Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

KBF PRELAZI NA SUSTAV eUNSA

Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu tijekom ljetnog semestra u potpunosti prelazi na eUNSA sustav. Sustav eUNSA podrazumijeva zajednički integrirani resurs podataka koji se organizira na najefektivniji i najefikasniji način u skladu sa osnovama softverskog inženjeringa, a u svrhu uspješnog izvršavanja zadataka nadležnih obrazovnih vlasti, kao i nadležnih tijela Univerziteta u okviru utvrđenih nadležnosti. Uz pomoć eUNSA sustava vodi se evidencija podataka o studentima, zaposlenicima i angažiranim licima, nastavnom procesu i naučno istraživačkom radu i imovini, te prostornim i materijalno-tehničkim kapacitetima Univerziteta u Sarajevu.

Osnovna funkcija sustava i njegovih modula je informatizacija i automatizacija svih procesa organizacionih jedinica koji se tiču nastave, ispita, ocjenjivanja, evidencije, izdavanja dokumenata, broja i strukture zaposlenika, naučno istraživačkog rada, te prostornih i materijalno-tehničkih kapaciteta, a na osnovu unesenih podataka svake pojedinačne organizacione jedinice Univerziteta. Također, kroz novi sustav i njegove komponente ubrzan je i poboljšan kvalitete razmjene informacija između Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu i svih organizacionih jedinica međusobno.

Od mjeseca veljače djelatnici Katoličkog bogoslovnog fakulteta zajedno s djelatnicima Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC) radili su na prijenosu podataka na sustav. U srijedu 8. svibnja 2024. godine održana je prezentacija eUNSA sustava i obuka za profesore koje je održao prof. dr. Elmedin Selmanović, direktoric UTIC-a zajedno s prof. dr. Dženanom Husremović, prorektoricom za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu.