Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Nada i beznađe religija: istraživanje veze teorije i prakse (The Hope and Despair of Religions: Exploring the Nexus of Theory and Praxis – April 24-27, 2019)

Date :
Vanue :
24. - 27. travnja, 2019. godine
Time :
- 14:00
Host :
Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 24 do 27. travnja 2019. održat će se međunarodna konferencija “Nada i očaj religije – istraživanje veze između teorije i prakse”, koja će okupiti preko 70 istraživača iz više od 10 zemalja.

Konferenciju organizira Evropsko društvo za međukulturalnu teologiju i međureligijske studije (ESITIS) u saradnji sa teološkim fakultetima u BiH.