Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Prof. dr. sc. Niko IKIĆ

Profesor dogmatske teologije
Josipa Stadlera 5
71 000 Sarajevo
Tel: +387-33-232-378
E-mail: niko.ikic@bih.net.ba

Biografija

Rođen je 15. kolovoza 1952. u Boću kod Brčkog. Maturirao 1971. god. u Zagrebu; za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen 1977. god. a studij teologije na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu apsolvirao 1978. god. Na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Beču magistrirao je 1984. te 1988. doktorirao iz područja ekumenske teologije. Od 1991. do 1997. god. docent je na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Beču (Institut za patrologiju i istočno bogoslovlje), a od 1997. god. profesor dogmatske teologije na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu (danas Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, čiji je redovni profesor od 2013./2014. i pročelnik dogmatske i ekumenske katedre). Predavač je na poslijediplomskom studiju na KBF-u u Zagrebu. Od 2005. do 2009. bio je rektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa institucije za spremanje katoličkih svećenika. Bio je član Vrhbosanskog ordinarijata i Svećeničkog vijeća Vrhbosanske nadbiskupije. Od 1997. bio je šest godina tajnik Međureligijskog vijeća BiH. Od 1999. je bio tri godine tajnik Justiae et pax BiH. Bio je član uredničkog vijeća Katoličkog tjednika a od 2004. član je vijeća za ekumenizam i dijalog BK BiH. Papa Benedikt XVI. ga 2011. odlikuje ga titulom monsignor.

 

 

Bibliografija

Autorske knjige:

 1. Das Entstehen, Vergehen und Neuaufblühen einer selbständigen Serbisch – orthodoxen Kirche, magistraska radnja, Wien 1984.
 2. Der Begriff “Union” im Entstehungsprozeß der unierten Diözese von Marca (Križevci), EOS Verlag St. Ottilien, disertacije, 1989.
 3. J. J. Strossmayer i crkveno, kulturno i nacionalno jedinstvo, Vrhbosanska katolička teologija, Radovi 4, Sarajevo, 2002.
 4. Ekumenske studije i dokumenti. Izbor ekumenskih dokumenata Katoličke i Pravoslavne Crkve s popratnim komentarima, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 2003.
 5. Kompendij katoličke pneumatologije, mariologije i eshatologije, Sarajevo: KBF, 2011.
 6. Teologija sakramenata: “Gorući grm” sakramentalne milosti, Sarajevo: KBF; Zagreb: Glas Koncila, 2012.
 7. Petrovska služba. Stijena jedinstva i kamen spoticanja. Povijesno-teološki, biblijsko-dogmatski i ekumenski pogledi. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb: Glas koncila, 2015.
 8. Križni put dijaloga i ekumenizma, Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet – Zagreb: Glas koncila, 2019.
 9. Od izbora mudrih misli do izvora mudrosti, Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo, 2016.
 10. Mjesni odbor Boće, MOB-e 1992. – 1997. godine, Izd. Mjesni odbor Boće, Sarajevo, 1997.

 

Studijski članci:

 1. “Primat i filioque u svjetlu sinode u Carigradu”, u: Obnovljeni život 5 (1992) 422-436.
 2. “Bosnische Muslime – wie ein Tropfen im christlichen Meer. Toleranz und Fundamentalismus in Bosnien”, u: Il tessuto christiano della Mitteleuropa (1919-1989), Gorizia 1994, str. 227-231.
 3. “‘Prozelitizam’ u Sv. pismu i njegovo shvaćanje danas u svjetlu ekumenskih odnosa uz komentar dokumenta iz Balamenda”, u: Obnovljeni život 1 (1994) 85-97.
 4. “Biskup Strossmayer i bosanski franjevci”, u: Crtajte granice ne precrtajte ljude, Studia Vrhbosnensia 7, Sarajevo – Bol 1995., str. 532-565.
 5. “Različitost koncepcija i shvaćanja crkvenog jedinstva u procesu sjedinjenja Rumunjske crkve Transilvanije s Rimom 1697-1701.”, u: Obnovljeni život 3 (1996) 217-235.
 6. “Der Geselschaftbezug des Katholizismus in Kroatien und Bosnien”, u: Religion und Geselschaft in Südosteuropa, Izd. Hans Dieter Döpmann, München 1997., str. 235-251.
 7. “Strossmayer između hrvatstva i jugoslavenstva”, u: Vrhbosnensia 2 (1997) 263–285.
 8. “Expiatio i reconciliatio: put od mržnje po praštanju do pomirenja u shvaćanju Katoličke Crkve”, u: Vrhbosnensia 2 (1998) 249-264.
 9. “Međusobno razumijevanje i rješavanje konfliktnih situacija” (Put u Maleziju), u: Vrhbosna 1 (1999) 96-102.
 10. Katolički glosar, u: Glosar religijskih pojmova; Izd. Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1999, str. 69-97.
 11. “Stadlerov profil svećenika”, u: Josip Stadler, život i djelo, Studia Vrhbosnensia 11, Sarajevo 1999., str. 419-433.
 12. “Marija u islamu”, u: Kačić. “Ancilla Domini” – Zbornik fra Pavla Melade, god. XXXII – XXXIII, Split 2000-2001., str. 349-363.
 13. “Können die Kirchen in Südosteuropa als Brückenbauer zwischen den Kulturen dienen? Konfrontation oder Kooperation?”, u: Der Christliche Osten LVI (2001) br. 1, str. 17-24.
 14. Prijevod i kometar: “Charta oecumenica, smjernice za narastajuću suradnju među Crkvama Europe”, u: Vrhbosnensia 1 (2001) 168-178.
 15. “Der Bosnienkrieg und seine Folgen für den interreligiösen Dialog”, u: Ost-West. Europäische Perspektiven, 4 (2002) 254-265.
 16. “Islamische Tendenzen im Dialog der Religionen und Kulturen in Bosnien und Herzegowina. Nebeneinander und Miteinander von Muslimen und Christen”, u: Religionen und Kulturen in Südosteuropa, izd. J. Kandel, E. Pulsfort, H. Sundhausen, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin 2002., str. 87-97.
 17. “Sozialgerechtigkeit in einer globalisierenden Welt. Eine Sicht aus der postkommunistischen Perspektive”, Europäische Justitia et pax, na: www.juspax-eu.org
 18. “Nekatolički kršćani i deklaracija Dominus Jesus”, u: Vrhbosnensia 1 (2003) 53-65.
 19. “Dostojanstvo ministerijalnog svećeništva prema enciklici Ecclesia de eucharistia”, u: Vrhbosnensia 2 (2003) 496-506.
 20. “J. J.Strossmayer o braku i obitelji, s posebnim osvrtom na miješane brakove”, u: Vrhbosnensia 2 (2003) 431-447.
 21. Die Sava und ihre Nebenflüße im Spiegel der Multikulturalität und Multireligiosität, u: Ost-West, Europäische Perspektiven, 3 (2004) 229-233.
 22. „Das Recht der Religionsgemeinschaften in Bosnien-Herzegowina, u: Das Recht der Religionsgemeinschaften in Mittel-, Ost-, und Südosteuropa“, izd. Wolfgang Lienemann/ Hans-Richard Reuter, Nomos, Baden-Baden 2005, str. 105-132.
 23. „Odnos Katoličke crkve prema društvu kod nas, s posebnim osvrtom na odnos Crkve i nacije“, u: Vrhbosniensia 2 (2005) 235-251.
 24. Strossmayerov ekumenizam u svjetlu sadašnjeg trenutka, u: Vjesnik đakovačke i srijemske biskupije 5 (2005) 398-402.
 25. „J.J. Strossmayer, papa Pio IX i Prvi Vatikanski sabor“, u: Josip Juraj Strossmayer, međunarodni znanstveni skup povodom 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti, Zbornik radova, izd. Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2006. str. 477-494.
 26. „Patrijarh Arsenije Crnojević i unija u Hrvatskoj“, u: Vrhbosniensia 2 (2006) 227-247.
 27. „Dijalog i ekumenizam u Bosni i Hercegovini nekad i sad“, u: Sto godina župne crkve Presvetog Trojstva Novo Sarajevo, priredio: Ivan Ravlić, Sarajevo 2007., str. 77-86.
 28. „Srpske izbjeglice u Hrvatskoj“, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 6 (2007.), 545-552.
 29. „Međureligijski dijalog i međureligijska teologija!?, u: Vrhbosnensia 2 (2007.), 225-235.
 30. “‘Blagovijesni ekumenizam’”, Vrhbosnensia 1 (2011.), 71-95.
 31. „Sichelberg – unierte Kirche“, Lexikon für Theologie und Kirche, br. 9.,Herder, Frieburg-Basel-Rom-Wien, 2000., str. 557-558.
 32. “Stadler Josip”, Lexikon für Theologie und Kirche, br. 9., Herder, Frieburg-Basel-Rom-Wien, 2000. str. 913.
 33. „Transformacijski identitet“, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 3-4 (2010.), 229-236.
 34. „Der christlich-islamische Dialog auf dem Weg zu einer interreligiösen Theologie. Stand des Dialogs und ein potentieller Beitrag aus Bosnien und Herzegowina“, Kirche und Islam im Dialog. Europäische Länder im Vergleich, ur. Peter Hünseler – Salvatore Di Noia, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2010., str. 230-261.
 35. „Ostvareni konsenzusi među pojedinim Crkvama u kontekstu međureligijske teologije“, RTČ 2 (2010.), 651-666.
 36. „Sakramenti in genere, communicatio in sacris i sakramentali u katoličkom i pravoslavnom nauku i praksi“, BS 80(2010.), 1163-1189.
 37. „Sakramenti in specie i neki sakramentali u komparativnoj teologiji i praksi“, BS 81 (2011.), 445-472.
 38. „Stav Katoličke crkve o postdaytonskom razvoju BiH, s posebnim osvrtom na stavove Biskupske konferencije o ustavnim promjenama“, Bosna i hercegovina petnaest godina nakon Daytona, političko pravni aspekti demokratske konsolidacije u postkonfliktnom periodu, ur. Abazović D. – Hammer S., Fakultet političkih nauka u Sarajevu, Sarajevo 2010., 147-168.
 39. „Crkva i nacionalni identitet Bugara“, Vjesnik đakovačko-osječke nadbiskupije, 4 (2011.), 309-316.
 40. „120 godina u službi ekumenizma“, 120. obljetnica bogoslovije, KBF, Sarajevo, 2011., 61-99.
 41. “Nova evangelizacija u pravoslavnom i islamskom razumijevanju”, Vrhbosnensia 16 (2012.), 57-74.
 42. “Pitanje sintagme ‘in persona Ecclesiae’”, Bogoslovska smotra 82 (2012.), 285-304.
 43. “Biblijsko polazište sakramentalne teologije”, Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka. Zbornik radova prof. Boži Odobašiću, ur. Darko Tomašević, Katolički bogoslovni fakultet – Glas Koncila, Sarajevo – Zagreb, 2012., 447-462.
 44. “Suradnja među religijama u Bosni i Hercegovini”, Religije u Bosni i Hercegovini. Monografija vjerskih zajednica i Crkava, prir., Ifet Mustafić, Vanja Jovanović, Mato Zovkić, Boris Kožemjakin, Tomislav Dobutović (Sarajevo: 2012.), 243-253.
 45. “Sotonsko djelovanje i egzorcizam”, Za slobodu stvoreni. Zbornik radova prof. Tomislavu Joziću, ur. Drago Župarić – Karlo Višeticki, Katolički bogoslovni fakultet – Glas koncila, Sarajevo – Zagreb, 2013., 255-284.
 46. „Ravenski dokument i Pastor aeternus: dva dokumenta – dva svijeta – jedan izazov“, Vrhbosnensia 17 (2013.), 139-156.
 47. „Odnos autoriteta primata i episkopata.Teološki pogled u svjetlu Drugog vatikanskog sabora i doprinosa nekih teologa“, Bogoslovska smotra 83 (2013.), 263-286.
 48. „Petrova služba u katoličko-pravoslavnoj relaciji. Može li Ravenski dokument biti temelj teološkog zbližavanja?“, Crkva u svijetu 48 (2013.), 143-168.
 49. „Je li primat doista biblijski utemeljen? Pogled iz novije katoličke perspektive“, Diacovensia 21 (2013.), 457-475.
 50. „Pravni položaj Crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini“, Religije u javnom, političkom i društvenom sektoru (Beograd: Konrad Adenauer Stiftung, 2013.), 144-153.
 51. „Mutatio visuum o primatu i nezabludivosti. Iz evangeličko – protestantskog kuta“, Crkva u svijetu 48 (2013.), 504-529.
 52. “Poslanje Crkve i vjerska sloboda u ekumenskom kontekstu. Pogled iz katoličke perspektive”, Diacovensia 21 (2013.), 649-675.
 53. Communio Successio u teologiji Petrove službeDiacovensia 22 (2014.), 219-231.
 54. “Razvoj svijesti papinskog primata. I. Povijesno teološki pogled na prvo tisućljeće”, Bogoslovska smotra 84 (2014.), 303-325.
 55. „Razvoj svijesti papinskog primata II. Povijesno-teološki pogled na drugo tisućljeće“, Bogoslovska smotra 84 (2014.), 805-827.
 56. “Strossmayerova borba za obiteljske vrijednosti”, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 143,2 (2015.) 17-24.
 57. „Primatus – quaestio oecumenica specifica“, u: Niko Ikić – Aleksandar Kovačević, ur., Jedna, sveta, opšta i apostolska Hristova Crkva – Kongarovi pogledi u prošlost – otvaranje perspektiva budućnostiZbornik radova s međunarodnog naučnog simpoziuma povodom 20. godišnjice smrti Iva Kongara i objavljivanja njegove knjige: Devet vekova kasnije, održanog 28. maja 2015. na PBF-u, Izd. Beogradska nadbiskupija, Beograd, 2016., str. 71-89.
 58. „Ćirilometodska ideja u svjetlu petrovsko-ivanovskog modela papinstva i Ravenskog dokumenta“, u: Vladimir Vukašinović, ur., Kirilometodijevsko predanje, jezik i misija Crkva u 21. veku. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa. Pravoslavni bogoslovni fakultet, Beograd, 6.-7. decembar 2013., izd. Beograd, 2014., 71-92.
 59. „’Primat u sinodalnosti – Sinodalnost u primatu’. Refleksije na katoličko-pravoslavni dijalog”, Riječki teološki časopis 49 (2017.), 59-80.
 60. Zajednička izjava o nauku opravdanja Luteranskog svjetskog saveza i Katoličke Crkve“, Vrhbosnensia 21 (2017.), 547-560.
 61. Ne – suglasje u euharistiji. Martin Luther i Dokument iz Lime (1982.) Pogled iz katoličke, pravoslavne i komisijske perspektive u svjetlu današnjih euharistijskih diskusija“, Služba Božja 58 (2018.), 19-43.
 62. Bog će dobro nagraditi vječnom nagradom, a zlo kazniti vječnom kaznom“, Kalendar svetog Ante, 2018., Svjetlo riječi, Sarajevo, 2018., 67-71.
 63. Strossmayers Formation in Wien – Grundlage seines späteren Wirkens“, u: Darija Damjanović, Grgo Grbešić, Tomislav Mrkonjić, ur., Josip Juraj Strossmayer 1815-2015, Wien, 21. Mai 2015. – Roma, 9, decembre 2015., Đakovo, 2017., 67-84.
 64. Elementi skrivene sakramentalnosti u teologiji sakramenata, u: Vrhbosnensia 22 (2018) 1., 49-76.
 65. Elementi Strosmayerova razumijevanja i formacije svećenstva te njegov odnos prema svećenicima, u: Diacovensia 2 (2018) 277-293.
 66. Teologija mira i kultura dijaloga u papinskim porukama mira za Svjetski dan mira, u: CuS 53 (2018.) 4., 672-705.
 67. 50 godina Glasa Koncila u službi ekumenizma, u: Zbornik 50 godina Glasa Koncila, ur. Branimir Stanić, Zagreb-Glas Koncila, 2018., 93-116.
 68. Teži za samom pravdom (Pnz 16,20). Molitva za jedinstvo kršćana 2019., brošura, ur. Niko ikić, Mato Zovkić, Marko Stanušić, Ivo Tomašević, izd. BK BiH, Vijeće za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama BK BiH, Sarajevo, 2019.
 69. Stadlerova upornost u promicanju jedinstva. Stadlerova skica jedinstva u povodu 100. obljetnice njegove smrti, u: SB 59 (2019.) 2., 125-146.
 70. Patnja i žalost, grijeh i pomirenje u Stadlerovim poslanicama, u: Vrhbosnensia 1 (2019.) 63-80.
 71. Teološka dimenzija međureligijskog dijaloga, u: Crkva u multikulturalnoj i multireligijskoj Bosni i Hercegovini (Die Kirche im multikulturellen und multireligösen Bosnien und Herzegowina), Zbornik radova, Godišnji pastoralni skup, Sarajevo, 24.-28.09.2018., ur., Adolf Polegubić, Frankfurt am Main, 2019., 59-86.
 72. Potpora i okrepa bolesnima, u: Kalendar sv. Ante 2020., Sarajevo, 2019., 65-72.
 73. “Marija u Stadlerovom životu i djelu. Pogled na Stadlerovu mariologiju, u: Nedjeljka s. Valerija KOVAČ – Danijel PATAFTA (ur.), Gospina Bosna – pod okriljem “Rajske Djeve”, KBF Zagreb – KS, Zagreb, 2018., str. 235-254.
 74. “Međureligijski dijalog u BiH nema alternativu. Poteškoće uz Kardinalovo djelovanje u Međureligijskom vijeću”u: Slađan ĆOSIĆ – Pavo JURIŠIĆ- Mladen KALFIĆ – Darko TOMAŠEVIĆ (ur.), Vrhbosanska mjesna Crkva i njezin Kardinal, Studia Vrhbosnensia 19, Vrhbosanska nadbiskupija – KBF Sarajevo, Sarajevo, 2020., 711-759.
 75. “Važnost ekumenizma i dijaloga za Katoličku Crkvu u Makedoniji na primjeru katolika istočnog obreda”u: Milenko KREŠIĆ (ur.), Katolička Crkva u Makedoniji kroz povijest. Radovi s međunarodnog znanstvenog skupa 10. studenog 2018. u Skopju, Sarajevo – Skopje, 2021., str. 173-194. 

 

Urednik/ca knjiga:

 1. Teološke tribine 2002. – 2003. godine, priredio N. Ikić, izd. Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo 2004.
 2. Teološke tribine 2004. godine, priredio Niko Ikić, izd. Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo 2005.
 3. Niko Ikić – Aleksandar Kovačević (uredili), Jedna, sveta, opšta i apostolska Hristova Crkva – Kongarovi pogledi u prošlost – otvaranje perspektiva budućnosti. Zbornik radova s međunarodnog naučnog simpoziuma povodom 20. godišnjice smrti Iva Kongara i objavljivanja njegove knjige: Devet vekova kasnije, održanog 28. maja 2015. na PBF-u, Izd. Beogradska nadbiskupija, Beograd, 2016.
 4. Pisma vjernicima. Godina A – B – C, propovijedi Jozo Tomić, ur. Niko Ikić, Sarajevo, 2017.

 

Recenzije:

 1. “Ekumenizam pravoslavnog teologa J. Popovića”, recenzija knjige: Pravoslavna crkva i ekumenizam, u: Vrhbosnensia 2 (2001) 343-349.
 2. “Jedinstvo i različitost”, recenzija knjige: K. HILLENBRAND, G. KOCH, J. PRETSCHER, Einheit und Vielfalt. Tradition und Innovation in der Kirche, u: Vrhbosnensia, 2 (2001) 350.356.
 3. “Istina ili podvala”, recenzija knjige: M. Tomanić, Srpska Crkva u ratu i ratovi u njoj, u: Vrhbosnensia 1 (2002) 257-259.
 4. „I Hrvatima je BiH domovina“, recenzija knjige: Franjo Topić, Opstanak bosansko-hercegovačkih Hrvata? Kolumne Dnevnog lista: Moj stav, 2002.-2004., HKD Napredak, Sarajevo – Zagreb, 2005., u: Vrhbosniensia 2 (2005) 380-381.
 5. „Nova zvanja za novu Europu“, Papinsko djelo za crkvena zvanja, KS Zagreb 2000, u: Gorući grm 1 (2006) 41-55.
 6. „Međureligijski dijalog nema alternative“, Kardinal Francis Arinze, Begegnung mit Menschen anderen Glaubens, u: Vrhbosniensia 2 (2006) 334-340.
 7. „Sacramentum caritatis“, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 3 (2007) 247-250.
 8. Andrea Pacini, Stanje i razvoj pojedinih Pravoslavnih crkava, u: Vrhbosniensia 2 (2008) 434-435.
 9. Timoti Ver, Pravoslavna crkva, Zavet, Beograd, 2001., 341. str., u: Vrhbosnensia 1 (2009) 135-138.
 10. Ekspolozija Duha – Stepan KUŠAR, Iskustvo Duha Svetoga u Crkvi i pojedincu, u: Vrhbosniensia 1 (2011) 225-228.
 11. Duh Sveti – zaboravljeni Bog?!   – Alfred Schneider, Na putovima Duha Svetoga, FTI Zagreb 2008.,Vrhbosniensia 1 (2011) 234-236.
 12. Je li Sabor dobro postupio? – Jean Galot, Mariologija, Bog i žena,  Marija u spasenjskom djelu, UPT, Đakovo, 2001., u Vrhbosniensia 2 (2011.) 454-459.
 13. Ante Mateljan, Otajstvo susreta, temeljna sakramentologija, Crkva u svijetu, Biblioteka: teološki priručnici, Split, 2010., u: BS 4 (2011.), 1027-1029.
 14. Teologija siromaštva, Jon SOBRINO, Izvan sirotinje nema spasenja. Mali utopijsko-proročki ogledi. Sa španjolskoga preveo Roman Karlović. Rijeka: Ex libris, 2011., 261 str. recenzija u: Vrhbosnensia 19 (2015.), 237-240.
 15. Pogled unazad – vizija unaprijed, Yves CONGAR (Iv KONGAR), De­vet vekova kasnije. Beleške uz „Istočni raskol“. Preveli Zoran Đu­rović – Suzana Đurović. Beograd: Beogradska nadbiskupija, 2014., 202 str. recenzija, u: Vrhbosnensia 19 (2015.), 247-253.
 16. Sveti i veliki sabor Pravoslavne Crkve. Pogled iznutra i izvana, u: Vrhbosnensia 2 (2016.), 468-476.
 17. Tempora mutantur, recenzija, Ulrich Wilckens – Walter Kasper, Ekumenski poziv na buđenje. Za jedinstvo kršćana (Zagreb: KS, 2017.) Prevela Lidija Šimunić Mesić, u: Vrhbosnensia 2 (2017) 565-569.
 18. Puno slika o jednoj stvarnosti, recenzija, Mato Zovkić, Isusove parabole – slike o kraljevstvu Božjem (Sarajevo – Zagreb: Kbf – Glas koncila), u: Vrhbosnensia 22 (2018.) 1., 187-191.

 

Ostala bibliografija:
 1. Sava i njezine pritoke u zrcalu multikulturalnosti i multireligioznosti, u: Kalendar svetog Ante 2006., izd. Svjetlo riječi, Sarajevo 2005., str. 266-270.
 2. “Brčanski dekanat u Katoličkoj Crkvi u Bosni i Hercegovini”, u: Napretkov kalendar 2004., podružnica Brčko-Distrikt, Media-Gračanica 2004., str. 50-58.
 3. “80 godina župe Boće”, u: Napretkov kalendar 2004., podružnica Brčko-Distrikt, Media-Gračanica 2004., str. 65-78.
 4. „Godina duhovnih zvanja: Biblija o zvanju, Koncilski dokumenti o zvanju, Patristi o zvanju, Noviji stavovi o svećeništvu“, u: Gorući grm, 1 (2006) 13-31.
 5. „Umijeće nad umijećima“, u: Gorući grm 2 (2007) 17.
 6. „Šah u odgoju – odgoj u šahu“, u: Gorući grm 2 (2007) 39-53.
 7. “Pravoslavlje i politika”, u: Glas župa Zovik – Boće 5 (1992) 4–5.
 8. “Put ekumenskog dijaloga u Bosni i Hercegovini”, u: Vrhbosna 4 (2000) 503-506.
 9. „Teološka perspektiva suradnje – iz katoličkog kuta“, u: Religijski pogledi 3 (2000) 5-7.
 10. “Istina”, u: Dnevni list, nedjelja 4. travnja 2004., str. 45.
 11. “Kušnje – napasti”, u: Dnevni list, ponedjeljak, 5. travnja 2004., str. 44.
 12. “Post”, u: Dnevni list, utorak, 6. travnja 2004., str. 53.
 13. “Milostinja”, u: Dnevni list, srijeda, 7. travnja 2004., str. 53.
 14. “Obraćenje”, u: Dnevni list, četvrtak, 8. travnja 2004., str. 52.
 15. “Križ”, u: Dnevni list, Veliki petak, 9. travnja 2004., str. 61.
 16. “Uskrsno praštanje i pomirenje ”, u: Dnevni list, Velika subota, 10. travnja 2004., str. 53
 17. Lijek protiv duhovnih bolesti, GK 9 (2009)13
 18. Borbe s kušnjama i napastima, GK 10 (2009)13
 19. Istina u ljubavi – ljubav u istini, GK (11(2009)13
 20. Skupljajući se gubi a dajući skuplja, GK 12(2009)13
 21. Put unutarnje preobrazbe, GK 13 (2009) 13
 22. Smrt na križu – put u život, GK 14 (2009) 13
 23. Opraštanje i pomirenje – plod Uskrsa, GK 16 (2009) 13
 24. “Dijalog i ekumena u Bosni i Hercegovini”, u: Katolički tjednik 2 (2002) 31.
 25. “Što je to prozelitizam?”, u: Katolički tjednik 1 (2003) 22-23.
 26. “Kanonski teritorij”, u: Katolički tjednik 3 (2003) 22-23.
 27. “Monaška republika Atos”, u: Katolički tjednik 10 (2003) 32-33.
 28. “Ekumenska suradnja”, u: Katolički tjednik 15 (2003) 29.
 29. “Kršćani u iračkom grotlu”, u: Katolički tjednik 47 (2003) 20-21.
 30. “30 godina od pastirskog poziva”, u: Katolički tjednik 6 (2004) 36-37.
 31. “Ekumenizam nije ekumenska tržnica”, u: Katolički tjednik 11 (2004) 8-9.
 32. Stadlerov svećenik – svjetiljka koja svijetli, u: Katolički tjednik 11 (2007) 20-21.
 33. Smisao svećeničke službe pape Ratzingera, u: Katolički tjednik 16 (2007) 21.23
 34. Upravo nepoštivanje razlika je dovelo do razdora, KT 3 (2009) 10-11.
 35. Vrijeme rušenja jedinstva, KT 8 (2009) 32
 36. Rimokatolicizam – pobuna protiv Hrista… KT 12 (2009) 32.36.
 37. Mjesto žene u Pavlovoj teologiji, KT 14-15 (2009) 48.
 38. Jedinstveni u rušenju jedinstva, KT 16 (2009) 32.
 39. Pozitivni primjeri jedinstva, KT 19 (2009) 28-29.
 40. Marija u islamu, KT 20 (2009) 8-9.
 41. Pavle, brate, progovori, KT 24 (2009) 26-27.
 42. Kompromis u ekumenizmu?, KT 29 (2009) 28-29.
 43. Ekumenski poticaji iz pravoslavlja, KT 32-33 (2009) 16-17.
 44. Križ u srcu – križ na srcu, KT 35 (2009) 16-17.
 45. Dva Jeruzalema – simboli susretanja ili sukobljavanja? KT 37 (2009) 16-17.
 46. Što bi trebalo balansirati?, KT 39 (2009) 32-33.
 47. Latinska taština i grčka tvrdoglavost, KT 42 (2009) 28-29.
 48. Poltroni komunizma, KT 46 (2009) 28-29.
 49. Summa summarum, u: KT 50 (2009) 16-17.
 50. „Svećenik između oskudice i preobilja“, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 9 (2010.), 715-716.
 51. „Drugi i drugačiji – opasnost ili blagoslov? Primjeri iz biblijske perspektive“, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 10-11 (2010.), 902-904.
 52. „Vi ste tomu svjedoci… Lk 24,48“, Vrhbosna1 (2010.), 69-71.
 53. „Duh nas vodi kroz priznanje grijeha do spoznanja milosrđa“, Vrhbosna 1 (2011.), 139-141.
 54. Molitvenik Kćeri Božje ljubavi, teološka lektura, Zagreb 2010.
 55. „Kroz ekumenska vrata moguće je proći samo u molitvi“, KT 4 (2010.), 8-9.
 56. Glas koncila 2012. br. 27. 28. 29. i 30. na str. 9.
 57. „Pavlove slike Crkve – Ef 2,11-22“, Vrhbosna128 (2014.), 64-66.
 58. „Putovanje pape Franje u Svetu zemlju“, Blagovest 5 (2014.), 12-13.
 59. Pavlove slike Crkve Ef 2,11-22 u: Vrhbosna 1 (2014) 64-66.

 

Ažurirano 21. 11. 2019.