Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Mr. sc. Tomo KNEŽEVIĆ

Profesor Liturgike
Josipa Stadlera 5
71 000 Sarajevo
Tel: +387-33-441-917
E-mail: tomo.knezevic@bih.net.ba

Biografija

Tomo Knežević, sin Pere i Ivke r. Maros, rođen je 23. listopada 1954. god. u Zenici.

Pučku školu od školske godine 1961./1962. do 1968./1969. završio je u Donjem Čajdrašu i u Zenici. Srednju školu – Klasičnu gimnaziju-sjemenište od školske godine 1969./1970. do 1972./1973. god. završio je u Zagrebu. Filozofsko-teološki studij od akademske godine 1973./1974. do 1979./1980. god. završio je u Sarajevu na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji danas Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Kao kandidat Vrhbosanske nadbiskupije za đakona je zaređen u sarajevskoj katedrali 2. prosinca 1979. god., a za svećenika u rodnoj župi Čajdraš 4. srpnja 1980. god.

Od 14. veljače 2011. god. kapelan je Njegove Svetosti s naslovom monsinjor.

Od 5. rujna 1980. do 27. lipnja 1981.: kapelan u župi u Novo Sarajevo, a od 27. lipnja 1981. do 30. listopada 1981.: kapelan u župi Prozor. Postdiplomski studij liturgike od akademske godine 1981./1982. do početka 1984./1985. god. završio je u Innsbrucku (Austrija) gdje je postigao gradus magistar teologije 30. listopada 1982., a licencijat iz teologije 5. studenog 1985. god.: liturgika, dogmatika i moralna teologija.

Od 1. veljače 1986. god. pa do danas predavač je liturgike, liturgijskog pastorala i njemačkog jezika na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji, danas Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu. Predavač i ispitivač liturgijskog pastorala na jurisdikcijskim ispitima od 1986. god. Od 1. veljače 1986. god. predavač je njemačkog jezika na Katehetskom institutu u Sarajevu. Od listopada 1987. pa do danas profesor je liturgike i liturgijskog pastorala na Teološkom institutu u Mostaru.

Privremeni je upravitelj župe Čajdraš od 28. siječnja 1986. do 8. ožujka 1986. i od 4. veljače 1995. do 25. travnja 1995. god. Od 1. prosinca 1985. do 1. listiopda 1987. god. notar u kancelariji Vrhbosanske nadbiskupije, osobni tajnik vrhbosanskog nadbiskupa mons. dr. sc. Marka Jozinovića i urednik službenog glasila Vrhbosna. Od 1. listopada 1985. god. notar je u Crkvenom sudu Vrhbosanske nadbiskupije. Od listopada 1985. god. ceremonijar u sarajevskoj prvostolnici, a od 12. veljače 1999. do 2004. god. zadužen je za liturgijski odgoj bogoslova Vrhbosanske katoličke bogoslovije.

Od 2. lipnja 1991. god. redoviti je ispovjednik u sjemenišnoj crkvi sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu. Od 9. svibnja 1992. god. član je Karitativnog vijeća Vrhbosanske nadbiskupije i ravnatelj Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu. Od 24. siječnja 1996. god. dijecezanski je ravnatelj Papinskih misijskih djela Vrhbosanske nadbiskupije. Od 3. studenog 1997. god. predsjednik je Misijskog vijeća Vrhbosanske nadbiskupije. Od 16. listopada 2000. god. je voditelj i koordinator Dušobrižništva vojske i policije Vrhbosanske nadbiskupije. Od 29. studenog 2002. god. član je Odbora Vrhbosanske nadbiskupije za pripravu Katoličkog dana. Od 1. ožujka 2005. god. član je Odbora za pripravu slavlja Srednjoeuropskog Katoličkog dana na Kupresu 21. svibnja 2005. god. Od 1. travnja 2011. god. voditelj je Liturgijsko-glazbenog povjerenstva proglašenja blaženim Drinskih mučenica s cjelokupnom liturgijskom pripremom. Od 29. travnja 2011. do 31. prosinca 2012. god. vojni je župnik Vojnog ordinarijata Njemačke zadužen za njemački dio EUFOR-a u BiH.

Član je raznih vijeća i obnašatelj raznih službi na razini Biskupske konferencije bivše države i sadašnje Biskupske konferencije BiH: Vijeće Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral u Zadru (od lipnja 1989.), Urednički odbor liturgijsko-pastoralnog listića Živo vrelo (od lipnja 1986.), Vijeće BKJ za liturgiju (od studenog 1989.), Vijeće BKJ za Međunarodne euharistijske kongrese (od listopada 1990.), Katehetsko vijeće BK BiH (1997.-2002.), član i tajnik Liturgijskog vijeća BK BiH (od 1998.), Vijeće za međureligijski dijalog BK BiH (2004.-2009.). Od 26. rujna 1999. do kraja ožujka 2011. god. ravnatelj dušobrižničke skrbi katoličkih vjernika pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi u BiH. Od 10. listopada 2000. god. kapelan magistral Suverenog malteškog vojnog reda. Od 1. listopada 2001. god.: zamjenik glavnog urednika misijskog informativnog lista Radosna vijest. Od 22. rujna 2002. do kraja ožujka 2011. god. djelatnik je prvo Ministarstva pravde Federacije BiH i Ministarstva obrane Federacije BiH i Ministarstva obrane BiH zadužen za civilno služenje vojske i duhovnu skrb za vojnike, redarstvenike, pritvorenike i zatvorenike. Od 18. studenog 2002. god. član Odbora BK BiH za pripravu Katoličkog dana, te član središnjeg Odbora u Beču (Austrija) za liturgijsku pripremu Katoličkog dana 22. svibnja 2004. god. u Mariazellu u Austriji. Od siječnja 2010. god. član Hrvatskog društva katoličkih novinara Republike Hrvatske. Od zimskog semestra 2014./2015. god. profesor liturgike na Studiju glazbene umjetnosti u Kreševu Sveučilišta u Mostaru. Od 6. studenog 2015. god. ravnatelj Caritasa BiH s petogodišnjim mandatom.

S obzirom na opću Crkvu: Od 9. ožujka 2001. do 9. ožujka 2011. god. dekretom vatikanskog Zbora za evangelizaciju naroda imenovan nacionalnim ravnateljem Papinskih misijskih djela BiH. Od 31. ožujka 2015. god. član Papinskog vijeća za međunarodne euharistijske kongrese kao predstavnik BK BiH.

Tri puta član Odbora za pripremu dolazaka pape Ivana Pavla II. i pape Franje u Bosnu i Hercegovinu, voditelj Povjerenstva za liturgiju i mjesni ceremonijar s pripremanjem cjelokupne liturgije i liturgijskih sadržaja i tiskanjem istih: Sarajevo: 12.-13. travnja 1997. godine, Banja Luka: 22. lipnja 2003. godine i Sarajevo: 6. lipnja 2015. godine.

Autorske knjige:

 1. Čajdraš u mome srcu. Povijest župe Čajdraš i kronološki prikaz otvorenog napada na pripadnike brigade Hrvatskog vijeća obrane – Zenica, te događanja nakon toga u zeničkoj župi Čajdraš. Zenica-Čajdraš 2012.;
 2. Caritas Vrhbosanske nadbiskupije do početka trećeg tisućljeća. Nastanak. Uspostava. Djelovanje. Sarajevo 2014.;

Studijski članci:

 1. Magistarska radnja: Die eucharistische Konzelebration. Innsbruck 1982. (rukopis);
 2. Licencijatska radnja: Die eucharistische Konzelebration. Eine liturgie-geschichtliche Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung des Vaticanum II. Innsbruck 1985. (rukopis);
 3. Kada slaviti Blagovijest? U: Služba Božja 2 (1990.) 180-181.;
 4. Liturgija između mistike i politike. U: Vrhbosna 1 (1991.) 28-29.;
 5. Crkvena glazba u pokoncilskim dokumentima i u liturgijskim knjigama. U: Sveta Cecilija 4 (1991.) 75-81.;
 6. Liturgika i liturgijski pastoral. U: Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990. (Studia Vrhbosnensia 5), Sarajevo-Bol 1993., 195-210.;
 7. Kada slaviti Uskrs? U: Krijesnica 8 (1996.) 16-18.;
 8. Liturgijski pribor. U: Služba Božja 3 (1998.) 295-306.;
 9. Liturgijska odjeća u životu Crkve. U: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 4 (1998.) 244-249.;
 10. Povijest župe Čajdraš. U: Hrvatska misao 7-8 (1998.) 124-136.;
 11. Stadler, vrhbosanski nadbiskup: imenovanje i intronizacija. U: Josip Stadler život i djelo (Studia Vrhbosnensia 11), Sarajevo 1999., 93-107.;
 12. Liturgija i pučka pobožnost. U: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 11 (1999.) 706-710.;
 13. Ostaje li današnja liturgija bez zborova? U: Vrhbosna 2 (2000.) 212-217; Krijesnica 19 (2000.) 63-70; Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 11 (2000.) 30-34.;
 14.  Katoličko dušobrižništvo vojske i policije jučer i danas. U: Vrhbbosnensia 1 (2001.) 109-138.;
 15. Međunarodni vojni apostolat. U: Vrhbosna 2 (2002.) 181-187;
 16. Slika vojnoga dušobrižništva u Bosni i Hercegovini. U: Izazovi vojnoga dušobrižništva u Europi. Zagreb 2007., 81-91;
 17.  Misijsko poslanje Crkve s posebnim osvrtom na župnu zajednicu. U: Vrhbosnensia 2 (2007.) 267-305 i Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 11-12 (2007.) 884-894;
 18. Beitrag über die heutige Situation der Militärseelsorge in Bosnien und Herzegowina. U: Ethica 2007., 77-83;
 19. Mjesto crkvenog zbora u liturgijskom slavlju okupljene zajednice. U: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 5 (2008.) 441-445;
 20. Crkveni zbor dio je okupljene liturgijske zajednice. U: Magnificat 5 (2009.) 6-10.
 21. Katolička crkva i dušobrižništvo vojnika, redarstvenika i zatvorenika jučer i danas. U: Zbornik radova s okruglog stola „Imamska služba u vojsci“ (Sarajevo, 28. april 2009. godine). Sarajevo, 1430./2009., 126-172.
 22. Ima li u propovijedi mjesta za aktualna životna pitanja? U: Vrhbosna 4 (2009.) 405-410.
 23. Vrhbosanska nadbiskupija u građenju duhovne skrbi za vojnike, redarstvenike i zatvorenike. U: Vrhbosnensia 2 (2011.) 285-308.
 24. Mjesto okupljene zajednice unutar glazbenih službi i zadaća euharistijskog slavlja. U: Magnificat 14 (2013.) 2-7.
 25. Ostvarenost i ostvarivost misijskog Dekreta II. vatikanskog sabora „Ad gentes“. Pedeseta obljetnica misijskog dekreta II. vatikanskog sabora „Ad gentes“, u: Vrhbosnensia 1 (2016.) 155-202.
 26. Caritas im Krieg: Bosnien u. Herzegowina, u: Moved with compassion. The history of Caritas Europa. Brusssels 2018., 193-198;

Stručni prilozi:

 1. Imendanski i Uredski liturgijski kalendari za Hrvatski institut za liturgijski pastoral u Zadru i za potrebe crkvenih ustanova Crkve u Hrvata počevši od 1989. god.;
 2. Priprava na sakrament ženidbe. U: Vrhbosna 4 (1996.) 237-239.;
 3. Priestersein im Krieg. U: Korrespondenzblatt des Canisianums 1 (2002/2003) 15-16;
 4. Privremeni Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju dušobrižništva rimokatoličkih vjernika pripadnika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine na području Vrhbosanske nadbiskupije. Sarajevo, 24. studeni 2004.;
 5. Kongregacija za evangelizaciju naroda. U: Vrhbosna 3 (2004.) 304-306; Radosna vijest 11 (2004.) 4-5, 12 (2004.) 6-7.
 6. Sakrament otkupljenja. U: Vrhbosana 4 (2004.) 437-443;
 7. Sporazum o funkcioniranju dušobrižništva rimokatoličkih vjernika pripadnika Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije BiH na području Vrhbosanske nadbiskupije. U: Vrhbosna 4 (2004.) 371-373;
 8. Upoznajmo Djelo svetog djetinjstva. U: Vrhbosna 4 (2004.) 450-455;
 9. Što je Papinsko misijsko djelo Svetog Petra apostola. U: Vrhbosna 1 (2004.) 93-96. i Radosna vijest 4 (2004.) 4-6. i 5 (2004.) 4-5;
 10. Nacionalna uprava Papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini. Misijska središnjica. U: Vrhbosanska nadbiskupija početkom trećeg tisućljeća. Sarajevo-Zagreb 2004., 1242-1243.
 11. Misijski informativni list Radosna vijest. U: Vrhbosanska nadbiskupija početkom trećeg tisućljeća. Sarajevo-Zagreb 2004., 1251.

Stručni liturgijski tekstovi i prilozi:

 1. Red uvođenja novog župnika u posjed župe. U: Vrhbosna 2 (1990.) 11-13.
 2. Vlastiti kalendar Vrhbosanske nadbiskupije. Sarajevo 1992.
 3. Pastirski pohod biskupa. U: Vrhbosna 2 (1997.) 123-124;
 4. Liturgijski tekstovi. U: Vodič za liturgijska slavlja sa Svetim Ocem Ivanom Pavlom II. Sarajevo, 12.-13. travnja 1997.;
 5. Liturgijski tekstovi. U: Euharistijski kongres Vrhbosanske nadbiskupije. Ja sam s vama (Mt 28,20). Zenica, stadion Bilino polje 2. rujna 2000. god. u 11 sati. Sarajevo 2000.;
 6. Obrednik redovničkog zavjetovanja sestara Služavki Malog Isusa. Sarajevo 2000.;
 7. Euharistijsko slavlje za Katolički dan Bosne i Hercegovine. U: Krist nada Europe. Katolički dan Bosne i Hercegovine. Kupres, 19. srpnja 2003.;
 8. Liturgijski tekstovi. U: Blaženi čista srca. Liturgijski vodič za euharistijsko slavlje sa Svetim Ocem Ivanom Pavlom II. prigodom proglašenja blaženim Ivana Merza. Banja Luka – Petrićevac, 22. lipnja 2003.;
 9. Srednjoeuropski katolički dan: Tekstovi za Bosnu i Hercegovinu. U: Wallfahrt der Völker. Mariazell, 22. svibnja 2004.;
 10. Srednjoeuropski katolički dan: Liturgijski tekstovi. U: Krist – nada Europe. Složni budite, mir njegujte (2. Kor 13,11). Sarajevo, 2005;
 11. Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2008./2009., Sarajevo 2008.;
 12. Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2009./2010., Sarajevo 2009.;
 13. Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2010./2011., Sarajevo 2010.;
 14. Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2011./2012., Sarajevo 2011.;
 15. Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2012./2013., Sarajevo 2012.;
 16. Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2013./2014., Sarajevo 2013.;
 17. Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2014./2015., Sarajevo 2014.;
 18. Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2015./2016., Sarajevo 2015.;
 19. Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2016./2017., Sarajevo 2016.;
 20. Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2017./2018., Sarajevo 2017.;
 21. Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2018./2019., Sarajevo 2018.;
 22. Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2019./2020., Sarajevo 2019.;
 23. Euharistijsko slavlje – središnji događaj posjete Ivana Pavla II. Banjoj Luci. U: Ljubav sve nadvladava. Ivan Pavao II. u Banja Luci 2003.-22. lipnja – 2013., 80-91;
 24. Liturgijski vodič za euharistijsko slavlje i susret duhovnih zvanja sa Svetim Ocem Franjom. Sarajevo, svibanj 2015.;
 25. Liturgijski vodič euharistijskog slavlja proglašenja blaženima Drinskih mučenica. Sarajevo 2011.;
 26. Liturgijski vodič euharistijskog slavlja prigodom zahvale za beatifikaciju Drinskih mučenica i 100 godina posvete crkve Kraljice svete krunice. Sarajevo, 25. rujna 2011.;
 27. Euharistijsko slavlje blagoslova kapele, posvete oltara i blagoslova novog provincijskog sjedišta Školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina (Liturgijski dio), Sarajevo 2017.;
 28. Liturgija posvete crkve i oltara Župe Grbavica u Sarajevu. Sarajevo 2019.

Prijevod i urednik knjiga:

 1. Slaviti crkvenu godinu. Povijest i značenje nakon liturgijske obnove. Sarajevo 2003. (Prijevod i prerada izdana u nizu Priručnici Vrhbosanske katoličke teologije);
 2. Prijevod i prerada dijela knjige: A. Adam, Erster Teil. Allgemeine Liturgik. U: Grundriß Liturgie. Freiburg i.Br. 1985., 11-100. Na hrvatskom objavljeno: A. Adam, Uvod u katoličku liturgiju. Zadar 1993., 11-110;
 3. Trevisiol, A. i dr., Crkva i misije. Sarajevo 22009.
 4. Redakcija dijela knjige Vinka kardinala Puljića: Slavlje u svetištima. U: Puljić,V., Ne trnite svjetla. Izbor iz propovijedi. Sarajevo 2005., 293-336;

Ostala bibliografija:

 1. Koji kalendar možemo nazvati katoličkim? U: Katolički tjednik 49 (2011.) 26-27;
 2. Rokovnik Caritasa Bosne i Hercegovine 2017.;
 3. Rokovnik Caritasa Bosne i Hercegovine 2018.;
 4. Rokovnik Caritasa Bosne i Hercegovine 2019.;
 5. Rokovnik Caritasa Bosne i Hercegovine 2020.;

Razna predavanja:

 1. Permanentno obrazovanje svećenika (18.9.1990.): „Liturgija kao mjesto odgoja u vjeri“;
 2. Tribina pri Vrhbosanske katoličke teologije (5.3.1990.): „Kuda ide liturgija?“;
 3. Sjednica Svećeničkog vijeća Vrhbosanske nadbiskupije (15.5.1991.): „Vjenčanja na Uskrs i Božić?“;
 4. Institut za crkvenu glazbu (4.4.1991.): „Crkvena glazba u pokoncilskim dokumentima i u liturgijskim knjigama“;
 5. Znanstveni simpozij prigodom stote obljetnice Vrhbosanske katoličke bogoslovije 1890-1990. (3.7.1991.): „Liturgika i liturgijski pastoral na VVTŠ“;
 6. Jurisdikcijski ispiti za svećenike (16.-17. i 23.-24.9.1997.): „Ima li u propovijedi mjesta za aktualna životna pitanja?“;
 7. Seminar za voditelje i namještenike Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije pod nazivom: „Tko je moj bližnji?” (4.-5.12.1998.): „Caritas Vrhbosanske nadbiskupije u vremenu od 1991. do 1998. godine“;
 8. Život i djelo dr. Josipa Stadlera. Znanstveni skup prigodom 80. obljetnice smrti prvog Vrhbosanskog nadbiskupa (21.-24.9.1998.): „Stadler, vrhbosanski nadbiskup: imenovanje i intronizacija“;
 9. Jurisdikcijski ispiti za svećenike (1.-2. i 15.-16.9.1999.): „Liturgijska odjeća u životu Crkve“;
 10. Susret voditelja crkvenog pjevanja (17.5.2000.): „Ostaje li današnja liturgija bez zborova?“;
 11. Seminar Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije o unapređenju župnih Caritasa (30.10. 2000.): „Tri konstitutivne dimenzije Crkve: njihova nedjeljivost“;
 12. Jurisdikcijski ispiti za svećenike (4.-5. i 6.-7.9.2001.) „Liturgijski pribor“;
 13. Sestrama grada Sarajeva (8.10.2001.): „Redovnica i misijska nedjelja“;
 14. Bogoslovima Vrhbosanske katoličke bogoslovije (19.10.2002.): „Bogoslovi i misijska nedjelja“;
 15. Vjeroučiteljima Vrhbosanske nadbiskupije (16.3.2002.): „Misijska odgovornost cijele Crkve“;
 16. Sjednica Svećeničkog vijeća Vrhbosanske nadbiskupije (8.10.2003.): „Ugrađivanje Enciklike o Euharistiji u pastoralni rad naše nadbiskupije“;
 17. Jurisdikcijski ispiti za svećenike (2.-3. i 9.-10-9.2003.) „Ima li u propovijedi mjesta za aktualna životna pitanja?“
 18. Mjesečna duhovna obnova svećenika Banjalučke biskupije u Banja Luci (6.10.2004.): „Instrukcija Kongregacije za bogoslužje i disciplinu sakramenata ‘Redemptionis sacramentum’ od 25. ožujka 2004. godine“;
 19. Predavanje Sarajevskim studentima u Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji (10.11.2004.): „Misije u Crkvi današnjice: da ili ne!“
 20. Predavanja sestrama Kćeri Božje ljubavi povod Dana Družbe 18. i 19. studenog 2004.: „Instrukcija Kongregacije za bogoslužje i disciplinu sakramenata ‘Redemptionis sacramentum’ od 25. ožujka 2004. godine“;
 21. Predavanja na dekanatskim koronama (Travnički: 13.4.2005.; Sutješki: 19.4.2005.; Šamački: 20.4.2005.; Usorski: 25.4.2005.; Bugojanski: 27.4.2005.; Tuzlanski: 18.5.2005.; Sarajevski: 19.5.2005.) na temu: „Instrukcija Kongregacije za bogoslužje i disciplinu sakramenata ‘Redemptionis sacramentum’ od 25. ožujka 2004. godine“;
 22. Jurisdikcijski ispiti za svećenike (5.-6.9.2005.) „Mjesto crkvenog zbora u liturgijskom slavlju okupljene zajednice“;
 23. Sestre karmelićanke Sarajevo-Stup (6.12.2005.): „Crkvena godina i časoslov“;
 24. Đakovo: 9. rujna 2006. – 5. Seminar za animatore župnih misijskih skupina: „Mjesto župne zajednice u misijskom poslanju Crkve“;
 25. Predavanja na dekanatskim koronama (Vrhbosanska nadbiskupija: Sarajevski dekanat: 20.9.2006.; Ramski i Bugojanski dekanati: 9.10.2006.; Doborski dekanat: 11.10.2006.; Šamački dekanat: 11.10.2006.; Usorski dekanat: 16.10.2006.; Tuzlanski dekanat: 4.11.2006.; Sutješki dekanat: 6.11.2006.; Brčanski dekanat 28.11. 2006.; Mostarsko-Duvanjska biskupija: Duvanjski dekanat: 27.11. 2006.; Banjolučka biskupija: 8.11. 2006.; Sestre Karmelićanke – Sarajevo-Stup: 29.9.2006.) na temu: „Župna zajednica kao mjesto misijske animacije“;
 26. Okrugli stol Vijeća za dijalog, ekumenizam i kulturu BK BiH (12.10.2006.): „Zloporaba religijskih simbola“. (Pogledaj: Okrugli stol o zloporabi vjerskih simbola. U: Katolički tjednik 42 /2006./ 40);
 27. Jurisdikcijski ispiti za svećenike (3.-4.9.2007.): „Motuproprij ‘Summorum Pontificum’“ i „Popravljeno i dopunjeno izdanje Rimskog obrednika ‘Blagoslovi’“;
 28. Sestre karmelićanke Sarajevo-Stup (16.1.2008.): „Motuproprij ‘Summorum Pontificum’“;
 29. Prvi seminar o vjerskoj službi u Ministarstvu obrane i u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine – Sarajevo-Ilidža (7.8.10.2008.): „Katolički blagdanski kalendar“;
 30. Okrugli stol povodom deset godina Vojnog muftiluka (28.4.2009.): „Katolička Crkva i dušobrižništvo vojnika, redarstvenika i zatvorenika jučer i danas“;
 31. Duhovna obnova za sestre grada Sarajeva (21.6.2009.): „Redovnica u misijskom poslanju Crkve“;
 32. Jurisdikcijski ispiti za svećenike (1.-2.9.2009.): „Ima li u propovijedi mjesta za aktualna životna pitanja?“;
 33. Liturgijski seminar za Školske sestre franjevke Bosansko-hrvatske provincije: Vareš: 5.-8.11.2010., Sarajevo: 12.-14.11.2010., Mainz (Njemačka): 28.-30.12.2010.;
 34. Predavanje na koroni Bugojanskog (26.10.2011.) i Ramskog dekanata (16.11.2011.): „Bolesničko pomazanje u životu župne zajednice danas“;
 35. Predavanje na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu (14.12.2011.): „Oblikovanje sakralnog prostora jučer, danas i sutra“;
 36. Duhovna priprava na Božić djelatnika Katoličkog školskog centra „Sv. Franjo“ u Tuzli (19.12.2011.) i Katoličkog školskog centra „Sv. Pavao“ u Zenici (22.12.2011.): „Svjetlost će nas danas obasjati: jer nam se rodio gospodin! (usp. Ps 97,1)“;
 37. Susret animatora liturgijskog pjevanja i sviranja Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu (23.2.2013.): „Mjesto okupljene zajednice unutar glazbenih službi i zadaća euharistijskog slavlja”;
 38. Jurisdikcijski ispiti za svećenike (2.-3.9.2013.): „Mjesto okupljene zajednice unutar glazbenih službi i zadaća euharistijskog slavlja“;
 39. Godišnji susret svećenika koji djeluju na prostoru Vrhbosanske nadbiskupije (15. travnja 2015.): „Ostvarenost i ostvarivost misijskog dekreta II. vatikanskog sabora ‘Ad gentes’. Pedeseta obljetnica misijskog Dekreta II. vatikanskog sabora ‘Ad gentes’“;
 40. Jurisdikcijski ispiti za svećenike (1.-2.9.2015.): „Instrukciju Zbora za bogoslužje i stegu sakramenata ‘Redemptionis sacramentum – Sakrament otkupljenja’ od 25. ožujka 2004. god.“;
 41. Jurisdikcijski ispiti za svećenike (4.-5.9.2017.): „Liturgijska glazba u okupljenoj zajednici“ 4. rujna 2017. god.“;
 42. Predavanje na konferenciji OSS-a u Beču (23.-24.4.2018.): „Prävention gegen die Menschengeschäfte in Bosnien und Herzegowina“;
 43. Jurisdikcijski ispiti za svećenike (2.-3.9.2019.): „Sakrament otkupljenja u svećeničkom životu”;

Ažurirano: 19. studenog 2019.

Ažurirao: Tomo Knežević