Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

N A T J E Č A J za izbor suradnika na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Na temelju članka 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članka 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu...

N A T J E Č A J za izbor suradnika na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Na temelju članka 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članka 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu...

Tribina o medijskoj prisutnosti religije u političkim temama

Tribina je upriličena u sklopu godišnjeg programa Religiozna praksa i političko djelovanje, kojega uz partnerstvo Fondacije Konrad Adenauer, organizira Katolički bogoslovni fakultet...

NATJEČAJ za izbor akademskog osoblja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Na temelju članka 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članka 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu...

NOVI BROJ ČASOPISA VRHBOSNENSIA 2 (2019.)

Krajem veljače 2020, iz tiska je izašao novi broj znanstvenog časopisa Vrhbosnensia, Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu. Ovim brojem zaključuje...