Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Međunarodni simpozij: Josip Stadler (1843.-1918.) u kontekstu beatifikacije. Duhovni profil i društveno djelovanje snagom službe.

Date :
Vanue :
23. listopada 2018.
Time :
- 9:00
Host :
Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu