Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Univerzitet u Sarajevu organizira tribinu na temu „Državnost Bosne i Hercegovine“

Date :
Vanue :
23. studenoga 2017.
Time :
- 0:00
Host :
Univerzitet u Sarajevu