Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Dan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu

Date :
Vanue :
18. listopada 2018.
Time :
- 10:00
Host :
Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu