Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Znanost

Jedan od ciljeva Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu je promicanje znanstveno-istraživačkog rada. Temeljne aktivnosti usmjerene su na izdavanje znanstvenog časopisa Vrhbosnensia, kao i na organiziranje domaćih i međunarodnih simpozija, tribina, susreta, drugih znanstvenih okupljanja te kroz promicanje međunarodne suradnje.