Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Obrana doktorske disertacije vlč. Ilije Markovića

Date :
Vanue :
18. listopada 2018.
Time :
- 16:00
Host :
Papinsko sveučilište Gregorijana Rim

 

 

Na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu 18. 10. 2018. godine, doktorsku disertaciju će braniti svećenik vrhbosanske nadbiskupije vlč. Ilija Marković.

Naslov doktorske disertacije, koju je radio pod vodstvom redovitog profesora ženidbenog prava na Papinskom sveučilištu Gregorijana Janusza Piotra Kowala (D.I.), je „Priprava, slavlje i pastoralno praćenje ženidbi između katolika i muslimana u Bosni i Hercegovini. Pravni i pastoralni prijedlozi“.