Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Doc. dr. sc. Marinko PERKOVIĆ

Profesor moralne teologije
Josipa Stadlera 5
71 000 Sarajevo
Tel: +387-33-232-379
E-mail: marinkope@bih.net.ba

Biografija

Marinko Perković, sin Mate i Zlate r. Jerković, rođen je 28. studenoga 1964. godine u Sarajevu. Osnovnu školu je pohađao u rodnome gradu (1971.-1979.). Klasičnu gimnaziju za spremanje svećenika završio je u Zadru (1979.-1983.). Studij katoličke teologije je započeo i dovršio u Sarajevu (1984.-1990.). Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 1990. godine. Nakon jednogodišnjeg pastoralnog iskustva u Novom Sarajevu, nadbiskup Vinko Puljić šalje ga u Rim na poslijediplomski studij. Na Papinskom sveučilištu Gregoriana je magistrirao (1994.), a potom i doktorirao (1997.) iz oblasti moralne teologije. Po povratku iz Rima imenovan je profesorom moralnog bogoslovlja na današnjem Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Dvije godine (1997.-1999.) je predavao etiku u gimnaziji Katoličkog školskog centra „Sv. Josip“ u Sarajevu i to učenicima svih vjera i nacija.

 

Bibliografija

Autorske knjige:

 1. Il cammino a Dio“ e „La direzione alla vita“. L’ordine morale nelle opere di Jordan Kuničić, O.P. (1908-1974), Tesi Gregoriana: Serie Teologia 23, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 1997.
 2. Temelji teološke etike, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo 2000.
 3. Prema moralnoj zrelosti, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo 2009.
 4. Prema moralnoj svetosti, Katolički bogoslovni fakultet – Glas Koncila, Sarajevo – Zagreb 2017.
 5. Karizmatski pokret. Nada ili možda nešto drugo za Katoličku Crkvu, Katolički bogoslovni fakultet – Glas Koncila, Sarajevo – Zagreb 2019.

 

Studijski članci:

 1. „Ivan Fuček – život i djelo“, Obnovljeni život 51 (1996.), 471-489.
 2. „Zašto danas govoriti o krepostima, napose o kreposti razboritosti?“, Vrhbosnensia 1 (1997.), 195-216.
 3. „Zrela savjest – preduvjet mirnog (su)života. Formacija savjesti je trajni zadatak“, Vrhbosnensia 2 (1998.), 85-101.
 4. „Tolerancija – mogućnost ili nužnost? Tolerancija je temeljna norma u pluralističkom društvu“, Vrhbosnensia 2 (1998.), 229-248.
 5. „Ekološka svijest – imperativ sigurne budućnosti“, Božo VULETA – Ante VUČKOVIĆ (ur.), Odgovornost za život, Franjevački institut za kulturu mira, Split 2000., 393-410.
 6. „Obraćenje kao proces“, Vrhbosnensia 4 (2000.), 31-42.
 7. „Moralna misao u djelima Ive Andrića“, Vrhbosnensia 5 (2001.), 139-154.
 8. „Elementi humanističke etike u djelima Meše Selimovića“, Vrhbosnensia 5 (2001.), 305-323.
 9. „Moralna norma“, Vrhbosnensia 7 (2003.), 291-309.
 10. „Humani ili specifično kršćanski moral?“, Vrhbosnensia 8 (2004.), 145-161.
 11. „Naravni zakon“, Vrhbosnensia 8 (2004.), 263-280.
 12. „Isusova blaženstva“, Darko TOMAŠEVIĆ (ur.), Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka. Zbornik radova povodom 70 godina života i 32 godine profesorskog djelovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu profesora mr. sc. Bože Odobašića, Katolički bogoslovni fakultet – Glas Koncila, Sarajevo – Zagreb 2012., 427-445.
 13. „Moralnost i duhovnost“, Drago ŽUPARIĆ – Karlo VIŠATICKI (ur.), Za slobodu stvoreni. Zbornik radova povodom 70 godina života i 35 godina profesorskog djelovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu profesora dr. sc. Tomislava Jozića, Katolički bogoslovni fakultet – Glas Koncila, Sarajevo – Zagreb 2013., 9-24.
 14. „Molitva Očenaša. Biblijsko-moralno promišljanje“, Vrhbosnensia 17 (2013.), 99-118.
 15. „Euharistija i moralni život“, Vrhbosnensia 17 (2013.), 393-411.
 16. „Pred tajnom patnje nevinih“, Vrhbosnensia 18 (2014.), 349-368.
 17. „Sedam darova Duha Svetoga. Moralno promišljanje u duhu skolastičke teologije“, Vrhbosnensia 19 (2015.), 65-83.
 18. „Deset Božjih zapovijedi“, Vrhbosnensia 19 (2015.), 319-343.
 19. „Krepost poniznosti“, Tomo VUKŠIĆ (ur.), U jedinstvu, slobodi i ljubavi. Zbornik u povodu 25. obljetnice biskupske službe mons. dr. Želimira Puljića, zadarskoga nadbiskupa i predsjednika Hrvatske biskupske konferencije, Zadarska nadbiskupija – Dubrovačka biskupija – Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu – Teološko-katehetski institut u Mostaru, Zadar 2015., 471-487.
 20. „Kršćanska ljubav. Kreposna ljubav je duša kršćanskog morala“, Marijan STEINER – Ivan ŠESTAK (ur.), Aktualne moralne teme. Međunarodni znanstveni simpozij uz 90. obljetnicu života p. Ivana Fučeka S.J., Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb 2016., 167-196.
 21. „Marica Stanković. Žena radosne svetosti i beskompromisne moralnosti“, Vrhbosnensia 20 (2016.), 125-143.

 

Prijevodi knjiga:

Prijevod s talijanskog jezika:

 1. PAPINSKO VIJEĆE ZA KULTURU, Gdje je tvoj Bog? Kršćanska vjera pred izazovom vjerske ravnodušnosti, NKD Napredak, Sarajevo – Zagreb 2005.

 

Recenzije:

 1. „Čovjek od samog početka. Tonči MATULIĆ, Pobačaj. Drama savjesti, FTI, Zagreb 1997.“, Crkva u svijetu 32 (1997.), 212-216.
 2. „Evanđeosko mirotvorstvo. Božo VULETA – Rebeka ANIĆ, Na putu mira, Franjevački institut za kulturu mira i Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, Split 1999.“, Vrhbosnensia 3 (1999.), 361-364.
 3. „Interdisciplinarnost kao specifikum bioetičkog govora. Tonči MATULIĆ, Bioetika, Glas Koncila, Zagreb 2001.“, Vrhbosnensia 6 (2002.), 242-248.
 4. „Čuvaj i poštuj ljudski život! Željka ZNIDARČIĆ (ur.), Medicinska etika, I., Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove – Hrvatsko katoličko liječničko društvo, Zagreb 2004.“, Vrhbosnensia 8 (2004.), 244-248.

 

 

Ostala bibliografija:
 1. „Bogoslovski zbor ‘Stadler’ i kulturni život studenata nakon ponovnog otvaranja Sarajevske bogoslovije 1969. godine“, Pero SUDAR – Franjo TOPIĆ – Tomo VUKŠIĆ (ur.), Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990. Zbornik radova znanstvenoga simpozija održanog u Sarajevu 3. i 4. srpnja 1991. prigodom obilježavanja stote obljetnice postojanja Bogoslovije, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo – Bol 1993., 289-309.
 2. „Povijest župe Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu (1902.-2002.)“, Marinko PERKOVIĆ (ur.), Sto godina župe Presvetog Trojstva Novo Sarajevo, Vrhbosanska nadbiskupija Sarajevo – Župni ured Presvetog Trojstva Novo Sarajevo, Sarajevo 2002., 21-76.

 

 

Ažurirano 13. 11. 2019.