Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Međunarodni seminar o temi nejednakosti u svijetu

Date :
Vanue :
18. lipnja - 22. lipnja 2018.
Time :
- 16:00
Host :
Gazi-Husrevbegovoj biblioteka - Katolički bogoslovni fakultet

 

 

 

 

 

 

 

 

U organizaciji Georgetown sveučilišta iz Washingtona te suorganizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Fakulteta islamskih nauka, Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta te Gazi-Husrevbegove biblioteke od 18. – 22. 6. 2018. održat će se međunarodni Building bridges seminar pod nazivom „Nejednakost u svijetu: kršćanska i muslimanska perspektiva“.

Svečano otvaranje seminara bit će u ponedjeljak 18. 6. 2018 u 16,00 sati u velikoj sali Gazi-Husrevbegove biblioteke u Sarajevu. Prisutnima će se uvodnim izlaganjima obratiti Ovamir Anjum s Toledo sveučilšta iz SAD-a te David Hollenbach sa Georgetown sveučilišta. Predavanja će biti na engleskom jeziku uz osiguran simultani prijevod.

Building Bridges seminar već sedamnaest godina okuplja priznate kršćanske i muslimanske znanstvenike koji raspravljaju o aktualnim temama iz oblasti međureligijskog dijaloga. Osnova za diskusiju čine dijelovi kršćanskih i islamskih svetih tekstova, teološke rasprave, kao i značajni dokumenti iz obje tradicije. Ovi susreti su do sada iznjedrili vrijedne zbornike radova.

Ovogodišnji međunarodni skup posvećen je pitanju nejednakosti (spolne, rasne, etničke, nacionalne, vjerske, klasne, ekonomske i dr.) te načinima suočavanja muslimana i kršćana s ovim globalnim problemom. Cilj je razumjeti i propitati kako kršćansku, tako i islamsku viziju života bez podjela i nejednakosti kakvu nam sveti tekstovi nude, ali i drugačije interpretacije istih tekstova.

Seminar će ugostiti više od 30 znanstvenika, prepoznatljivih u svijetu po aktivnom učešću u međureligijskom dijalogu.

Seminar će se odvijati u sesijama, uglavnom, zatvorenog tipa u vremenu od 18. – 22. 6. 2018. godine u Gazi-Husrevbegovoj biblioteci. Zatvaranje je planirano u petak 22. 6. 2018. javnom diskusijom u prostorijama Katoličkog bogoslovnog fakulteta od 15,00 do 16,30 sati.

Za više informacija o serijalu seminara može se pogledati na: https://berkleycenter.georgetown.edu/projects/the-building-bridges-seminar.