukusnijim’ i ‘svjetlijim’“, Katolički tjednik 2014.
 • „Ne uvedi nas u napast“, Katolički tjednik 2014.
 • „Lazare, iziđi van“, Katolički tjednik 2014.
 • „Prepoznati Isusa“, Katolički tjednik 2014.
 • „Molitva-postojani u molitvi“, Katolički tjednik 2014.
 • „Petrovo i Pavlovo“, Katolički tjednik 2014.
 • „Kraljevstvo nebesko je kao…“, Katolički tjednik 2014.
 • „Petar stijena“, Katolički tjednik 2014.
 • „Nikad nije kasno“, Katolički tjednik 2014.
 • „Caru carevo, a Bogu Božje“, Katolički tjednik 2014.
 • „Talent: dar, rad, radost“, Katolički tjednik 2014.

Izlaganja i predavanja:

 • „Katolički školski centri u BiH: znak nade“, predavanje/simpozij u ZG (2009)
 • „Školstvo i Kćeri Božje ljubavi“, predavanje (Sarajevo, 2009)
 • „Što je i tko je intelektualac?“, predavanje (Uskoplje, 2013)
 • „Josef Pieper: Problemi moderne vjere kroz koncept svetoga/profanoga“, KBF Đakovo, 5. travnja 2017.
 • Filozofirati u vjeri prema Fides et ratio: mogućnost, potreba, nužnost“, KBF Sarajevo, 17. studenog 2017.
 • Politička filozofija nadbiskupa Stadlera u svijetlu crkvenih dokumenata tadašnjeg vremena – Leon XIII. i Pio X.“, KBF Sarajevo, 23. listopada 2018.

Prikazi i predstavljanja knjiga:

 • „Crna knjiga komunizma u Hrvatskoj“, Josip Jurčević (HKDD, Sarajevo 2006)
 • „U sjeni križa-spomenica o župi Uzdol“ (Sarajevo, Mostar, Uzdol 2007)
 • „Otok svijeta“, Michael O’Brian (HKDD, Sarajevo, 2009)
 • „Marko Josipović – philosophia perennis“, priredio Željko Pavić, naklada Breza, Zagreb 2010., „Za Crkvu i Domovinu“ (KBF, Sarajevo 2011.)
 • „Povijest religija“, Ante Ledić, MCVN Sarajevo 2014., (Zenica 2014)
 • „Župa Suho Polje na Kupresu“, priredio fra Marijan Karaula, Sarajevo, 2014., (Kupres, Zagreb 2014)
 • „Teologija povijesti i Hans urs von Balthasar“, Franjo Topić, Synopsis, Zagreb-Sarajevo 2014., (KBF, NAPREDAK Sarajevo, 2015)

 

Ažurirano 12. 11. 2018.