Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Katedre

FilozofijaSveto pismo Starog zavjetaSveto pismo Novog zavjetaFundamentalna teologijaPatrologija i kršćanski naukDogmatska teologijaMoralna teologijaPastoralna teologijaLiturgikaCrkvena povijestEkumenska teologijaKanonsko pravoReligijska pedagogija i katehetikaDruštveni nauk Crkve

Profesori:

Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović Doc. dr. sc. Sanda Smoljo-Dobrovoljski Doc. dr. sc. Oliver Jurišić
Predsjednik katedre

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
FIL-01 Doc. dr. sc. Oliver Jurišić  3 30
FIL-02 Doc. dr. sc. Oliver Jurišić  3 30
FIL-03 Doc. dr. sc. Oliver Jurišić    5 60
FIL-04 Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /  4 45
FIL-05 Doc. dr. sc. Oliver Jurišić  4 45
FIL-06 6. Epistemologija
Doc. dr. sc. Oliver Jurišić  3 30
FIL-07 Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /  5 60
FIL-08 Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /   4 45
FIL-09 Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /   3 45
FIL-10 Doc. dr. sc. Oliver Jurišić    4 45
FIL-11 11. Antropologija
Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /  5 60
FIL-12 12. Politička filozofija
Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /  3 30
FIL-13 Doc. dr. sc. Sanda Smoljo-Dobrovoljski 3 30

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
FIL-IZ-01 1. Interpersonalna komunikacija I. Doc. dr. sc. Sanda Smoljo-Dobrovoljski 2 15
FIL-IZ-02 2. Reformirana epistemologija Alvina Plentinge Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović 2 15
FIL-IZ-03 3. Izabrana pitanja iz ontologije Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović 2 15
FIL-IZ-07 4. Psihologija religije I. Doc. dr. sc. Sanda D. Smoljo 2 15
FIL-IZ-09 5. Izabrana pitanja iz moderne filozofije Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović 2 15
FIL-IZ-10 6. Postmoderna – Kraj ili početak Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović 2 15
FIL-IZ-11 7. Politička filozofija i etika Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović 2 15
FIL-IZ-12 8. Uvod u filozofiju – izabrani tekstovi Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović 2 15
FIL-IZ-13 9. Filozofsko-religiozne teme u književnosti Doc. dr. Oliver Jurišić 2 15
FIL-IZ-14 10. Moderna filozofija – izabrani tekstovi Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović  2 15
FIL-IZ-15 11. Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba   2 15
FIL-IZ-16 12. Filozofija religije Bernharda Weltea Doc. dr. Oliver Jurišić 2 15
FIL-IZ-17 13. Empatija i suosjećanje Doc. dr. Sanda Smoljo-Dobrovosljki    

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
FIL-S-02 1. Suvremena politička teorija Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović 2 15
FIL-S-04 2. Filozofija i znanost  Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović 2 15
FIL-S-05 3. Čitanje djela suvremene filozofije: Charles Taylor „Izvori sebstva“ Doc. dr. Oliver Jurišić 2 15

Profesori:

     
Izv. prof. dr. sc. Dubravko Turalija      
Predsjednik katedre      

Opće informacije:

Katedra Svetoga pisma Staroga zavjeta se bavi proučavanjem starozavjetne literature kao i grana koje su povezane sa nastankom i razvojem Starog zavjeta. Da bi se što bolje upoznalo s Božjim govorom ljudima tijekom starozavjetnog vremena, na katedri se predaju sljedeća građa: Opći uvod u Sveto pismo (gdje se studentu omogućuje znanstveni pristup proučavanju Svetog pisma); posebni uvod u knjige Staroga zavjeta, gdje se studenti temeljitije upoznaju sa starozavjetnim knjigama; egzegeza izabranih dijelova Staroga zavjeta (iz knjige Post, Izl, Jš, 2 Sam, Iz, Jr, Ez, Zah, Ps itd.); biblijska teologija Staroga zavjeta, gdje se obrađuju važne starozavjetne teološke teme. Radi boljeg upoznavanja Starog zavjeta, na katedri se predaje i hebrejski jezik, kao i biblijska arheologija.

 

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
SPSZ-01 Izv. prof. dr. sc. Dubravko Turalija  2   30 
SPSZ-02 Izv. prof. dr. sc. Dubravko Turalija  2  30
SPSZ-03 Izv. prof. dr. sc. Dubravko Turalija 4  45 
SPSZ-04 Izv. prof. dr. sc. Dubravko Turalija  2  30
SPSZ-05 Izv. prof. dr. sc. Dubravko Turalija 2 30
SPSZ-06 6. Proročke knjige: Uvod i egzegeza
Izv. prof. dr. sc. Dubravko Turalija  2  30
SPSZ-07 Izv. prof. dr. sc. Dubravko Turalija 2 30
SPSZ-08 Izv. prof. dr. sc. Dubravko Turalija  2  30

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
SPSZ-IZ-01 1. Akadski jezik Izv. prof. dr. sc. Dubravko Turalija 15
SPSZ-IZ-02 2. Biblijski Aramejski jezik Izv. prof. dr. sc. Dubravko Turalija  15
SPSZ-IZ-03 3. Teksutalni izvan biblijski fragmenti u hebrejskom jeziku Izv. prof. dr. sc. Dubravko Turalija 2 15
SPSZ-IZ-04 4. Dodirne točke Biblije i Kur’ana Izv. prof. dr. sc. Dubravko Turalija 2 15
SPSZ-IZ-05 5. Egzegeza SP – Usporedba Sennaheribova osvajanja Jeruzalema Izv. prof. dr. sc. Dubravko Turalija 2 15

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
SPSZ-S-01 1. Biblijske i hrvatske mudre izreke Izv. prof. dr. sc. Dubravko Turalija  15
SPSZ-S-02 2. Biblijska povijest zavisti među ljudima Izv. prof. dr. sc. Dubravko Turalija 2 15

Profesori:

     
Prof. dr. sc. Darko Tomašević      
Predsjednik katedre      

 

Opće informacije:

Katedra Svetog pisma Novog zavjeta bavi se proučavanjem novozavjetne literature i Biblijske teologije Novoga zavjeta.
Uvod istražuje povijest, izvore, okolnosti, datiranje, mjesto nastanka, autorstvo, teološki cilj, te kome je pojedini spis upućen.
Egzegeza istražuje konkretne novozavjetne tekstove, traga za značenjem pojedinih riječi i izraza, za onim što je pojedini pisac htio reći. Isto tako, dotični tekst stavlja u kontekst u kojem je izgovoren; uspoređuje ga, kako sa sličnim novozavjetnim tekstovima, tako i za starozavjetnim tekstovima koji su imali utjecaja na izbor dotičnih riječi i izraza. Egezeza otkriva sličnosti, ali i razlike novozavjetnih spisa, posebno s obzirom na njihovu formu, sadržaj, značenje i cilj.
Biblijska teologija Novog zavjeta pokušava sintetizirati stavove pojedinih biblijskih pisaca. Ona je svojevrstan vrhunac novozavjetnog proučavanja. Ona traga za temeljnim teološkim mislima i smjernicama. Proučava velike novozavjetne teme, kao što su kristologija, soteriologija, ekleziologija, eshatologija.
Preduvjet studija Novog zavjeta je poznavanje biblijskog grčkog jezika.

 

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
SPNZ-01 Prof. dr. sc. Darko Tomašević  2   30 
SPNZ-02 Prof. dr. sc. Darko Tomašević  2  30
SPNZ-03 Prof. dr. sc. Darko Tomašević 3  45 
SPNZ-04 Prof. dr. sc. Darko Tomašević  2  30
SPNZ-05 Prof. dr. sc. Darko Tomašević 4 60
SPNZ-06 6. Ostale poslanice i Otkrivenje: uvod i egzegeza
Prof. dr. sc. Darko Tomašević  3  45
SPNZ-07 Prof. dr. sc. Darko Tomašević 2 30

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
SPNZ-IZ-01 1. Biblijski grčki jezik – cursus superior Prof. dr. sc. Darko Tomašević 15
SPNZ-IZ-02 2. Apokrifi i spisi s Mrtvog mora Prof. dr. sc. Darko Tomašević  15 

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
SPNZ-S-01 1. Novozavjetni apokrifi Prof. dr. sc. Darko Tomašević  15

Profesori:

   
Doc. dr. sc. Hrvoje Kalem Prof. dr. sc. Pavo Jurišić
Predsjednik katedre  

 

Opće informacije:

 

Budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama,
ali blago i s poštovanjem

(1 Pt 3, 15-16)

 

Fundamentalna teologija ili temeljno bogoslovlje je teološka disciplina čije je područje djelovanja određeno u dva smjera: ad intra i ad extra. U svome bavljenju ad intra fundamentalna teologija je okrenuta temeljnim teološkim pitanjima kao što su: događaj objave kojom Trojstveni Bog zapodijeva razgovor s ljudima kao s prijateljima (DV 2), vjerodostojnost objave i njeno prenošenje, vjera kao osobni pristanak uz objavu, te Crkva. Fundamentalna teologija proučava i živu tradiciju ili predaju vjerničke zajednice, kao i ulogu i značenje crkvenog učiteljstva. U svojoj okrenutosti ad extra fundamentalna teologije se bavi i onima koji ne vjeruju ili onima koji vjeruju na drugi način, religijskim pluralizmom, izazovima postmoderne i nevjere, te odnosom vjere i kulture.

Magna charta fundamentalne teologije glasi: »Budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama« (1 Pt 3, 15), »ali blago i s poštovanjem« (1 Pt 3, 16). Vjerni ovom pozivu već kršćanske apologete, pozivajući se na razum, ističu nadmoć kršćanske objave nad poganskim naukom, braneći tako kršćansku vjeru pred onima koji su je smatrali opasnom. Odatle se razvila apologetika kao sustavna obrana vjere. Uzimajući u obzir ovu datost, možemo reći da fundamentalna teologija ima svoje korijene već u otačkom razdoblju. S razvojem sveučilišta i teologije kao akademske discipline apologetika se razvijala prema teološkoj disciplini koju danas nazivamo fundamentalnom teologijom.

Na katoličkom području istinski začetnik apologetike je Johann Sebastian von Drey (1777. – 1853.), utemeljitelj Tübingenške škole. U isto vrijeme na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu, Giovanni Perrone i Rimska škola konačno su uspostavili apologetiku kao autonomnu disciplinu. Manualistička teologija vidjela je u Prvom vatikanskom saboru (1870.) potvrdu apologetsko-demonstrativnog usmjerenja. Uobičajena shema apologetike u to vrijeme artikulira se u tri dijela: demonstratio religiosademonstratio christianademonstratio catholica. U XX. stoljeću apologetiku se definira kao znanost o razumskoj vjerodostojnosti božanske objave. Pored K. Rahnera, J. B. Metza i drugih koji su dali svoj ogroman obol razvoju i identitetu fundamentalne teologije, vrijedi spomenuti i dvije aktualne škole u području fundamentalne teologije: 1) Škola Papinskog sveučilišta Gregorijana koja studira fundamentalnu teologiju pod vidom teologije vjerodostojnosti objave čiji je začetnik R. Latourelle; 2) Njemačka škola koja u fundamentalnoj teologiji stavlja naglasak na teologiju temelja objave, koja se pak očituje u dvije međusobno komplementarne forme: a) škola iz Tübingena stavlja naglasak na istinu (M. Seckler, W. Kern, H. J. Pottmeyer i b) škola iz Freiburga koja stavlja naglasak na pitanje smisala (H. Verweyen).

Imajući na umu povijest fundamentalne teologije i njen razvoj možemo reći da je fundamentalna teologija relativno mlada teološka disciplina. Najstariji izraz „fundamentalna teologija“ možemo pronaći početkom XVIII. stoljeću, iako se njena formulacija kao teološke discipline neće pojaviti prije XIX. stoljeća. Fundamentalna teologija nema više apologetsku funkciju kakvu je imala u prvim kršćanskim stoljećima. Ona je danas nova apologetika, ali ne u smislu obrane kršćanstva od različitih modernih i postmodernih kritika i napada, nego u smislu davanja odgovora, tako da je možemo smatrati „responzorijalnom“ teologijom ili kako to kaže njemačko-američki teolog P. Tillich, ona bi trebala biti answering theology, koja crpi iz objave svoje odgovore na temeljna pitanja ljudske egzistencije. Time ona postaje egzistencijalnom teologijom u najširem smislu te riječi, što implicira da ne može pobjeći od konkretne situacije ili konteksta u kojemu se nalazi njen naslovnik.

U dokumentima crkvenog učiteljstva, fundamentalna teologija se po prvi put pojavljuje 1976. godine u dokumentu Teološka formacija budućih svećenika, koju je izdala Kongregacija za katolički odgoj. Tu ona dobiva svoj status unutar teoloških disciplina, te biva prepoznat njen sadržaj, specifičnost i cilj kojemu teži. Iz tog dokumenta možemo iščitati kako su sadržaj i vlastitost fundamentalne teologije studij objave i njeno prenošenje u Crkvi. U dekretu Drugog vatikanskog sabora i obrazovanju svećenika Optatam totius, nabrajaju se teološke discipline, ali se ne spominje fundamentalnu teologiju. Tek 1979. godine apostolska konstitucija Sapientia Christiana (br. 51) eksplicitno spominje fundamentalnu teologiju, podcrtavajući je kao obvezatnu teološku disciplinu, koja treba voditi računa o dimenziji dijaloga, baveći se ekumenizmom, ateizmom i drugim religijama. Konačno, i apostolska konstitucija Veritatis Gaudium prepoznaje fundamentalnu teologiju kao teološku disciplinu koja se bavi pitanjima vezanim uz ekumenizam, nekršćanske religije, ateizam, te ostala strujanja suvremene kulture (VG čl. 55).

 

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
FT-01 Doc. dr. sc. Hrvoje Kalem  3   30 
FT-02 Doc. dr. sc. Hrvoje Kalem  2  30
FT-03 Doc. dr. sc. Hrvoje Kalem 5  60 
FT-04 Doc. dr. sc. Hrvoje Kalem  4  60

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
FT-IZ-01 1. Misiologija Prof. dr. sc. Pavo Jurišić 15
FT-IZ-02 2. Međureligijski dijalog: dokumenti učiteljstva i teolozi Doc. dr. sc. Hrvoje Kalem  15 
FT-IZ-03 3. Komparativni studij mistike (mistika u velikim religijama) Doc. dr. sc. Hrvoje Kalem 15 
FT-IZ-04 4. Povijest i nauk islama Doc. dr. sc. Hrvoje Kalem 15 

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
FT-S-01 1. Teologija povijesti Doc. dr. sc. Hrvoje Kalem  15

Profesori:

Doc. dr. sc. Josip Knežević
Predsjednik katedre

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
PKN-01 Doc. dr. sc. Josip Knežević 3 30
PKN-02 Doc. dr. sc. Josip Knežević 3 30
PKN-03 Doc. dr. sc. Josip Knežević 5 60

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nudi i izborni kolegij:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
PKN-IZ-04 1. Evagrije Pontski: Jedan od najvažnijih pustinjskih mistika Doc. dr. Josip Knežević 2 15

 

 

 

Profesori:

Doc. dr. sc. Mario Bernadić
Predsjednik katedre

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
DT-01 Doc. dr. sc. Mario Bernadić 6 60
DT-02 Doc. dr. sc. Mario Bernadić 3 45
DT-03 Doc. dr. sc. Mario Bernadić 3 30
DT-04 Doc. dr. sc. Mario Bernadić 4 45
DT-05 Doc. dr. sc. Mario Bernadić 4 60
DT-06 6. Teologija sakramenata II.
Doc. dr. sc. Mario Bernadić 3 45

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
DT-IZ-01 1. Mariologija Doc. dr. sc. Mario Bernadić 2 15
DT-IZ-04 2. Ljudska patnja: opće teodicejsko pitanje i zaglavni kamen ateizma Doc. dr. sc. Mario Bernadić 2 15
DT-IZ-05 3. Stvaranje i evolucija  Doc. dr. sc. Mario Bernadić 2 15
DT-IZ-06 4. Mysterium pashale: sveto trodnevlje smrti, pokopa i uskrsnuća našeg Spasitelja Doc. dr. sc. Mario Bernadić 2 15
  5. O dramatici općeg teodicejskog pitanja Doc. dr. sc. Mario Bernadić 2 15

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
DT-S-03 1. Pomirba znanstvene i biblijske mudrosti po G. L. Schröderu Doc. dr. sc. Mario Bernadić 2 15

Profesori:

 
Izv. prof. dr. sc. Zorica Maros Izv. prof. dr. sc. Drago Župarić Izv. prof. dr. sc. Zdenko Spajić
Predsjednik katedre Vanjski suradnik

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
MT-01 1. Osnovna moralna teologija I. Izv. prof. dr. sc. Zdenko Spajić 3 45
MT-02 2. Osnovna moralna teologija II. Izv. prof. dr. sc. Zorica Maros 3 45
MT-03 3. Bogoštovlje i kreposti Izv. prof. dr. sc. Zorica Maros 2 30
MT-04 4. Bioetika Izv. prof. dr. sc. Zorica Maros 4 45
MT-05 5. Spolni i ženidbeni moral Izv. prof. dr. sc. Zorica Maros 4 45
MT-06 6. Duhovno bogoslovlje
Izv. prof. dr. sc. Drago Župarić 2 30

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
MT-IZ-02 2. Antropologija nasilja Izv. prof. dr. sc. Zorica Maros 2 15
MT-IZ-03 1. Kršćanski život i duhovnost prema sv. Pavlu Izv. prof. dr. sc. Drago Župarić 2 15

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
MT-S-01 1. Izabrana pitanja iz bioetike Doc. dr. sc. Marinko Perković 2 15
MT-S-02 2. Moral i duhovnost Doc. dr. sc. Marinko Perković 2 15

Profesori:

Izv. prof. dr. sc. Šimo Maršić
Predsjednik katedre

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
PT-01 1. Temeljna pitanja pastoralne teologije Izv. prof. dr. sc. Šimo Maršić 5 60
PT-02 2. Pastoral župne zajednice Izv. prof. dr. sc. Šimo Maršić 3 30
PT-03 3. Pastoral braka i obitelji Izv. prof. dr. sc. Šimo Maršić 2 30

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
PT-IZ-01 1. Pastoral mladih Izv. prof. dr. sc. Šimo Maršić 2 15

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
PT-S-01 1. Crkva i film Izv. prof. dr. sc. Šimo Maršić 2 15
PT-S-02 2. Uloga vjernika laika u Ckrvi Izv. prof. dr. sc. Šimo Maršić 2 15

Profesori:

Doc. dr. Ivan Rako

Predsjednik Katedre

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
LIT-01 1. Liturgika I: Povijest i Teologija liturgije Doc. dr. Ivan Rako 3 45
LIT-02 2. Liturgika II: Liturgijska godina i Štovanje svetih i časoslov Doc. dr. Ivan Rako 3 45
LIT-03 3. Liturgika III: Sakramenti i blagoslovine Doc. dr. Ivan Rako 5 45
LIT-04 4. Osnove gregorijanskog pjevanja Doc. dr. Ivan Rako 2 30

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
LIT-IZ-01 1. Svećenička pjevačka služba Doc. dr. Ivan Rako 2 15

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
LIT-S-01 1. Liturgijske knjige pokoncilskog vremena 2 15

Profesori:

Izv. prof. dr. sc. Milenko Krešić
Predsjednik katedre

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
CP-01 1. Opća crkvena povijest – stari i srednji vijek Doc. dr. sc. Milenko Krešić 3 45
CP-02 2. Opća crkvena povijest – nova i moderna Doc. dr. sc. Milenko Krešić 3 45
CP-03 3. Povijest Crkve u Hrvata – stari i srednji vijek Doc. dr. sc. Milenko Krešić 3 45
CP-04 4. Povijest Crkve u Hrvata – nova i moderna Doc. dr. sc. Milenko Krešić 3 45
CP-05 5. Metodologija s proseminarom Doc. dr. sc. Milenko Krešić 3 15/15

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
CP-IZ-01 1. Kršćanska arheologija Doc. dr. sc. Milenko Krešić 2 15

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
CP-S-01 1. Fenomen bosansko-humskih krstjana u suvremenoj historiografiji Doc. dr. sc. Milenko Krešić 2 15

Profesori:

Doc. dr. sc. Josip Knežević  

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
ET-01 1. Ekumensko bogoslovlje Doc. dr. sc. Josip Knežević 3 30
ET-02 2. Istočno bogoslovlje I Doc. dr. sc. Josip Knežević 2 30
ET-03 3. Istočno bogoslovlje II Doc. dr. sc. Josip Knežević 2 30

 

Profesori:

Doc. dr. sc. Ilija Marković
Predsjednik katedre

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
KP-01 1. Kanonsko pravo: Uvod, I. i III. knjiga Doc. dr. sc. Ilija Marković 3 45
KP-02 2. Kanonsko pravo: II. knjiga Doc. dr. sc. Ilija Marković 3 45
KP-03 3. Kanonsko pravo: IV. knjiga Doc. dr. sc. Ilija Marković 4 45
KP-04 4. Kanonsko pravo: V., VI. i VII. knjiga Doc. dr. sc. Ilija Marković 3 45

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
KP-IZ-01 1. Oblici posvećenog života u crkvenom zakonodavstvu Doc. dr. sc. Ilija Marković 2 15
KP-IZ-02 2. Župna administracija i krajevno pravo Doc. dr. sc. Ilija Marković 2 15
KP-IZ-03 3. Ženidba i različitost vjere Doc. dr. sc. Ilija Marković 2 15
KP-IZ-04 4. Pastoralna istraga i prriprema ženidbene parnice Doc. dr. sc. Ilija Marković 2 15
KP-IZ-05 5. Partikularno pravo o nekim pitanjima vjerskog života Doc. dr. sc. Ilija Marković 2 15

 

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
KP-S-01 1. Evanđeoski savjeti u životu klerika i redovnika Doc. dr. sc. Ilija Marković 2 15
KP-S-02 2. Kanonsko pravo i medicina – izabrana pitanja Doc. dr. sc. Ilija Marković 2 15

Profesori:

Prof. dr. sc. Pavo Jurišić
Predsjednik katedre

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
RPK-01 1. Opća pedagogija Prof. dr. sc. Pavo Jurišić 2 15
RPK-02 2. Didaktika i metodika religijskog odgoja i kateheze Prof. dr. sc. Pavo Jurišić 3 30
RPK-03 3. Osnovna religijska pedagogija i katehetika Prof. dr. sc. Pavo Jurišić 3 30
RPK-04 4. Specijalna religijska pedagogija i katehetika I Prof. dr. sc. Pavo Jurišić 2 30
RPK-05 5. Specijalna religijska pedagogija i katehetika II Prof. dr. sc. Pavo Jurišić 2 30
RPK-06 6. Metodičke vježbe iz religioznog odgoja i kateheze I
Prof. dr. sc. Pavo Jurišić 2 15
RPK-07 7. Metodičke vježbe iz religioznog odgoja i kateheze II Prof. dr. sc. Pavo Jurišić 2 15

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
RPK-IZ-01 1. Retorika (teorija) Prof. dr. sc. Pavo Jurišić 2 15
RPK-IZ-02 2. Retorika (vježbe) Prof. dr. sc. Pavo Jurišić 2 15

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
RPK-S-01 1. Sjetilnost vjere Prof. dr. sc. Pavo Jurišić 2 15

Profesori:

Izv. prof. dr. sc. Zdenko Spajić
Predsjednik katedre

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
DNC-01 1. Društveni nauk Crkve Izv. prof. dr. sc. Zdenko Spajić 4 45
DNC-02 2. Teološka socijalna etika Izv. prof. dr. sc. Zdenko Spajić 2 30

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
DNC-IZ-01 1. Ljudska prava u Bosni i Hercegovini Izv. prof. dr. sc. Zdenko Spajić 2 15
DNC-IZ-02 2. Predmoderno razdoblje društvenog nauka Crkve Izv. prof. dr. sc. Zdenko Spajić 2 15

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
DNC-S-01 1. Legitimna uporaba sile u razrješavanju međunarodnih sukoba Izv. prof. dr. sc. Zdenko Spajić 2 15