Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Studij

Studiranje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu je usklađeno prema „bolonjskom procesu“ i europskom sustavu prijenosa bodova (ECTS), tako da se tijekom godine stječe najmanje 60 ECTS bodova.

Cjeloviti tijek studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu obuhvaća tri susljedna ciklusa. Prvi ciklus traje pet godina i nakon njega se postiže akademski stupanj bakalaureata.

Drugi ciklus (licencijat) traje dvije godine, gdje se daljnjom specijalizacijom produbljuje pojedino teološko područje.

Treći ciklus traje barem jednu godinu i nakon njega se postiže akademski stupanj doktora teoloških znanosti.

Trenutno se nastava izvodi samo za prvi ciklus studija.

SIMPOZIJ
WEBMAIL
ISSS LOGIN