Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Mr. sc. Oliver JURIŠIĆ

Profesor na katedri Filozofije
J. Stadlera 5
BiH – 71000 Sarajevo
Email: oliverjurisic@gmail.com

Biografija

Oliver Jurišić rođen je 28. 6. 1982 u Travniku, župa Pećine. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu, te u Puli u Republici Hrvatskoj i Drvaru u BiH. Srednju školu (prvi razred) pohađao je u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji „Zmajević“ u Zadru i Katoličkom školskom centru „Petar Barbarić“ u Travniku (drugi, treći i četvrti razred). Godine 2001. upisuje filozofsko-teološki studij na KBF-u Sarajevu gdje je diplomirao 2007. godine. Obavljao je službu župskog vikara u župi sv. Ivana Krstitelja Otinovci-Kupres i službu tajnika Vrhbosanskog Nadbiskupa kardinala Vinka Puljića.  Godine 2010. upućen je na postdiplomski studij iz filozofije na Papinsko dominikansko sveučilište „Angelicum“ u Rimu gdje magistrirao 2013. godine. Iste godine upisuje doktorat na istom sveučilištu pod radnim naslovom „Alvin Plantingaʼs Epistemological Metatheory in the Communitarian Perspective“. Područje interesa: epistemologija i filozofija religije.

 

Bibliografija:

– “Srednjovjekovne rasprave o vječnosti svijeta: De aeternitate mundi Tome Akvinskog”, Vrhbosnensia 19 (2015.), 375-395.
– “Anzelmov ontološki argument kao test promjene stava o vjeri u dijalogu između Anzelma i bezumnika: Od prvog do četvrtog poglavlja Proslogiona”, Vrhbosnesia 20 (2016.), 81-102.