Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Katedre

FilozofijaSveto pismo Starog zavjetaSveto pismo Novog zavjetaFundamentalna teologijaPatrologija i kršćanski naukDogmatska teologijaMoralna teologijaPastoralna teologijaLiturgikaCrkvena povijestEkumenska teologijaKanonsko pravoReligijska pedagogija i katehetikaDruštveni nauk Crkve

Profesori:

Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović Mr. sc. Ivica Mršo Dr. sc. Sanda D. Smoljo Dr. sc. Oliver Jurišić
Predsjednik katedre Viši asistent Viši asistent Viši asistent

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
FIL-01 Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /   Dr. sc. Oliver Jurišić 3 30
FIL-02 Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /   Dr. sc. Oliver Jurišić 3 30
FIL-03 Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /   Mr. sc. Ivica Mršo 5 60
FIL-04 Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /  4 45
FIL-05 Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /   Dr. sc. Oliver Jurišić 4 45
FIL-06 6. Epistemologija
Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /   Dr. sc. Oliver Jurišić 3 30
FIL-07 Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /  5 60
FIL-08 Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /   Mr. sc. Ivica Mršo 4 45
FIL-09 Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /   Mr. sc. Ivica Mršo 3 45
FIL-10 Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /   Mr. sc. Ivica Mršo 4 45
FIL-11 11. Antropologija
Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /  5 60
FIL-12 12. Politička filozofija
Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /  3 30
FIL-13 Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović     Dr. sc. Sanda D. Smoljo 3 30

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
FIL-IZ-01 1. Interdisciplinarna komunikacija I. Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović     Dr. sc. Sanda D. Smoljo 2 15
FIL-IZ-02 2. Reformirana epistemologija Alvina Plentinge Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović 2 15
FIL-IZ-03 3. Izabrana pitanja iz ontologije Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović 2 15
FIL-IZ-04 4. Interdisciplinarna komunikacija II. Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović     Dr. sc. Sanda D. Smoljo 2 15
FIL-IZ-05 5. Interdisciplinarna psihologija I. Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović     Dr. sc. Sanda D. Smoljo 2 15
FIL-IZ-06 6. Interdisciplinarna psihologija II. Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović     Dr. sc. Sanda D. Smoljo 2 15
FIL-IZ-07 7. Psihologija religije I. Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović     Dr. sc. Sanda D. Smoljo 2 15
FIL-IZ-08 8. Psihologija religije II. Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović     Dr. sc. Sanda D. Smoljo 2 15
FIL-IZ-09 9. Izabrana pitanja iz moderne filozofije Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović 2 15
FIL-IZ-10 10. Postmoderna – Kraj ili početak Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović 2 15
FIL-IZ-11 11. Politička filozofija i etika Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović 2 15
FIL-IZ-12 12. Sv. Toma Akvinski: Izabrane Teme Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /   Mr. sc. Ivica Mršo 2 15
FIL-IZ-13 13. Josef Pieper – Problem moderne vjere Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /   Mr. sc. Ivica Mršo 2 15
FIL-IZ-14 14. Politička filozofija, izabrani tekstovi Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /   Mr. sc. Ivica Mršo 2 15

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
FIL-S-01 1. Psihologija stresa Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović     Dr. sc. Sanda D. Smoljo 2 15
FIL-S-02 2. Suvremena politička teorija Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović 2 15
FIL-S-03 3. Psihologija i teologija tijela Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović     Dr. sc. Sanda D. Smoljo 2 15
FIL-S-04 4. Ispovijest Sv. Augustina Izv. prof. dr. sc. Pavle Mijović /   Mr. sc. Ivica Mršo 2 15

Profesori:

     
Doc. dr. sc. Dubravko Turalija      
Predsjednik katedre      

Opće informacije:

Katedra Svetoga pisma Staroga zavjeta se bavi proučavanjem starozavjetne literature kao i grana koje su povezane sa nastankom i razvojem Starog zavjeta. Da bi se što bolje upoznalo s Božjim govorom ljudima tijekom starozavjetnog vremena, na katedri se predaju sljedeća građa: Opći uvod u Sveto pismo (gdje se studentu omogućuje znanstveni pristup proučavanju Svetog pisma); posebni uvod u knjige Staroga zavjeta, gdje se studenti temeljitije upoznaju sa starozavjetnim knjigama; egzegeza izabranih dijelova Staroga zavjeta (iz knjige Post, Izl, Jš, 2 Sam, Iz, Jr, Ez, Zah, Ps itd.); biblijska teologija Staroga zavjeta, gdje se obrađuju važne starozavjetne teološke teme. Radi boljeg upoznavanja Starog zavjeta, na katedri se predaje i hebrejski jezik, kao i biblijska arheologija.

 

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
SPSZ-01 Doc. dr. sc. Dubravko Turalija  2   30 
SPSZ-02 Doc. dr. sc. Dubravko Turalija  2  30
SPSZ-03 Doc. dr. sc. Dubravko Turalija 4  45 
SPSZ-04 Doc. dr. sc. Dubravko Turalija  2  30
SPSZ-05 Doc. dr. sc. Dubravko Turalija 2 30
SPSZ-06 6. Proročke knjige: Uvod i egzegeza
Doc. dr. sc. Dubravko Turalija  2  30
SPSZ-07 Doc. dr. sc. Dubravko Turalija 2 30
SPSZ-08 Doc. dr. sc. Dubravko Turalija  2  30

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
SPSZ-IZ-01 1. Akadski jezik Doc. dr. sc. Dubravko Turalija 15
SPSZ-IZ-02 2. Biblijski Aramejski jezik Doc. dr. sc. Dubravko Turalija  15 

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
SPSZ-S-01 1. Biblijske i hrvatske mudre izreke Doc. dr. sc. Dubravko Turalija  15

Profesori:

     
Izv. prof. dr. sc. Darko Tomašević      
Predsjednik katedre      

 

Opće informacije:

Katedra Svetog pisma Novog zavjeta bavi se proučavanjem novozavjetne literature i Biblijske teologije Novoga zavjeta.
Uvod istražuje povijest, izvore, okolnosti, datiranje, mjesto nastanka, autorstvo, teološki cilj, te kome je pojedini spis upućen.
Egzegeza istražuje konkretne novozavjetne tekstove, traga za značenjem pojedinih riječi i izraza, za onim što je pojedini pisac htio reći. Isto tako, dotični tekst stavlja u kontekst u kojem je izgovoren; uspoređuje ga, kako sa sličnim novozavjetnim tekstovima, tako i za starozavjetnim tekstovima koji su imali utjecaja na izbor dotičnih riječi i izraza. Egezeza otkriva sličnosti, ali i razlike novozavjetnih spisa, posebno s obzirom na njihovu formu, sadržaj, značenje i cilj.
Biblijska teologija Novog zavjeta pokušava sintetizirati stavove pojedinih biblijskih pisaca. Ona je svojevrstan vrhunac novozavjetnog proučavanja. Ona traga za temeljnim teološkim mislima i smjernicama. Proučava velike novozavjetne teme, kao što su kristologija, soteriologija, ekleziologija, eshatologija.
Preduvjet studija Novog zavjeta je poznavanje biblijskog grčkog jezika.

 

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
SPNZ-01 Izv. prof. dr. sc. Darko Tomašević  2   30 
SPNZ-02 Izv. prof. dr. sc. Darko Tomašević  2  30
SPNZ-03 Izv. prof. dr. sc. Darko Tomašević 3  45 
SPNZ-04 Izv. prof. dr. sc. Darko Tomašević  2  30
SPNZ-05 Izv. prof. dr. sc. Darko Tomašević 4 60
SPNZ-06 6. Ostale poslanice i Otkrivenje: uvod i egzegeza
Izv. prof. dr. sc. Darko Tomašević  3  45
SPNZ-07 Izv. prof. dr. sc. Darko Tomašević 2 30

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
SPNZ-IZ-01 1. Biblijski grčki jezik – cursus superior Izv. prof. dr. sc. Darko Tomašević 15
SPNZ-IZ-02 2. Apokrifi i spisi s Mrtvog mora Izv. prof. dr. sc. Darko Tomašević  15 

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
SPNZ-S-01 1. Novozavjetni apokrifi Izv. prof. dr. sc. Darko Tomašević  15

Profesori:

     
Izv. prof. dr. sc. Ante Pavlović Izv. prof. dr. sc. Franjo Topić    
v. d. Predsjednik katedre    

 

Opće informacije:

Fundamentalna teologija je po sebi granična disciplina između filozofije i teologije. Na određeni način završava filozofska razmišljanja i istraživanja i otpočinje teološka istraživanja i razmišljanja. Ona je više nego teodiceja koja se bavi problemom Boga na isključivo razumskim osnovama i više nego dogmatika jer obimnije uvažava ratio i druge neteološke discipline. Sadržaj i karakteristike ove katedre vidljivi su i određeni prema kolegijima koji se predaju u sklopu ove katedre. Osnovne teme fundamentalke su pokazati da je kršćanska objava vjerodostojna i da je vjerodostojan sud „Isus jest Krist“. Cilj je da bi studenti mogli izvršiti zadaću: „budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem“ (1 Pt 3,15). Specifičnost Fundamentalke na KBF u Sarajevu je što ovaj Fakultet djeluje u većinski nekatoličkoj zemlji pa mu je stoga dodatna zadaća i misija proučavati uz druge religije posebno islam i osposobljavati studente za dobar i plodonosan dijalog.

 

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
FT-01 Izv. prof. dr. sc. Franjo Topić  3   30 
FT-02 Izv. prof. dr. sc. Franjo Topić  2  30
FT-03 Izv. prof. dr. sc. Franjo Topić 5  60 
FT-04 Izv. prof. dr. sc. Franjo Topić  4  60

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
FT-IZ-01 1. Misiologija Izv. prof. dr. sc. Pavo Jurišić 15
FT-IZ-02 2. Međureligijski dijalog: dokumenti učiteljstva i teolozi Izv. prof. dr. sc. Franjo Topić  15 
FT-IZ-03 3. Komparativni studij mistike (mistika u velikim religijama) Izv. prof. dr. sc. Franjo Topić 15 
FT-IZ-04 4. Povijest i nauk islama Izv. prof. dr. sc. Franjo Topić 15 

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
FT-S-01 1. Teologija povijesti Izv. prof. dr. sc. Franjo Topić  15

Profesori:

Prof. dr. sc. Niko Ikić Izv. prof. dr. sc. Tomo Vukšić
Predsjednik katedre Vanjski suradnik

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
PKN-01 Izv. prof. dr. sc. Tomo Vukšić 3 30
PKN-02 Izv. prof. dr. sc. Tomo Vukšić 3 30
PKN-03 Izv. prof. dr. sc. Tomo Vukšić 5 60

 

Profesori:

Doc. dr. sc. Mario Bernadić Prof. dr. sc. Niko Ikić
Predsjednik katedre

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
DT-01 Doc. dr. sc. Mario Bernadić 6 60
DT-02 Doc. dr. sc. Mario Bernadić 3 45
DT-03 Doc. dr. sc. Mario Bernadić 3 30
DT-04 Doc. dr. sc. Mario Bernadić 4 45
DT-05 Prof. dr. sc. Niko Ikić 4 60
DT-06 6. Teologija sakramenata II.
Prof. dr. sc. Niko Ikić 3 45

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
DT-IZ-01 1. Mariologija Prof. dr. sc. Niko Ikić 2 15
DT-IZ-02 2. Petrova služba u svijesti razumijevanja prvog i drugog tisućljeća Prof. dr. sc. Niko Ikić 2 15
DT-IZ-03 3. Egzorcizam – jučer i danas Prof. dr. sc. Niko Ikić 2 15
DT-IZ-04 4. Ljudska patnja: opće teodicejsko pitanje i zaglavni kamen ateizma Doc. dr. sc. Mario Bernadić 2 15
DT-IZ-05 5. Stvaranje i evolucija  Doc. dr. sc. Mario Bernadić 2 15
DT-IZ-06 6. Mysterium pashale: sveto trodnevlje smrti, pokopa i uskrsnuća našeg Spasitelja Doc. dr. sc. Mario Bernadić 2 15

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
DT-S-01 1. „Theologia concordia et discordia“ sakramenata Katoličke i Pravoslavne Crkve Prof. dr. sc. Niko Ikić 2 15
DT-S-02 2. Papinski primat – temelj i prijepor crkvenog jedinstva Prof. dr. sc. Niko Ikić 2 15
DT-S-03 3. Pomirba znanstvene i biblijske mudrosti po G. L. Schröderu Doc. dr. sc. Mario Bernadić 2 15

Profesori:

 
Izv. prof. dr. sc. Zorica Maros Izv. prof. dr. sc. Drago Župarić Doc. dr. sc. Marinko Perković Doc. dr. sc. Zdenko Spajić
Predsjednik katedre Vanjski suradnik Vanjski suradnik

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
MT-01 1. Osnovna moralna teologija I. Doc. dr. sc. Zdenko Spajić 3 45
MT-02 2. Osnovna moralna teologija II. Doc. dr. sc. Zorica Maros 3 45
MT-03 3. Bogoštovlje i kreposti Doc. dr. sc. Zorica Maros 2 30
MT-04 4. Bioetika Doc. dr. sc. Zorica Maros 4 45
MT-05 5. Spolni i ženidbeni moral Doc. dr. sc. Zorica Maros 4 45
MT-06 6. Duhovno bogoslovlje
Izv. prof. dr. sc. Drago Župarić 2 30

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
MT-IZ-01 1. Penitencija Doc. dr. sc. Zdenko Spajić 2 30
MT-IZ-02 2. Antropologija nasilja Doc. dr. sc. Zorica Maros 2 15
MT-IZ-03 3. Kršćanski život i duhovnost prema sv. Pavlu Izv. prof. dr. sc. Drago Župarić 2 15

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
MT-S-01 1. Izabrana pitanja iz bioetike Doc. dr. sc. Marinko Perković 2 15
MT-S-02 2. Moral i duhovnost Doc. dr. sc. Marinko Perković 2 15

Profesori:

Izv. prof. dr. sc. Šimo Maršić
Predsjednik katedre

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
PT-01 1. Temeljna pitanja pastoralne teologije Izv. prof. dr. sc. Šimo Maršić 5 60
PT-02 2. Pastoral župne zajednice Izv. prof. dr. sc. Šimo Maršić 3 30
PT-03 3. Pastoral braka i obitelji Izv. prof. dr. sc. Šimo Maršić 2 30

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
PT-IZ-01 1. Pastoral mladih Izv. prof. dr. sc. Šimo Maršić 2 15

Profesori:

Izv. prof. dr. sc. Ante Pavlović Prof. Marko Stanušić Mr. sc. Tomo Knežević
Predsjednik katedre

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
LIT-01 1. Liturgika I: Povijest i Teologija liturgije Izv. prof. dr. sc. Ante Pavlović / Mr. sc. Tomo Knežević 3 45
LIT-02 2. Liturgika II: Liturgijska godina i Štovanje svetih i časoslov Izv. prof. dr. sc. Ante Pavlović / Mr. sc. Tomo Knežević 3 45
LIT-03 3. Liturgika III: Sakramenti i blagoslovine Izv. prof. dr. sc. Ante Pavlović / Mr. sc. Tomo Knežević 5 45
LIT-04 4. Osnove gregorijanskog pjevanja Izv. prof. dr. sc. Ante Pavlović / Prof. Marko Stanušić 2 30

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
LIT-IZ-01 1. Svećenička pjevačka služba Izv. prof. dr. sc. Ante Pavlović / Prof. Marko Stanušić 2 15
LIT-IZ-02 2. Liturgijska obnova Crkve u Hrvata Izv. prof. dr. sc. Ante Pavlović / Mr. sc. Tomo Knežević 2 15
LIT-IZ-03 3. Caritas Vrhbosanske nadbiskupije jučer, danas, sutra Izv. prof. dr. sc. Ante Pavlović / Mr. sc. Tomo Knežević 2 15

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
LIT-S-01 1. Liturgijske knjige pokoncilskog vremena Izv. prof. dr. sc. Ante Pavlović / Mr. sc. Tomo Knežević 2 15
LIT-S-02 2. Caritas u životu Vrhbosanske nadbiskupije Izv. prof. dr. sc. Ante Pavlović / Mr. sc. Tomo Knežević 2 15
LIT-S-03 3. Orgulje s posebnim osvrtom na orgulje u BiH Izv. prof. dr. sc. Ante Pavlović / Prof. Marko Stanušić 2 15

Profesori:

Izv. prof. dr. sc. Milenko Krešić
Predsjednik katedre

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
CP-01 1. Opća crkvena povijest – stari i srednji vijek Doc. dr. sc. Milenko Krešić 3 45
CP-02 2. Opća crkvena povijest – nova i moderna Doc. dr. sc. Milenko Krešić 3 45
CP-03 3. Povijest Crkve u Hrvata – stari i srednji vijek Doc. dr. sc. Milenko Krešić 3 45
CP-04 4. Povijest Crkve u Hrvata – nova i moderna Doc. dr. sc. Milenko Krešić 3 45
CP-05 5. Metodologija s proseminarom Doc. dr. sc. Milenko Krešić 3 15/15

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
CP-IZ-01 1. Kršćanska arheologija Doc. dr. sc. Milenko Krešić 2 15

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
CP-S-01 1. Fenomen bosansko-humskih krstjana u suvremenoj historiografiji Doc. dr. sc. Milenko Krešić 2 15

Profesori:

Doc. dr. sc. Mario Bernadić Izv. prof. dr. sc. Tomo Vukšić
v. d. Predsjednik katedre Vanjski suradnik

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
ET-01 1. Ekumensko bogoslovlje Izv. prof. dr. sc. Tomo Vukšić 3 30
ET-02 2. Istočno bogoslovlje I Izv. prof. dr. sc. Tomo Vukšić 2 30
ET-03 3. Istočno bogoslovlje II Izv. prof. dr. sc. Tomo Vukšić 2 30

 

Profesori:

Doc. dr. sc. Bernarda Horvat
Predsjednik katedre

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
KP-01 1. Kanonsko pravo: Uvod, I. i III. knjiga Doc. dr. sc. Bernarda Horvat 3 45
KP-02 2. Kanonsko pravo: II. knjiga Doc. dr. sc. Bernarda Horvat 3 45
KP-03 3. Kanonsko pravo: IV. knjiga Doc. dr. sc. Bernarda Horvat 4 45
KP-04 4. Kanonsko pravo: V., VI. i VII. knjiga Doc. dr. sc. Bernarda Horvat 3 45

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
KP-IZ-01 1. Oblici posvećenog života u crkvenom zakonodavstvu Doc. dr. sc. Bernarda Horvat 2 15

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
KP-S-01 1. Evanđeoski savjeti u životu klerika i redovnika Doc. dr. sc. Bernarda Horvat 2 15
KP-S-02 2. Istraživanja u kauzama svetih Doc. dr. sc. Bernarda Horvat 2 15

Profesori:

Izv. prof. dr. sc. Pavo Jurišić Izv. prof. dr. sc. Ante Pavlović
Predsjednik katedre Izvanredni profesor

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
RPK-01 1. Opća pedagogija Izv. prof. dr. sc. Pavo Jurišić 2 15
RPK-02 2. Didaktika i metodika religijskog odgoja i kateheze Izv. prof. dr. sc. Pavo Jurišić 3 30
RPK-03 3. Osnovna religijska pedagogija i katehetika Izv. prof. dr. sc. Ante Pavlović 3 30
RPK-04 4. Specijalna religijska pedagogija i katehetika I Izv. prof. dr. sc. Ante Pavlović 2 30
RPK-05 5. Specijalna religijska pedagogija i katehetika II Izv. prof. dr. sc. Ante Pavlović 2 30
RPK-06 6. Metodičke vježbe iz religioznog odgoja i kateheze I
Izv. prof. dr. sc. Ante Pavlović 2 15
RPK-07 7. Metodičke vježbe iz religioznog odgoja i kateheze II Izv. prof. dr. sc. Ante Pavlović 2 15

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
RPK-IZ-01 1. Retorika (teorija) Izv. prof. dr. sc. Pavo Jurišić 2 15
RPK-IZ-02 2. Retorika (vježbe) Izv. prof. dr. sc. Pavo Jurišić 2 15
RPK-IZ-03 3. Propovjedništvo (teorija) Izv. prof. dr. sc. Pavo Jurišić 2 15
RPK-IZ-04 4. Propovjedništvo (vježbe) Izv. prof. dr. sc. Pavo Jurišić 2 15

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
RPK-S-01 1. Sjetilnost vjere Izv. prof. dr. sc. Pavo Jurišić 2 15

Profesori:

Doc. dr. sc. Zdenko Spajić
Predsjednik katedre

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
DNC-01 1. Društveni nauk Crkve Doc. dr. sc. Zdenko Spajić 4 45
DNC-02 2. Teološka socijalna etika Doc. dr. sc. Zdenko Spajić 2 30

 

Osim obveznih predmeta na katedri se nude i izborni kolegiji:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
DNC-IZ-01 1. Ljudska prava u Bosni i Hercegovini Doc. dr. sc. Zdenko Spajić 2 15
DNC-IZ-02 2. Predmoderno razdoblje društvenog nauka Crkve Doc. dr. sc. Zdenko Spajić 2 15

Katedra nudi i seminare:
Šifra predmeta Predmet Profesor ECTS Sati
DNC-S-01 1. Legitimna uporaba sile u razrješavanju međunarodnih sukoba Doc. dr. sc. Zdenko Spajić 2 15