Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Uvod u društveni nauk Crkve – nova knjiga u izdanju Kbf-a

Sredinom veljače 2019. izašla je, u suizdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Glasa Koncila iz Zagreba, nova knjiga, autora doc. dr. sc. Zdenka Spajića Uvod u društveni nauk Crkve. Autor u uvodu ističe kako : „Društveni nauk Crkve sačinjava sada jednu već bogatu tradiciju sazdanu ne samo od opsežnog corpusa dokumenata univerzalne i lokalnih Crkava nego također od mnogih – poznatih i nepoznatih – pokreta i pojedinačnih svjedočenja inspiriranih tim naukom. Isto tako, sve je opsežnija teološka literatura koja proučava i dalje razrađuje ideje tog nauka. Katolička društvena misao sadržava uistinu jedno cijelo bogatstvo. No, žalosna je stvarnost koliko je to bogatstvo poznato u Crkvi, ne samo među vjernicima laicima nego i predvoditeljima zajednica.“

Recenzent dr. fra Mile Babić, akademik, istakao je sljedeće:

„Rukopis prof. dr. Zdenka Spajića pod naslovom Uvod u društveni nauk Crkve na argumentiran, jasan i suvremen način pokazuje nezaobilaznu važnost društvenoga nauka Crkve za svako društvo i svaku državu te za svaku zajednicu koja želi poštovati dostojanstvo ljudske osobe. Riječ je o povijesnom razvoju društvenoga nauka Crkve, o njegovim temeljnim odrednicama, o dokumentima, osobito o enciklikama te o njegovim temeljnim principima, što je od prvorazrednoga značaja za političku teologiju i političku filozofiju te za svakodnevni život u svakoj ljudskoj zajednici, počevši od političke pa do crkvene. Djelo je posebno namijenjeno studentima i profesorima teoloških fakulteta, ali i filozofskih, politoloških, pravnih i učiteljskih fakulteta, jednako tako i cijeloj kulturnoj javnosti, jer raspravlja o temama relevantnima za čovjekov individualni i društveno-politički život. Djelo je nastalo u dijalogu s priznatim autorima na području društvenog nauka Crkve. Zato rukopis bezrezervno i izričito preporučujem za objavljivanje.“

Recenzentica izv. prof. dr. sc. Zorica Maros naglasila je kako:

„Koliko mi je poznato, ovo je prvi sveobuhvatniji i sustavniji prikaz društvenog nauka Crkve na našem govornom području, stoga će njegovo objavljivanje biti uistinu vrijedan doprinos ne samo za pripadajuću mu disciplinu, nego općenito za teološku znanost. (…) Stoga, usudila bih se reći, konačno će iz tiska izići knjiga koja stoljetnu borbu i napor Crkve za izgradnju svijeta prema mjeri čovjekova dostojanstva, sustavno prikazuje na jednom mjestu. Kroz tumačenje novih stvarnosti, oblikovanje smjernica za djelovanje, promoviranjem istinskih i univerzalnih ljudskih vrijednosti i vrednota, taj nauk postaje izniman oblik doprinosa Crkve sveopćem razvoju svijeta, što je Spajić uspio predstaviti na zanimljiv, jasan, dosljedan ali i zahtijevan način. Stoga sam i osobno sretna ovim rukopisom a i zahvalna kolegi Spajiću za uloženi trud i izdvojeno vrijeme kako bi veoma važnu i bogatu tradiciju i učenje Crkve predstavio na smislen i cjelovit način u ovom priručniku, koji će, biti dostupan ne samo studentima, kojima je i namijenjen, nego i općoj populaciji vjernika. No, mišljenja sam da priručnik svojim sadržajem nadilazi namijenjene i predviđene mu čitatelje jer sadržaj koji nudi može biti koristan svima onima koji o ovoj tematici žele znati više, ili žele imati uvid u presjek povijesnog djelovanja Crkve u svijetu.“