Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Međunarodna suradnja

Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu potiče i ostvaruje međunarodnu suradnju s drugim teološkim učilištima. Kao sastavnica Univerziteta u Sarajevu, također promiče međunarodnu suradnju s europskim i svjetskim sveučilištima.

The Pontifical Faculty of Theology in Warsaw/Poland
Catholic Faculty of Theology in Đakovo/Croatia
Catholic Faculty of Theology in Münster/Germany
Faculty of Theology and Religious Studies in Leuven/Belgium