Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Studentski zbor

 

Studentski zbor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu

Studentski zbor odavno postoji i djeluje na našem Fakultetu. Od 17. svibnja 2017. god. službeno je prijavljen u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo kao “Udruga Studentski zbor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu” te je od tada Studentski zbor KBF član Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

Ciljevi Studentskog zbora KBF su:

 • Razvoj znanstveni, kulturni, vjerski, karitativni, administrativni, socijalni, sportski, ali i drugih djelatnosti u skladu sa opravdanim potrebama studenata;
 • Zastupanje interesa studenata Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu te predstavljanje istih;
 • Razvoj suradnje sa zborovima i udrugama studenata ostalih fakulteta kako na Univerzitetu u Sarajevu, tako i šire;
 • Aktivno članstvo i djelovanje u Studentskom parlamentu Univerziteta u Sarajevu (SPUS);
 • Osiguranje materijalnih sredstava u cilju normalnog financiranja djelatnosti Udruge.
 • Razvoj studentske moralnosti i koherentne kritičke svijesti;
 • Razvoj studentskog standarda i studentskih prava;
 • Poboljšanje uvjeta za obrazovanje.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Udruga vrši sljedeće djelatnosti:

 • Razmatranje pitanja i sprovođenje djelatnosti koje se tiču: kvalitete nastave, reforme studijskih programa, analize učinkovitosti studiranja, utvrđivanja broja ECTS bodova, usavršavanja mobilnosti studenata, poticanja znanstveno-istraživačkog rada studenata, zaštite prava studenata i usavršavanja studentskog standarda;
 • Organiziranje studenata Katoličkog bogoslovnoga fakulteta u Sarajevu, bez obzira na godinu studija, status ili neko drugo obilježje;
 • Obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za članove Udruge;
 • Usavršavanje rada i poslovanja članova Udruge uz primjenu tehničkih i tehnoloških dostignuća kojima će se osigurati racionalnije korištenje materijala i energije;
 • Suradnja sa sredstvima javnog informiranja, sudjelovanje u različitim događajima i priredbama interesno povezanih sa ciljevima i djelatnostima Udruge;
 • Ostvarivanje suradnje na dobrobit Udruge prvotno sa upravom Katoličkog bogoslovnog fakulteta, sa upravom Univerziteta u Sarajevu, sa Ministarstvom obrazovanja, sa zborovima i udrugama studenata drugih fakulteta, sa Studentskim parlamentom Univerziteta u Sarajevu;
 • Donošenje općeg akta kojim se uređuje organizacijska i funkcionalna povezanost Udruge sa Studentskim parlamentom, ukoliko je to potrebno;
 • Osnivanje povjerenstava za različite djelatnosti u svrhu usavršavanja djelatnosti Udruge.
 • Izrada razvojnih planova Udruge;
 • Sudjelovanje u procesu evaluacije Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, u skladu sa Statutom Univerziteta i pravilima Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu;
 • Izdavanje knjiga, brošura, i druge publikacije radi ostvarivanja ciljeva Udruge u skladu sa Zakonom;
 • Organiziranje studentskih simpozija, tribina, znanstveno-istraživačkih projekata, debata te drugi prikladnih djelatnosti poradi ostvarivanja ciljeva Udruge;
 • Organiziranje dobrovoljnog rada u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge;
 • Vršenje i ostalih djelatnosti sukladno Zakonu, Zakonu o studentskom organiziranju Županije Sarajevo, Statutu Univerziteta u Sarajevu, Pravilima Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, Statutu SPUS-a, ovom Statutu i općim aktima Univerziteta u Sarajevu, Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, SPUS-a i Udruge.

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu (SPUS)

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu je demokratski organizirano udruženje, koje djeluje kao izborno predstavničko tijelo koje zastupa interese studenata Univerziteta u Sarajevu, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Univerziteta u Sarajevu, koordinira rad i utvrđivanje zajedničke politike studentskih vijeća organizacionih jedinica Univerziteta, te obavlja druge poslove utvrđene Zakonima i podzakonskim aktima.

SPUS je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja poštuje načelo jednakosti svih studenata, te svačija prava i slobode nezavisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom porijeklu, imovini, rođenju, obrazovanju, društvenom položaju ili drugim osobinama.


Statut Udruge Studentski zbor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu