Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Obrana doktorske disertacije vlč. Olivera Jurišića

Date :
Vanue :
28. svibnja 2018.
Time :
- 17:30
Host :
Papinsko sveučilište sv. Tome Akvinskog „Angelicum“ Rim

U ponedjeljak, 28. svibnja 2018., na Papinskom sveučilištu sv. Tome Akvinskoga „Angelicum“ u Rimu, branit će doktorsku disertaciju  iz znanstvenog područja filozofije „Alvin Plantinga’s warrant theory in communitarian perspective“ vlč. Oliver Jurišić, viši asistent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.