Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Profesori

 

Redoviti profesori

Prof. dr. sc. Niko IKIĆ

Dogmatska teologija

 

Izvanredni profesori

Izv. prof. dr. sc. Pavo JURIŠIĆ

Religiozna pedagogija i misiologija

 

Izv. prof. dr. sc. Šimo MARŠIĆ

Pastoralna teologija

Izv. prof. dr. sc. Ante PAVLOVIĆ

Religiozna pedagogija i katehetika

 

Izv. prof. dr. sc. Darko TOMAŠEVIĆ

Sveto pismo NZ

Izv. prof. dr. sc. Milenko KREŠIĆ

Crkvena povijest

Izv. prof. dr. sc. Zorica MAROS

Moralna teologija

Docenti

Doc. dr. sc. Mario BERNADIĆ

Dogmatska teologija

 

Doc. dr. sc. Bernarda HORVAT

Kanonsko pravo

 

Doc. dr. sc. Pavle MIJOVIĆ

Filozofija

 

Doc. dr. sc. Zdenko SPAJIĆ

Socijalni nauk Crkve

 

Doc. dr. sc. Dubravko TURALIJA

Sveto pismo SZ

 

Viši asistenti

Mr. sc. Oliver JURIŠIĆ

Filozofija

 

Mr. sc. Tomo KNEŽEVIĆ

Liturgika

 

Mr. sc. Ivica MRŠO

Filozofija

 

Honorarni nastavnici – vanjski suradnici

Doc. dr. sc. Marinko PERKOVIĆ

Moralna teologija

 

Izv. prof. dr. sc. Tomo VUKŠIĆ

Ekumenska teologija i istočno bogoslovlje

 

Izv. prof. dr. sc. Drago ŽUPARIĆ

Duhovno bogoslovlje i Latinski jezik

 

Dr. sc. Sanda D. SMOLJO

Filozofija

 

Marko STANUŠIĆ

Liturgijska glazba

 

Profesori emeritusi

Prof. dr. sc. Mato ZOVKIĆ

 

 

Umirovljeni profesori

Dr. sc. Pero PRANJIĆ

 

Mr. sc. Božo ODOBAŠIĆ

 

Izv. prof. dr. sc. Franjo TOPIĆ

Fundamentalna teologija

 

SIMPOZIJ
WEBMAIL
ISSS LOGIN