Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Znanstveni kolokviji i tribine

Osnovne informacije

Organizatori

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Pravoslavni bogoslovski fakultet “Sv. Vasilije Ostroški” u Foči

Franjevačka teologija u Sarajevu

Naslov

“Religija i društvo”

Vrijeme

15. ožujka 2018. godine

Mjesto

Amfiteatar i veliki atrij Fakulteta islamskih nauka, Ćemerlina 54, Sarajevo

Sudionici

Studenti I. i II. ciklusa studija (tri s Fakulteta islamskih nauka, tri sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, dva sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta, jedan sa Franjevačke teologije).

Referat

Tekst referata od 18.000 do 27.000 karaktera dostaviti do 1. ožujka na adresu: davud.ef@gmail.com

Zbornik radova

Štampa se 100 primjeraka, a elektronska verzija Zbornika radova bila bi dostupna javnosti preko naših web portala.

Kontakt osoba

Davud Efendić, student IV. godine islamske teologije, davud.ef@gmail.com


Satnica susreta

Vrijeme

Sadržaj

Sudionik

10.00

Uvodna obraćanja

Predstavnik Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

Dekan, domaćin konferencije

10.15-11.15

I. sesija (četiri izlaganja, svako izlaganje po 15 min.)

 

11.15-11.30

Diskusija

 

11.30-12.30

Pauza za osvježenje (molitva-namaz)

 

12.30-13.15

II. sesija (tri izlaganja, svako izlaganje po 15 min.)

 

13.15-13.30

Diskusija

 

13.30-14.30

Ručak

 

14.30-15.15

III. sesija (tri izlaganja, svako izlaganje po 15 min.)

 

15.15-15.45

Zaključna diskusija

 

16.00-19.00

Obilazak vjerskih i kulturnih znamenitosti (Gazi Husrev-begova džamija, Gazi Husrev-begova biblioteka, Stari pravoslavni hram)

 

19.00-20.00

Nastup zbora “Pontanima”