Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

DAN KATOLIČKOG BOGOSLOVNOG FAKULTETA U SARAJEVU

Date :
Vanue :
18. listopada 2021.
Time :
- 10:00
Host :
Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu