Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Doc. dr. sc. Oliver JURIŠIĆ

Profesor na katedri Filozofije
J. Stadlera 5
BiH – 71000 Sarajevo
Email: oliverjurisic@gmail.com

Biografija

Oliver Jurišić rođen je 28. 6. 1982 u Travniku, župa Pećine. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu, te u Puli u Republici Hrvatskoj i Drvaru u BiH. Srednju školu (prvi razred) pohađao je u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji „Zmajević“ u Zadru i Katoličkom školskom centru „Petar Barbarić“ u Travniku (drugi, treći i četvrti razred). Godine 2001. upisuje filozofsko-teološki studij na KBF-u Sarajevu gdje je diplomirao 2007. godine. Obavljao je službu župskog vikara u župi sv. Ivana Krstitelja Otinovci-Kupres i službu tajnika Vrhbosanskog Nadbiskupa kardinala Vinka Puljića.  Godine 2010. upućen je na postdiplomski studij iz filozofije na Papinsko dominikansko sveučilište „Angelicum“ u Rimu gdje magistrirao 2013. godine. Iste godine upisuje doktorat na istom sveučilištu pod radnim naslovom „Alvin Plantingaʼs Epistemological Metatheory in the Communitarian Perspective“. Područje interesa: epistemologija i filozofija religije.

Od akademske 2019/2010 docent na katedri filozofiji; Član ACPA (American Catholic Philosophical Organization) od 2011.

 

Bibliografija:

Autorske knjige:

  1. „Alvin Plantinga’s Warrant Theory in Communitarian Perspective“ Sarajevo, 2018. (doktorska disertacija – separat)

 

Studijski članci:

  1. „Charles Taylor o dva pristupa jeziku“ u:  Vrhbosnensia 2, 2016., str. 231-258.
  2. „Alasdair MacIntyre o racionalnosti“ u: Vrhbosnensia 2, 2017., str. 467-481.
  3. „Oprost i pomirenje prema HLC i HHH teoriji o jeziku“ u: Zorica Maros – Darko Tomašević (ur.), Oprost i pomirenje krilatice lišene sadržaja? KBF Sarajevo-Glas Koncila, 2018., str. 237-255.

 

Recenzije:

  1. „Bonifacij Kedrov i Maritainova filozofija znanosti“, Vrhbosnensia 1 (2018.) 5-28.

 

Datum ažuriranja: 13.11.2019