Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Dan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu

Date :
Vanue :
19. listopada 2020.
Time :
- 10:00
Host :
Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu