Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

„U službi znanja i stvaranja: izložba tri posljednje decenije izdavaštva KBF-a UNSA“

Date :
Vanue :
7. rujna 2018.
Time :
- 10:00
Host :
Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu