Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Izv. prof. dr. sc. Zorica MAROS

Profesorica moralne teologije
Email: maroszorica@gmail.com

 

Biografija

Po završetku srednjoškolskog obrazovanja Zorica Maros, rodom iz Novog Travnika, je upisala Filozofsko-teološki studij na tadašnjoj Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu (današnjem Katoličkom bogoslovnom fakultetu), koji je završila 2004. godine. Iste godine (2004.) upisala je postdiplomski studij iz Moralne teologije na Accademia Alfonsiana, institut za moralnu teologiju pri Lateranskom sveučilištu u Rimu. Godine 2007. postigla je licencijat (magistar znanosti), iz Moralne teologije, nakon čega je nastavila program studija za postizanje doktorata. Od jeseni 2010. predaje moralnu teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Doktorsku disertaciju naslovljenu: „Sučeljavanje s nasiljem u etničkim sukobima: je li moguće govoriti o oprostu kao moralnoj obvezi?“ (Affrontare la violenza nei conflitti etnici: È possibile parlare del perdono come obbligo morale?), uspješno je obranila 23. siječnja 2013. na Accademia Alfonsiana u Rimu, pod vodstvom prof. Stephena Rehrauera kao prvog i prof. Martina McKeevera kao drugog moderatora.

U listopadu 2013. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta. A u listopadu 2014. promovirana za predsjednicu katedre Moralne teologije. Nakon ostvarenih uvjeta za znanstveno napredovanje, a na osnovu Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevo je na sjednici održanoj 27.6.2018. potvrdio odluku Komisije KBF-a, kojom je izbrana u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora (odluka br. 01-685/18). Nihil Obstat Kongregacije za katolički odgoj dobila je 4.10.2018. (n. 539/2018.), kojim je i od Vatikana potvrđen izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Uz predmete koje je predavala od 2010. iz područja Posebne moralne teologije: Osoba i moralne kreposti I. i II. (bioetika i etika spolnosti), te Sakrament pomirenja (od 2010./2011. do 2017./2018.),  od akademske 2017./2018. predaje i predmete iz područja Osnovne moralne teologije: Teološke kreposti I. i II., Osnovnu moralnu teologiju II., kao i predmet Nasilje i oprost kroz prizmu etičkog pristupa, na master studiju „Međureligijski studij i izgradnja mira“. Dakle, uže područje interesa su joj principi moralnog djelovanja, bioetička pitanja i na poseban način fenomen nasilja te mogućnost oprosta i pomirenja u postkonfliktnim etničkim i religijski pluralnim društvima.

 

Bibliografija

Autorske knjige:

 1. Nasilje u etničkim sukobima. Etika otpora, odgovornosti i oprosta, Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet/Zagreb: Glas Koncila, 2018.

 

Znanstveni članci:

 1. „Zlatno pravilo u kršćanstvu i islamu“, u: Dijalogom do mira. Zbornik radova u čast Željku Mardešiću, ur., B. Vuleta – A. Vučković – I. M. Litre (Split: Franjevački institut za kulturu mira, 2005.).
 2. „Katolički običaji u središnjoj Bosni“, poglavlje knjige: Običaji muslimana, pravoslavnih, rimokatolika i Jevreja u BiH (Sarajevo: Međureligijsko vijeće u BiH, 2005.).
 3. „San Mjesečeve lude. Poimanje raznolikosti u djelu Vlade Gotovca“, Nova Prisutnost 7 (2009.), 407-422.
 4. „Članak bez fusnota“ (esej o patnji), Nova Prisutnost 8 (2010.), 129-137.
 5. „Etička vrijednost oprosta kao iskustva Božje ljubavi u Starom zavjetu“, u: Za slobodu stvoreni, ur., D. Župarić – K. Višaticki (Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet Sarajevo/Zagreb: Glas Koncila, 2013.), 59-87.
 6. „Affrontare la violenza nei conflitti etnici: È possibile parlare del perdono come obbligo morale?”, Pars dissertationis ad Doctoratum in Theologia morali, Roma 2013. (jedno poglavlje doktorata)
 7. „Iz vjere graditi kulturu života. Vjera kao zadani i uvijek novi izazov“, Vrhbosnensia 1 (2013.), 119-138.
 8. “Oprost kao mogućnost nemogućeg: Dijalog između Vladimira Jankelevitcha, Jacquesa Derridaa i Paula Ricoeura”, Dijalog 1-2 (2012.), 135-157.
 9. „Kršćanski pogled na brak i moralni aspekti ljudske seksualnosti“, u: Teološke tribine 2014. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, ur., Darko Tomašević – Zorica Maros (Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, 2014.), 15-48.
 10. „Pobačaj: uklanjanje ploda ili ubojstvo začeta djeteta?“, u: Teološke tribine 2014. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, ur., Darko Tomašević – Zorica Maros (Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, 2014.), 97-133.
 11. „Vpliv kolektivnega spomina na nasilje: spomin kot popravljanje preteklosti“ (Utjecaj kolektivne memorije na nasilje: memorija kao ispravljanje prošlosti), Bogoslovni vestnik 74 (2014.), 565-573.
 12. Od maščevalnosti vojne do maščevanja: (ne)možnost odpuščanja, Bogoslovni vestnik 75 (2015) 1, 51-64
 13. „Dialogo tra Jankélévitch, Derrida e Ricoeur: il perdono come etica iperbolica“, Urbaniana University Journal 2 (2015.), 175-200.
 14. “Umjetna oplodnja s osvrtom na federalni Nacrt zakona o liječenju neplodnosti: osnovni, nezaobilazni podaci”, Vrhbosnensia 1 (2015.), 45-63.
 15.  „Umjetna oplodnja s osvrtom na federalni Nacrt zakona o liječenju neplodnosti: embriogeneza i primjena podataka na Nacrt“, Vrhbosnensia 2 (2015.), 273-299.
 16. „Crkva, zlopamćenje i procesi pomirenja“, u: Crkva kakvu je zagovarao Željko Mardešić. Radovi Studijskog dana, Split: Franjevački institut za kulturu mira – Crkva u svijetu, 2018., 117-129.
 17. „Kad je kazna perverzna, a zaborav nemoguć. Promišljanje o oprostu u kontekstu bosanskohercegovačkog društva“, u: Oprost i pomirenje: Krilatice lišene sadržaja?, ur. Zorica Maros – Darko Tomašević (Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet/Zagreb: Glas Koncila, 2018.), 283-311.
 18. „Relationships between memory, justice and forgiveness with a focus on Bosnia and Herzegovina, Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften 59 (2018.), 127-154.
 19. „O pamćenju, religijskom identitetu i kulturi dostojnoj čovjeka“, u: Religija, verovanje i građanski identitet, ur. Ivan Ejub Kostić, Balkanski centar za Bliski istok, Beograd 2019., 97-111.  
 20. „After the War: The responsibility and Compentece of Academics“, Horizons 47 (2020.) 1, 90-99.
 21. „Željko Mardešić i Drugi vatikanski koncil o dijalogu“, u: Novi dijalog – novi sugovornici. O dijalogu u društvu i Crkvi na tragu Željka Mardešića, ur. Ivan Macut – Ivan Šarčević – Bože Vuleta (Split – Zagreb: Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja- Služba Božja – Franjevački institut za kulturu mira – Hrvatsko katoličko sveučilište, 2020.), 11-25.
 22.  „Pred izazovom evanđeoske kerigme. Promišljanje o suvremenoj situaciji“, Bogoslovska smotra 90 (2020.) 3, 605-622.
 23.  „Stav Crkve o korištenju fetalnih staničnih linija u izradi virusnih cjepiva“, Vrhbosnensia 24 (2020.) 2, 404-425.
 24. „Neke od prepreka oprostu u sekularnom društvu“, Crkva u svijetu 1 (2021.) 172, 32-53.
 25. „Moralno načelo suradnje sa zlom. Primjena na etički sporna cjepiva“, Crkva u svijetu 56 (2021.) 2, 197-213.
 26. „Etički problemi povezani s dopuštenjem uporabe moralno spornih cjepiva“, Diaconvensia 29 (2021.) 3, 411-426.

 

Urednik/ca knjiga:

 1. Teološke tribine 2014. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, ur., Darko Tomašević – Zorica Maros (Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, 2014.).
 2. Zlo nasilja u etničkim sukobima. Poraz moralno povijesnog imperativa: nikad više, ur., Zorica Maros – Darko Tomašević, Sarajevo- Katolički bogoslovni fakultet/Zagreb – Glas Koncila, 2016.
 3. Pravda u BH društvu. Izazov temeljne ljudskosti, ur., Zorica Maros – Darko Tomašević, Sarajevo- Katolički bogoslovni fakultet/Zagreb – Glas Koncila, 2017.
 4. Oprost i pomirenje. Krilatice lišene sadržaja?, ur., Zorica Maros – Darko Tomašević, Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet/Zagreb: Glas Koncila, 2018.

 

Prikaz knjiga:

 1. „Spasenje po oprostu“, recenzija knjige: Jean Laffitte, Il perdono trasfigurato, u Vrhbosnensia 2 (2006.), 340-343.
 2. „Deset svjetova islama“, recenzija knjige: Boutros Naaman-Edoardo Scognamiglio, Volti dell’islam post-moderno, u Vrhbosnensia 2 (2006.), 349-351.
 3. „Problem zla i Božje opstojnosti“, recenzija knjige: Claudio Ciancio, Del male e di Dio, u Vrhbosnensia 2 (2007.), 428-429.
 4. „Moguće kršćanstvo“, recenzija knjige: Carmelo Dotolo, Un cristianesimo possibile, u Vrhbosnensia 2 (2007.), 429-432.
 5. „Porijeklo moralnoga zaklona“, recenzija knjige: Tomislav JOZIĆ, Porijeklo moralnog zakona, u Vrhbosnensia 14 (2010.), 409-412.
 6. „Koncilska i postkoncilska Crkva u Hrvata“, recenzija knjige: La Chiesa croata e Concilio Vaticano II, ur., E. Marin – F. Šanjek, u Vrhbosnensia 2 (2012.), 509-514.
 7. „Bogatstvo kršćanske vjere“, recenzija knijge: Clive Staples Lewis, Kršćanstvo nije iluzija. Vodić kroz osnove vjere, u Vrhbosnensia 2 (2013.), 441-444.
 8. „Dostojanstvo ljudske spolnosti“, recenzija knjige: Christopher West, Otvoreno o sksualnosti i braku. Odgovori na vaša otvorena pitanja o katoličkome naučavanju, u Vrhbosnensia 2 (2014.), 459-463.
 9. „Na putu humanizacije“, recenzija knjige: Enzo Bianchi, Le tentazioni di Gesù Cristo, u Vrhbosnensia 1 (2015.), 263-266.
 10. „O politici (i religiji) koja jede svoju djecu a nije revolucija (da je bar to!)“, recenzija knjige: Ivan Šarčević, Zečevi, zmije i munafici, u Vrhbosnensia 2 (2016.), 488-494.
 11. Frano Prcela, O. P., Bogozaborav. Razmišljanja o aktualnim izazovima Crkve, Synopsis, Zagreb – Sarajevo, 2014., u Vrhbosnensia 1 (2020.), 229-235.

 

Ostala bibliografija:
 1. „Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu“ – Bilten Sinode. Službeno glasilo Sinode Vrhbosanske nadbiskupije,  2013-1, 44-46.
 2. „Izvorno značenje kršćanski sklopljenog braka“  – Bilten Sinode. Službeno glasilo Sinode Vrhbosanske nadbiskupije,  2014-2, 21-24.
 3. „Benedikt XVI, Intima ecclesiae natura (Duboka narav crkve)“ – Bilten Sinode. Službeno glasilo Sinode Vrhbosanske nadbiskupije,  2015-4, 29-32.
 4. „Isolated Voices“, u: Building Bridges in Sarajevo. The Plenary Papers from CTEWC 2018., ur. Kristin E. Heyer – James F. Keenan – Andrea Vicini
 5. „Stav Crkve o korištenju fetalnih stanični linija u izradi virusnih cjepiva“ – Katolički tjednik, 51/2020.

 

Popularizacija znanosti kroz televizijske emisije:

„Transplantacija organa“ – BHT1: Religijski forum

„Planiranje obitelji“ –  BHT1: Religijski forum (30.10. 2016.)

„Nacrt zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji“ – BHT1: Odgovorite ljudima (20.11.2017.)

„Govor o oprostu“ – Intervju za radio-emisiju Bosna Srebrena ( u listopadu 2017.)

„Religija i pobačaj“ – BHT1: Religijski forum (3.6.2018.)

„Milosrđe, kazna i oprost idu zajedno!“ –  Emisija za Splitsko-makarsku nadbiskupiju i tv postaju Laudato (10.10.2018.)

„Religija i seksualnost“ –  BHT1: Religijski forum (13.1.2019.)

 

 

Ažurirano 20. 12. 2021.