Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

NAJAVA TEOLOŠKE TRIBINE „IZMEĐU VJERE I RELIGIOZNOG AKTIVIZMA”

Date :
Vanue :
3. veljače 2020.
Time :
- 20:00
Host :
Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ponedjeljak, 3.II.2020., s početkom u 20h, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu bit će održana teološka tribina pod nazivom „Između vjere i religioznog aktivizma”. Gost predavač je prof. dr. Josip Jozić OFM (Franjavačka teologija u Sarajevu), a moderator programa je doc. dr. Oliver Jurišić. Tribina se održava u sklopu godišnjeg programa „Religiozna praksa i političko djelovanje”.

Kratki uvod u temu:

Pojam aktivizma po sebi je vrlo složen. Izvorno se ticao razumijevanja kolektivnog ponašanja i političkog djelovanja. Kasnije, šezdesetih godina XX. stoljeća počinje ga se shvaćati kao organiziranu akciju grupe ljudi zarad poboljšanja socijalnih uvjeta. Otprilike istovremeno, u SAD-u se ovaj pojam počinje shvaćati više kao racionalnu i demokratski prihvatljivu mogućnost protesta i žalbe.

U današnje vrijeme, u mnoštvu različitih aktivizama spominje se i onaj religiozni. Centralno pitanje koje nas ovdje zanima tiče se uopće mogućnosti postojanja jednog aktivizma koji bi u potpunosti bio lišen političke pozadine i sadržaja. Je li moguće graditi jedan ovakav aktivizam isključivo na apstraktnim i univerzalnim idejama vjere ili je ipak politika sudbina svakog aktivizma, pa tako i onog religioznog?