Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Usluge Knjižnice

UČLANJENJE

Pravo na upis i korištenje usluga u Knjižnici KBF SA imaju studenti KBF-a, zaposlenici, umirovljeni profesori, vanjski suradnici Fakulteta i svi građani sa statusom vanjski korisnici. Studenti prilikom upisa automatski postaju aktivni članovi Knjižnice, nije potrebno dodatno učlanjenje.
Vanjski korisnici dužni su posjetu prethodno najaviti putem maila Knjižnice te pri dolasku predočiti osobne dokumente. Korištenje Knjižnice i za vanjske korisnike je besplatno. Vanjski korisnici mogu građu koristiti u prostorijama Knjižnice bez mogućnosti iznošenja. Kopiranje i fotografiranje građe je dozvoljeno, uz prijavu odgovornoj osobi i sukladno poštivanju autorskih prava.

 

PRISTUP GRAĐI

Smještaj građe je stručni uz slobodni pristup građi. U Knjižnici KBF-a Sarajevo omogućen je slobodan pristup građi u depoima. Prilikom ulaska u depo, potrebno je prijaviti se, te ostaviti torbe, kišobrane i kapute kod osoblja.

 

PRAVILA POSUDBE

Građa je podijeljena na onu koja se iznosi i onu koja se koristi u čitaonicama!
Rok posudbe knjižne građe koja je namijenjena iznošenju van prostorija čitaonica ovisi o broju primjeraka koji se skladište. Rok je definiran i naglašen u online katalogu. Za građu koja još uvijek nije u online katalogu definira se s odgovornom osobom pri preuzimanju.
Korisnik može posuditi najviše 3 naslova. Postoji mogućnost produženja posudbe – potrebno je građu koja se želi zadržati duže donijeti u Knjižnicu te s odgovornom osobom produžiti rok. Nakon isteka roka posudbe, ukoliko rok nije produžen, naplaćuje se zakasnina u iznosu od 0,5 KM po danu i naslovu.

Studenti koji su dobili zadatak za izradu diplomskog rada, studenti poslijediplomskog i doktorskog studija, te svi ostali korisnici, posuđuju građu u dogovoru sa odgovornom osobom.

Dio građe moguće je koristiti isključivo u čitaonicama. Tu spada referentna zbirka (enciklopedije, priručnici, rječnici, leksikoni i sl.), periodika, posljednji primjerak udžbeničke tj. ispitne literature, doktorske disertacije, magistarski radovi, diplomski radovi, druge posebne zbirke, neknjižna građa te građa za koju voditelj ili osoblje Knjižnice procjeni da nije za posudbu (npr. vrijedan primjerak).

Korisnici se obvezuju očuvati građu u dobrom stanju. Uništen ili oštećen naslov, korisnik je dužan kupiti o vlastitome trošku.

 

ČITAONICE

Knjižnica KBF-a ima dvije čitaonice. U čitaonici br. 1, razgovor nije dopušten. Grupno učenje moguće je u čitaonici br. 2 koja ima 9 mjesta te 4 računara za izradu seminarskih i diplomskih radnji. Omogućen je pristup internetu. Računari se koriste jedino u svrhe istraživanja i studentske zadatke.

U čitaonicama treba vladati tišina!
Ako i razgovarate s nekim, činite to tiho da ne ometate druge studente. U čitaonici je zabranjeno razgovarati mobitelom!