Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Vrhbosnensia

Vrhbosnensia je znanstveni časopis Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu. Temeljno usmjerenje časopisa, kako se ističe u uvodniku prvog broja časopisa Vrhbosnensia, jest međureligijski dijalog i ekumenizam. Znači, radi se o časopisu za teološka i međureligijska pitanja. Časopis nastoji „poticati istinsku obnovu ljudskog duha i srca, obnovu povjerenja i uvažavanja različitih na ovim prostorima“, kako ističe Vinko kard. Puljić povodom izdavanja prvog broja. Ovim časopisom Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu „želi doprinositi promidžbi katoličke teološke misli, ekumenizma i dijaloga na ovim prostorima, te time odgovarati izazovima sadašnjeg trenutka i udovoljiti potrebama mjesne Crkve, a i nekatolicima ovoga podneblja približavati katolička načelna stanovišta i razmišljanja“, kako se ističe u uvodniku prvog broja časopisa Vrhbosnensia. Iako je časopis glasilo Katoličkog bogoslovnog fakulteta on je otvoren i za priloge drugih stručnjaka, kako teološkog tako i srodnih polja.
Prvi broj časopisa Vrhbosnensia izašao je 1997. godine i od tada redovito izlazi dva puta godišnje.
Časopis je referiran u EBSCO bazi podataka (Ipswich, Massachusetts, SAD) i u Religious & Theological Abstracts (Myerstown, SAD).

Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja
ISSN 1512-5513 (tisak)
ISSN 2233-1387 (online)
UDK: 2-1

Izdavač:
Katolički bogoslovni fakultet – Univerzitet u Sarajevu
J. Stadlera 5,
BiH – 71000 Sarajevo
Tel.: +387 – 33-533-516
Fax.: +387 – 33-441-252
https://kbf.unsa.ba
E-mail: vrhbosnensia@kbf.unsa.ba


UPUTE AUTORIMA I SURADNICIMA
UPUTE RECENZENTIMA

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS


Glavni i odgovorni urednik:
Josip Knežević

Članovi uredništva:
Niko Ikić (KBF Sarajevo), Pavo Jurišić (KBF Sarajevo), Ante Mateljan (KBF Split), Pavle Mijović (KBF Split), Zdenko Spajić (KBF Split), Janez Ferkolj (Teološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani), Tomo Vukšić (KBF Sarajevo), Sebastian Valentan (Teološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani)

Znanstveno vijeće časopisa: Josip Bošnjaković (KBF Đakovo), Carmelo Dotolo (Gregoriana – Rim), Marija Džinić (FFRZ Zagreb), Roman Globokar (Teološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani), Antun Štrukelj (Teološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani), Anto Mišić (FFRZ Zagreb), Richard Pavlić (Teologija u Rijeci), Anto Popović (Franjevačka teologija u Sarajevu), Rudolf Prokschi (KBF Beč), Ivica Raguž (KBF Đakovo), Slavko Slišković (KBF Zagreb), Ronald Witherup (SAD), Mato Zovkić (KBF Sarajevo)

Cijena:
BiH: pojedinačni broj 10 KM; godišnja pretplata (2 broja) 20 KM
Europa: 10 € (1 fasc.); 20 € (2 fasc. pro anno)

Uplata ■ Payment

Tuzemstvo na transakcijski račun ■ in BiH to transactional account: Katolički bogoslovni fakultet – časopis Vrhbosnensia; Intesa SanPaolo Banka d.d. BiH
154-921-2002-1485-74
Inozemstvo ■ from abroad: Katolički bogoslovni fakultet – časopis Vrhbosnensia;
Intesa SanPaolo Banka d.d. BiH
IBAN: BA391549212002148574
SWIFT: UPBKBA22


Arhiva

Ako trebate bilo koji članak u elektroničkoj verziji iz ranijih izdanja časopisa Vrhbosnensia, pošaljite molbu na mail: knjiznica@kbf.unsa.ba ili josip.knezevic25@gmail.com, i poslat ćemo vam.
Nudimo sadržaj svih brojeva časopisa Vrhbosnensia, da možete vidjeti, ako vam treba koji članak.

2022 – vol. 26
Vrhbosnensia (2022) 1

Vrhbosnensia (2022) 2

2021 – vol. 25

Vrhbosnensia (2021) 1

Vrhbosnensia (2021) 2

2020 – vol. 24
Vrhbosnensia (2020) 1
Vrhbosnensia (2020) 2

2019 – vol. 23
Vrhbosnensia (2019) 1
Vrhbosnensia (2019) 2

2018 – vol. 22
Vrhbosnensia (2018) 1
Vrhbosnensia (2018) 2

2017 – vol. 21
Vrhbosnensia (2017) 2
Vrhbosnensia (2017) 1

2016 – vol. 20
Vrhbosnensia (2016) 2
Vrhbosnensia (2016) 1

2015 – vol. 19
Vrhbosnensia (2015) 2
Vrhbosnensia (2015) 1

2014 – vol. 18
Vrhbosnensia (2014) 2
Vrhbosnensia (2014) 1

2013 – vol. 17
Vrhbosnensia (2013) 2
Vrhbosnensia (2013) 1

2012 – vol. 16
Vrhbosnensia (2012) 2
Vrhbosnensia (2012) 1

2011 – vol. 15
Vrhbosnensia (2011) 2
Vrhbosnensia (2011) 1

2010 – vol. 14
Vrhbosnensia (2010) 2
Vrhbosnensia (2010) 1

2009 – vol. 13
Vrhbosnensia (2009) 2
Vrhbosnensia (2009) 1

2008 – vol. 12
Vrhbosnensia (2008) 2

2007 – vol. 11
Vrhbosnensia (2007) 2
Vrhbosnensia (2007) 1
2008 – vol. 12
Sadržaj – 2008-1

2006 – vol. 10
Sadržaj – 2006-2
Sadržaj – 2006-1

2005 – vol. 9
Sadržaj – 2005-2
Sadržaj – 2005-1

2004 – vol. 8
Sadržaj – 2004-2
Sadržaj – 2004-1

2003 – vol. 7
Sadržaj – 2003-2
Sadržaj – 2003-1

2002 – vol. 6
Sadržaj – 2002-2
Sadržaj – 2002-1

2001 – vol. 5
Sadržaj – 2001-2
Sadržaj – 2001-1

2000 – vol. 4
Sadržaj – 2000-2
Sadržaj – 2000-1

1999 – vol. 3
Sadržaj – 1999-2
Sadržaj – 1999-1

1998 – vol. 2
Sadržaj – 1998-2
Sadržaj – 1998-1

1997 – vol. 1
Sadržaj – 1997-2
Sadržaj – 1997-1