Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Izv. dr. sc. Šimo MARŠIĆ

Profesor pastoralne teologije
Gatačka 18
71 000 Sarajevo
Tel: +387-33-766-227
E-mail: marsicsimo@gmail.com


Biografija

Rođen je 1. siječnja 1974. u župi Vidovice od oca Stjepana i majke Ivke rođ. Doknjaš. Osnovnu školu završio u Vidovicama 1988., a Klasičnu gimnaziju u Dubrovniku i Pazinu 1992. god. Studij teologije započeo 1992., a završio 1998. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Bolu na Braču i u Sarajevu.
Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1998. u Sarajevu. Nakon ređenja godinu dana vrši službu župnog vikara u župi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu. U jesen 1999. god. odlazi na postdiplomski studij Pastoralne teologije na Papinsko Sveučilište Lateran u Rimu. U jesen 2001. godine magistrirao s temom Il gruppo nella pastorale giovanile – un quadro di riferimento kod prof. dr. Antonia Napolioni. Nastavio je s doktoratom te 21. lipnja 2004. doktorirao s temom Aggregazioni dei laici e nuova evangelizzazione nel mondo dei giovani nell‘Arcidiocesi di Vrhbosna (Sarajevo) kod prof. dr. Denis Biju-Duval. Doktorska radnja je u cijelosti objavljena od strane Papinskog Sveučilišta Lateran iste godine.
U jesen 2004. imenovan je profesorom Pastoralne teologije na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji te Povjerenikom za pastoral mladih i pastoral sveučilištaraca Vrhbosanske nadbiskupije. Sudjelovao na različitim kako domaćim tako i međunarodnim simpozijima.

Knjige

 1.  Mladi Vrhbosanske nadbiskupije u Godini vjere: Laički pokreti u službi nove evangelizacije (Sarajevo: KBF – Zagreb: Glas Koncila, 2013).
 2. Renata Vrdoljak – Šimo Maršić, AaBeCeDa mladih BiH – Biti mlada osoba: Stavovi i problemi mladih te načini suočavanja s problemima odrastanja, KBF, Sarajevo 2021.
 3. Šimo Maršić, Dragi lik tvoj nek’ nas posvud prati! Monografija u povodu 50. jubilarnog hodočašća mladih Vrhbosanske nadbiskupije Gospi Kondžilskoj, Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije, Sarajevo 2021.
 4. Aggregazioni dei laici e nuova evangelizzazione nel mondo dei giovani nell‘Arcidiocesi di Vrhbosna (Sarajevo), Pontificia Università di Lateran, Roma 2004.

Bibliografija

 1. “Laička udruženja mladih – mjesto izgradnje socijalnog i religioznog identiteta”, Vrhbosnensia 10 (2006.), 207-225.
 2. “Laici u biskupiji i demokratskom društvu”, Vrhbosnensia 12 (2008.), 105-117.
 3. “Pastoralna slika obitelji u BiH i mladi u njoj”, Vrhbosnensia 13 (2009.), 71-81.
 4. “Bosansko-hercegovačko društvo i mladi: izazovi i mogućnosti crkvenog djelovanja”, Vrhbosnensia 15 (2011.), 7-29.
 5. “Nova evangelizacija pred izazovom inntegralne formacije unutar skupine mladih u Vrhbosanskoj nadbiskupiji”,Vrhbosnensia 19 (2015.), 85-115.
 6. Šimo Maršić, Kardinal Vinko Puljić i Nadbiskupijski centar za pastoral mladih “Ivan Pavao II.”, u: Slađan Ćosić, Pavo Jurišić, Mladen Kalfić, Darko Tomašević (uredili), Vrhbosanska mjesna Crkva i njezin kardinal. Zbornik radova povodom 75. godine života, 50. obljetnice svećeničke službe, 30. obljetnice biskupske službe i 25. obljetnice kardinalske službe Vinka Puljića, Vrhbosanska nadbiskupija – Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2020., str. 257-287.
 7. Šimo Maršić, Antonio Topalović, “Mlade osobe kao animatori pastorala mladih i djece”u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije. Časopis za pastoralnu orjentaciju, Godište 149. br. 2 (2467) 2021. str. 8-13.
 8. Šimo Maršić, Antonio Topalović, Marija Puljić, “Sinodalni pastoral mladih – iskustvo u Vrhbosanskoj nadbiskupiji”u: Diacovensia 29 (2021) 4, str. 623-637