Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Vrhbosnensia

Vrhbosnensia je znanstveni časopis Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu. Temeljno usmjerenje časopisa, kako se ističe u uvodniku prvog broja časopisa Vrhbosnensia, jest međureligijski dijalog i ekumenizam. Znači, radi se o časopisu za teološka i međureligijska pitanja. Časopis nastoji „poticati istinsku obnovu ljudskog duha i srca, obnovu povjerenja i uvažavanja različitih na ovim prostorima“, kako ističe Vinko kard. Puljić povodom izdavanja prvog broja. Ovim časopisom Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu „želi doprinositi promidžbi katoličke teološke misli, ekumenizma i dijaloga na ovim prostorima, te time odgovarati izazovima sadašnjeg trenutka i udovoljiti potrebama mjesne Crkve, a i nekatolicima ovoga podneblja približavati katolička načelna stanovišta i razmišljanja“, kako se ističe u uvodniku prvog broja časopisa Vrhbosnensia. Iako je časopis glasilo Katoličkog bogoslovnog fakulteta on je otvoren i za priloge drugih stručnjaka, kako teološkog tako i srodnih polja.
Prvi broj časopisa Vrhbosnensia izašao je 1997. godine i od tada redovito izlazi dva puta godišnje.
Časopis je referiran u EBSCO bazi podataka (Ipswich, Massachusetts, SAD) i u Religious & Theological Abstracts (Myerstown, SAD).

Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja
ISSN 1512-5513 (tisak)
ISSN 2233-1387 (online)
UDK: 2-1

Izdavač:
Katolički bogoslovni fakultet – Univerzitet u Sarajevu
J. Stadlera 5,
BiH – 71000 Sarajevo
Tel.: +387 – 33-533-516
Fax.: +387 – 33-441-252
https://kbf.unsa.ba
E-mail: vrhbosnensia@kbf.unsa.baGlavni i odgovorni urednik:
Josip Knežević

Članovi uredništva:
Niko Ikić, Pavo Jurišić, Ante Mateljan, Pavle Mijović, Zdenko Spajić, Anton Štrukelj, Tomo Vukšić, Sebastian Valentan

Znanstveno vijeće časopisa: Josip Bošnjaković (Đakovo), Carmelo Dotolo (Rim), Marija Džinić (Zagreb), Roman Globokar (Ljubljana), Serafin Hrkać (Mostar), Anto Mišić (Zagreb), Richard Pavlić (Rijeka), Anto Popović (Sarajevo), Rudolf Prokschi (Beč), Ivica Raguž (Đakovo), Slavko Slišković (Zagreb), Ronald Witherup (SAD), Mato Zovkić (Sarajevo)

Cijena:
BiH: pojedinačni broj 10 KM; godišnja pretplata (2 broja) 20 KM
Europa: 10 € (1 fasc.); 20 € (2 fasc. pro anno)

Uplata ■ Payment

Tuzemstvo na transakcijski račun ■ in BiH to transactional account: Katolički bogoslovni fakultet – časopis Vrhbosnensia; Intesa SanPaolo Banka d.d. BiH
154-921-2002-1485-74
Inozemstvo ■ from abroad: Katolički bogoslovni fakultet – časopis Vrhbosnensia;
Intesa SanPaolo Banka d.d. BiH
IBAN: BA391549212002148574
SWIFT: UPBKBA22

Arhiva

Ako trebate bilo koji članak u elektroničkoj verziji iz ranijih izdanja časopisa Vrhbosnensia, pošaljite molbu na mail: knjiznica@kbf.unsa.ba ili darko.tomasevic@gmail.com, i poslat ćemo vam.
Nudimo sadržaj svih brojeva časopisa Vrhbosnensia, da možete vidjeti, ako vam treba koji članak.

2017 – vol. 21
2016 – vol. 20
2014 – vol. 18
2013 – vol. 17
2012 – vol. 16
2011 – vol. 15
2010 – vol. 14
2009 – vol. 13
2008 – vol. 12
2007 – vol. 11

 

2008 – vol. 12
2006 – vol. 10
2005 – vol. 9
2004 – vol. 8
2003 – vol. 7
2002 – vol. 6
2001 – vol. 5
2000 – vol. 4
1999 – vol. 3
1998 – vol. 2
1997 – vol. 1