Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Gostujuće predavanje prof. dr. Marca Gopina

Date :
Vanue :
28. svibnja 2018.
Time :
- 9:30
Host :
Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu

 

 

 

 

 

 

 

Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu organizira predavanje prof. dr. Marca Gopina, direktora Centra za svjetske religije, diplomaciju i rješavanje konflikata (CRDC), te profesora na Sveučilištu George Mason (Virginia – USA).

Predavanje će se održati u ponedjeljak 28. svibnja 2018. s početkom u 9,30 sati u prostorijama Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Josipa Stadlera 5.

Knjige profesora Gopina Holy War, Holy Peace: How Religion Can Bring Peace to the Middle East (Oxford University Press, 2002.) te Between Eden and Armageddon: The Future of World Religions, Violence and Peacemaking (Oxford University Press, 2000.), analiziraju utjecaj religije unutar konteksta sprečavanja sukoba te će se predavanje baviti navedenom tematikom.

Predavanje će se održati na engleskom jeziku a otvoreno je za sve zainteresirane.