Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Mr. sc. Tomo KNEŽEVIĆ

Profesor Liturgike
Josipa Stadlera 5
71 000 Sarajevo
Tel: +387-33-441-917
E-mail: tomo.knezevic@bih.net.ba

 

Biografija

Tomo Knežević, rođen je 23. listopada 1954. godine u Zenici.

Pučku školu od školske godine 1961./1962. do 1968./1969. završio je u Donjem Čajdrašu i u Zenici. Srednju školu – Klasičnu gimnaziju-sjemenište od školske godine 1969./1970. do 1972./1973. godine završio je u Zagrebu. Filozofsko-teološki studij od akademske godine 1973./1974. do 1979./1980. godine završio je u Sarajevu na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji danas Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu Sveučilišta u Sarajevu.

Za đakona Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je u sarajevskoj katedrali 2. prosinca 1979. godine, a svećeničko ređenje je imao 4. srpnja 1980. godine.

Od 5. rujna 1980. do 27. lipnja 1981. bio je kapelan u župi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu, a od 27. lipnja 1981. do 30. listopada 1981. godine u župi Presvetog Srca Isusova u Prozoru.

Postdiplomski studij liturgike od akademske godine 1981./1982. do početka 1984./1985. godine završio je u Innsbrucku (Austrija) gdje je postigao gradus magistar teologije 30. listopada 1982. i licencijat iz teologije 5. studenog 1985. godine: liturgika, dogmatika i moralna teologija.

Od 1. veljače 1986. godine predavač je liturgike, liturgijskog pastorala i njemačkog jezika na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji te ispitivač liturgijskog pastorala na jurisdikcijskim ispitima. Od 1. veljače 1986. godine predavača njemačkog jezika na Katehetskom institutu u Sarajevu. Član je mnogih vijeća: Vijeća Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral u Zadru, Uredničkog odbora liturgijsko-pastoralnog listića Živo vrelo, Vijeća BKJ za liturgiju (1989.), Vijeća BKJ za Međunarodne euharistijske kongrese (1990.), Karitativnog vijeća Vrhbosanske nadbiskupije (1992.), Katehetskog vijeća BK BiH (1997.-2002.), član i tajnik Liturgijskog vijeća BK BiH (1998.), Vijeća za međureligijski dijalog BK BiH (2004.-2009.). Od akademske godine 1987/1988. profesor je liturgike i liturgijskog pastorala na Teološkom institutu u Mostaru.

Od 28. travnja 2009. godine predavač je pri katedri liturgike na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu.

Dana 14. veljače 2011. godine imenovan je kapelanom Njegove Svetosti s naslovom monsinjora.

Od 2008. priprema Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova Vrhbosanske nadbiskupije, Banjolučke biskupije, Kotorske biskupije i Barske nadbiskupije.

 

Autorske knjige:

 1. Čajdraš u mome srcu. Povijest župe Čajdraš i kronološki prikaz otvorenog napada na pripadnike brigade Hrvatskog vijeća obrane – Zenica, te događanja nakon toga u zeničkoj župi Čajdraš. Zenica-Čajdraš, 2012.
 2.  Caritas Vrhbosanske nadbiskupije do početka trećeg tisućljeća. Nastanak. Uspostava. Djelovanje. Sarajevo 2014.

 

Studijski članci:

 1.  Magistarska radnja: Die eucharistische Konzelebration. Innsbruck 1982. (rukopis);
 2.  Licencijatska radnja: Die eucharistische Konzelebration. Eine liturgie-geschichtliche Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung des Vaticanum II. Innsbruck 1985. (rukopis);
 3.  Liturgika i liturgijski pastoral. U: Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990. (Studia Vrhbosnensia 5), Sarajevo-Bol 1993., 195-210.;
 4.  Liturgijski pribor. U: Služba Božja 3 (1998.) 295-306.;
 5.  Stadler, vrhbosanski nadbiskup: imenovanje i intronizacija. U: Josip Stadler život i djelo (Studia Vrhbosnensia 11), Sarajevo 1999., 93-107.;
 6.  Katoličko dušobrižništvo vojske i policije jučer i danas. U: Vrhbbosnensia 1 (2001.) 109-138.;
 7.  Misijsko poslanje Crkve s posebnim osvrtom na župnu zajednicu. U: Vrhbosnensia 2 (2007.) 267-305;
 8.  Katolička crkva i dušobrižništvo vojnika, redarstvenika i zatvorenika jučer i danas. U: Zbornik radova s okruglog stola „Imamska služba u vojsci“ (Sarajevo, 28. april 2009. godine). Sarajevo, 1430./2009., 126-172.
 9. Vrhbosanska nadbiskupija u građenju duhovne skrbi za vojnike, redarstvenike i zatvorenike. U: Vrhbosnensia 2 (2011.) 285-308.
 10. Ostvarenost i ostvarivost misijskog Dekreta II. vatikanskog sabora „Ad gentes“. Pedeseta obljetnica misijskog dekreta II. vatikanskog sabora „Ad gentes“, u: Vrhbosnensia 1 (2016.) 155-202.
 11. Caritas im Krieg: Bosnien u. Herzegowina, u: Moved with compassion. The history of Caritas Europa. Brusssels 2018., 193-198;

 

Prijevod knjiga:

 1. Slaviti crkvenu godinu. Povijest i značenje nakon liturgijske obnove. Sarajevo 2003. (Prijevod i prerada izdana u nizu Priručnici Vrhbosanske katoličke teologije);
 2. Prijevod i prerada dijela knjige: A. Adam, Erster Teil. Allgemeine Liturgik. U: Grundriß Liturgie. Freiburg i.Br. 1985., 11-100. Na hrvatskom objavljeno: A. Adam, Uvod u katoličku liturgiju. Zadar 1993., 11-110.

 

Ostala bibliografija:

 1. Crkvena glazba u pokoncilskim dokumentima i u liturgijskim knjigama. U: Sveta Cecilija 4 (1991.) 75-81.;
 2. Liturgijska odjeća u životu Crkve. U: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 4 (1998.) 244-249.;
 3. Liturgija i pučka pobožnost. U: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 11 (1999.) 706-710.;
 4. Ostaje li današnja liturgija bez zborova? U: Vrhbosna 2 (2000.) 212-217; Krijesnica 19 (2000.) 63-70; Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 11 (2000.) 30-34.;
 5. Sakrament otkupljenja. U: Vrhbosana 4 (2004.) 437-443;
 6. Slika vojnoga dušobrižništva u Bosni i Hercegovini. U: Izazovi vojnoga dušobrižništva u Europi. Zagreb 2007., 81-91;
 7. Misijsko poslanje Crkve s posebnim osvrtom na župnu zajednicu. U: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 11-12 (2007.) 884-894;
 8. Mjesto crkvenog zbora u liturgijskom slavlju okupljene zajednice. U: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 5 (2008.) 441-445;
 9. Crkveni zbor dio je okupljene liturgijske zajednice. U: Magnificat 5 (2009.) 6-10;
 10. Ima li u propovijedi mjesta za aktualna životna pitanja? U: Vrhbosna 4 (2009.) 405-410.
 11. Mjesto okupljene zajednice unutar glazbenih službi i zadaća euharistijskog slavlja. U: Magnificat 14 (2013.) 2-7.

 

Ažurirano 10. siječnja 2019.