Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Godišnji pastoralni skup hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Zapadne Europe

Date :
Vanue :
24. do 28. rujna 2018.
Time :
- 7:30
Host :
Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu

 

 

 

Godišnji pastoralni skup hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Zapadne Europe o temi „Iskustvo Crkve u multikulturalnom i multireligijskom svijetu (primjer BiH)“ održat će se od 24. do 28. rujna 2018. u prostorijama Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, (Josipa Stadlera 5, 71000 Sarajevo), u organizaciji Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni u Njemačkoj.

Tijekom skupa održat će se šest predavanja: „Međureligijski i međukulturalni dijalog u naučavanju Katoličke Crkve“ (doc. dr. sc. Tomislav Kovač, Zagreb); „Teološka dimenzija međureligijskog i međukulturalnog dijaloga“ (prof. dr. sc. Niko Ikić, Sarajevo); „Religijska i kulturalna različitost u BiH kao izazov za Katoličku Crkvu u Bosni i Hercegovini“ (mons. dr. sc. Pero Sudar, Sarajevo); „Doprinos franjevaca u međureligijskom dijalogu u Bosni i Hercegovini“ (prof. dr. fra Ivan Šarčević, Sarajevo); „Doprinos Islamske zajednice u međureligijskom dijalogu u Bosni i Hercegovini / Teološka dimenzija međureligijskog i međukulturalnog dijaloga (islamska perspektiva)“ (dr. sc. Dževada Šuško, Sarajevo) i „Doprinos Srpske Pravoslavne Crkve u ekumenskom i međureligijskom dijalogu u Bosni i Hercegovini / Teološka dimenzija ekumenskog, međureligijskog i međukulturalnog dijaloga (pravoslavna perspektiva)“ (izv. prof. dr. sc. Vladislav Topalović, Foča).

Misno slavlje u katedrali u Sarajevo predvodit će u utorak, 25. rujna, nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. U srijedu, 26. rujna je predviđeno duhovno-studijsko putovanje u Fojnicu i Kraljevu Sutjesku.